Моя Колекція

Корпоративна соціальна відповідальність

Участь у житті суспільства є складовою частиною відповідальності нашої компанії та міцно закріплена у наших корпоративних цінностях.

Участь у житті суспільства (або корпоративне громадянство) завжди була невід’ємною у сфері відповідальності нашої компанії. Ця традиція була започаткована Фріцем Хенкелем, засновником нашої компанії, і міцно закріплена у наших корпоративних цінностях. Разом з працівниками компанії, її пенсіонерами, замовниками та споживачами її продукції, компанія «Хенкель» та фонд Фріца Хенкеля спроможні надавати підтримку соціальним проектам у сфері стійкого розвитку в масштабах усього світу. Компанія та Фонд також підтримують діяльність у сфері задоволення соціальних потреб, проекти у сфері навчання та науки, охорони здоров’я та спорту, культури та мистецтва, а також охорони довкілля.

Ми організували свою діяльність за чотирма основними напрямками, зазначеними нижче. Додаткова інформація міститься на сайті henkel.com (англійською мовою): 

Корпоративне волонтерство: Добровільна соціальна діяльність наших працівників та пенсіонерів
Соціальне партнерство: компанія «Хенкель» сприяє реалізації соціальних проектів у всьому світі
Залучення брендів: бренди компанії «Хенкель» залучаються до підтримки соціальних проектів у всьому світі
Допомога у надзвичайних ситуаціях: невідкладна допомога людям, які потребують термінової допомоги внаслідок стихійного лиха 

Корпоративне громадянство в Україні

Компанія «Хенкель» та її працівники і пенсіонери надають цільову підримку у всіх країнах світу. Компанія «Хенкель» є спонсором проектів корпоративного волонтерства (MIT) у масштабах усього світу, надає допомогу у надзвичайних ситуаціях та здійснює або забезпечує реалізацію проектів як корпорація або як сукупність брендів .

Дізнайтеся більше про те, як ми реалізуємо на практиці свої зобов’язання щодо участі у соціальному житті.

Проект «Плавати заради життя»

Співробітник компанії «Хенкель Україна» Альона Кузнєцова підтримала проект «Плавати заради життя», який пропонував безкоштовні уроки плавання для дітей у Києві. Проект розпочався в грудні 2014 року і тривав протягом 14 тижнів. За цей період, діти щоденно вчилися плавати під наглядом фахівців.

Додаткова інформація

Звіт з стійкого розвитку 2017
(англійською мовою)