Загальні правила користування сайтом

Внаслідок постійного запровадження технічних інновацій та змін у відповідній нормативно-правовій базі виникає необхідність у внесенні змін та/або доповнень у наведені нижче умови користування сайтом. У зв’язку з цим ми просимо користувачів переглядати зазначені умови користування перед кожним відвіданням сайту та брати до уваги будь-які зміни та/або доповнення до них.

Вступ

Даний сайт представлений компанією ТОВ «Хенкель Україна», розташованою за адресою: вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна. Інформація про компанію ТОВ «Хенкель Україна» (далі іменована «Компанія «Хенкель») була ретельно підготовлена перед розміщенням на даному сайті. Проте, ми не можемо гарантувати правильність і повноту розміщеної інформації. Компанія «Хенкель» не несе жодної відповідальності за помилки у вмісті даного сайту. Заяви, розміщені на сайті, мають довгостроковий характер і надані на основі останньої наявної інформації та нашої переконаності в правильності зроблених заяв. Проте, результати, яких досягає Компанія «Хенкель», насправді можуть істотним чином відрізнятися від даних довгострокових заяв, оскільки результати залежать від цілого ряду чинників конкурентної і макроекономічної природи, які у ряді випадків знаходяться поза контролем Компанії «Хенкель». Компанія «Хенкель» не має наміру постійно коригувати свої довгострокові заяви, розміщені на сторінках сайту.

Користуючись даним сайтом, відвідувачі погоджуються без яких-будь обмежень або застережень з наступними Загальними умовами користування сайтом, які можна переглянути або роздрукувати.

ДАНИЙ САЙТ ТА НАВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ НЕ ПРИЗНАЧЕНІ І НЕ СХВАЛЕНІ ДО ВИКОРИСТАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ АБО ГРОМАДЯНАМИ ЧИ РЕЗИДЕНТАМИ США. ГРОМАДЯНАМ ЧИ РЕЗИДЕНТАМ США РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ КОРИСТУВАТИСЯ САЙТОМ КОМПАНІЇ «ХЕНКЕЛЬ» В США АБО САЙТАМИ АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ «ХЕНКЕЛЬ» В США. 

1. Авторське право

Сторінки нашого сайту (вміст, структура) захищені законодавством про авторські права. Зокрема, будь-яке відтворення, адаптація, переклад, розміщення та обробка вмісту даного сайту в інших засобах масової інформації, включаючи розміщення або обробку в електронних засобах масової інформації, захищені авторським правом. Будь-яке використання інформації цілком або частково дозволяється лише за умови попередньої письмової згоди Компанії «Хенкель» Будь-яке відтворення інформації або даних, зокрема, використання текстів або фрагментів текстів або графічних матеріалів (за винятком фотографій Компанії «Хенкель» для преси) або будь-яке інше використання/поширення дозволяється лише за умови попередньої письмової згоди Компанії «Хенкель». Права на поширення та відтворення належать Компанії «Хенкель».

Фотографії, які надаються Компанією «Хенкель» для преси, можуть використовуватися лише для редакційних цілей. Фотографії, які відтворюються та / або змінюються за допомогою електронних засобів для редакційних потреб, мають позначатися загальновживаним символом авторського права «© [рік] ТОВ «Хенкель Україна». Всі права захищені». Передрук є безкоштовним, але на адресу Компанії «Хенкель» слід надіслати копію надрукованого матеріалу.

© 2024 ТОВ «Хенкель Україна», Київ. Всі права захищені. 

2. Торговельні марки

Овальний логотип Компанії «Хенкель» а також всі найменування та/або дизайн продукції, розміщені на сторінках цього сайту, є зареєстрованими товарними знаками компанії «Henkel AG & Co. KGaA», її дочірніх компаній, афілійованих осіб або ліцензіарів. Будь-яке несанкціоноване або неправомірне використання зазначених знаків для товарів та послуг категорично забороняється і є порушенням законодавства про знаки для товарів та послуг, авторські права та інші права на об’єкти інтелектуальної власності або законодавства про боротьбу з недобросовісною конкуренцію.

3. Відмова від зв'язку зі змістом сайтів третіх осіб

а. На сторінках даного сайту містяться посилання (тобто «гіперпосилання») на інші сайти, які розробляються та використовуються третіми особами і вміст яких невідомий Компанії «Хенкель». Компанія «Хенкель» лише сприяє доступу до таких сайтів і не несе жодної відповідальності за їх вміст. Наші посилання на сайти третіх осіб надаються лише для того, щоб спростити для Вас навігацію по таких сайтах. Заяви, що містяться на сторінках, на які надані посилання, не є нашими заявами. Ми недвозначно відмовляємося від зв'язку з будь-яким вмістом будь-яких сайтів третіх осіб, посилання на які надаються на нашому сайті. Зокрема, ми не беремо на себе відповідальність за будь-які порушення норм чинного законодавства або прав третіх осіб, які мають місце на сторінках таких сайтів.

б. Власники сайтів, на які можна потрапити з сайту Компанії «Хенкель», несуть повну відповідальність за їх вміст, так само як і за продаж будь-яких товарів, запропонованих на даних сайтах, і за обробку та виконання будь-яких замовлень, отриманих через Інтернет за допомогою таких сайтів.

в. Компанія «Хенкель» не несе жодної відповідальності за будь-яке порушення авторських прав, прав на торговельні марки або іншу інтелектуальну власність, порушення особистих немайнових прав, що мають місце на сайтах, посилання на які містяться на сайті Компанії «Хенкель».

г. У разі ухвалення судового рішення чи іншого правового акту щодо будь-якої операції, контракт укладається лише між користувачем і власником відповідного сайту або іншою особою, яка пропонує укласти такий контракт, але за жодних умов не між Компанією «Хенкель» і користувачем. Просимо Вас звернути увагу на загальні умови, запропоновані компанією, на сайт якої надано посилання.

ґ. Дана відмова стосується усіх посилань, наведених на веб-сайті henkel.ua, та будь-якого вмісту веб-сайтів, на які користувач спрямовується за допомогою таких посилань.

4. Загальна відмова від відповідальності

Будь-яка відповідальність Компанії «Хенкель» за збитки, заподіяні в результаті користування даним сайтом – незалежно від юридичної підстави, включаючи цивільно-правовий делікт – обмежується збитками, заподіяними умисно або через грубу недбалість. У тій мірі, у якій існує обов'язкова відповідальність Компанії «Хенкель» в результаті порушення істотних договірних зобов’язань, загальна сума будь-якої вимоги про відшкодування збитків обмежується передбачуваними збитками. Дані положення не впливають на відповідальність Компанії «Хенкель» відповідно до норм законодавства про відповідальність за недоброякісність продукції або відповідальність, що випливає з гарантій, наданих Компанією «Хенкель». Вищезгадані обмеження відповідальності також не застосовуються в разі завдання шкоди життю і здоров'ю людини або нанесення тілесних ушкоджень.

Компанія «Хенкель» докладає значних зусиль для того, щоб захистити свій веб-сайт від вірусів, проте, ми не можемо гарантувати їхню повну відсутність. У зв'язку з цим ми рекомендуємо користувачам самостійно вживати заходів для захисту своїх комп'ютерів від вірусів (використовувати вірус-сканери) перед завантаженням документів і даних з сайту Компанії «Хенкель».

Компанія «Хенкель» не гарантує відсутність помилок або збоїв в роботі окремих опцій сайту, а також не відповідає за їхню доступність.

5. Прогнозування і заяви про наміри

Заяви довгострокового характеру, розміщені на сторінках веб-сайту, базуються на найновішій доступній нам інформації. Проте, результати, яких фактично досягла Компанія «Хенкель», можуть істотно відрізнятися від подібних заяв, оскільки залежать від ряду чинників конкурентної і макроекономічної природи, які в деяких випадках знаходяться поза межами контролю Компанії «Хенкель». Компанія «Хенкель» не має наміру постійно змінювати чи оновлювати довгострокові прогнози та заяви, що містяться на сторінках даного веб-сайту, не маючи при цьому будь-яких упереджень до юридичних обов’язків коригувати заяви довгострокового характеру.

6. Продукція Компанії «Хенкель»

Бренди/продукція, інформація про які міститься на сторінках даного веб-сайту, є зразками брендів/ продукції, що створюються компаніями, які входять до структури «Хенкель» в різних країнах світу. Компанія «Хенкель» не гарантує, що конкретна продукція є доступною для споживачів саме Вашої країни.

Різне

Загальні правила користування сайтом регулюються і мають тлумачитися відповідно до законодавства України. У межах, що допускаються відповідним законодавством України, місцем для суду, в якому повинна слухатися справа з усіх розбіжностей стосовно даного веб-сайту, призначається місто Київ, Україна. У разі, якщо будь-яке з положень даних загальних правил користування сайтом є або стає недійсними, інші положення залишаються чинними.