СТРАТЕГІЯ

Двоє людей сидять на червоному дивані та разом працюють на ноутбуці

Наша стратегія сталого розвитку є безпосереднім відображенням зобов’язання компанії щодо цілеспрямованого зростання. Ми прагнемо до трансформаційних змін, створюючи більшу цінність для наших заінтересованих сторін, успішно розвиваючи наш бізнес і діючи на засадах сталого розвитку на благо нинішнього та майбутніх поколінь.

Transformational impact for the good of generations (Трансформація компанії заради блага наступних поколінь)

Компанія «Хенкель» вважає, що сталий розвиток – це невпинне прагнення успішної реалізації наявних цілей і водночас постійний аналіз нових проблемних питань на основі наукових знань. Глобальна зміна клімату є однією із найсерйозніших проблем, що постала перед людством і потребує вжиття негайних і масштабних заходів. До того ж надзвичайно важливо захищати та відновлювати наші ресурси та системи життєзабезпечення, такі як лісові та водні ресурси, а також зберігати біорізноманітність для нинішніх і прийдешніх поколінь. Водночас ми спостерігаємо зростання бідності та соціальної нерівності у глобальному масштабі, що так само ставить під загрозу права людини й основи суспільного співіснування. З огляду на це визнаємо, що такі компанії, як «Хенкель», відіграють важливу роль у подоланні цих проблем і здійсненні трансформаційних змін.

Відповідальність за населення, планету та суспільство

Наша корпоративна мета є відображенням спільних фундаментальних цінностей, що єднають колектив «Хенкель»: Pioneers at heart for the good of generations («Першопроходці за покликом серця заради блага прийдешніх поколінь»). Спираючись на дух новаторства, наші знання, продукти та технології, ми маємо на меті невпинно  поліпшувати рівень щоденного життя людей, збагачуючи їх  і створюючи стабільне майбутнє для прийдешніх поколінь. Практика провадження діяльності за принципами сталого розвитку протягом десятиліть є невід’ємною складовою нашої корпоративної культури та ключовим елементом бачення майбутнього. Сталий розвиток разом з інноваціями та цифровізацією є основою нашої корпоративної стратегії, програми цілеспрямованого зростання.

Ми будемо спиратися на наші сильні сторони, такі як інноваційність наших бізнес-підрозділів, всебічні знання наших співробітників, а також різні точки контакту наших продуктів і технологій з клієнтами та споживачами. Ми маємо намір співпрацювати з іншими компаніями задля фундаментальних змін.

У 2022 році ми опублікували нашу нову Концепцію сталого розвитку 2030+, яку ми пов'язуємо з високим прагненням досягти «Трансформаційного впливу на благо поколінь». Цей показник включає три виміри ESG у нашому баченні сталого розвитку, і ми визначили ключові сфери, на яких необхідно зосередитися:

Наша амбітна Концепція сталого розвитку 2030+

аша стратегія сталого розвитку спрямована на досягнення визначених компанією амбітних цілей за рахунок реалізації конкретних заходів і проєктів заради забезпечення практичних позитивних результатів.
У межах нашої Концепції сталого розвитку 2030+ (2030+ Sustainability Ambition Framework) ми визначили нові довгострокові амбітні цілі за такими трьома напрямами: «Регенерація планети» (Regenerative Planet), «Процвітання громад» (Thriving Communities) і «Надійний партнер» (Trusted Partner). Їхнє досягнення дасть змогу забезпечити «Трансформаційний вплив на благо поколінь».

Ключові амбітні цілі 2030+

Наші ключові важелі змін

Ми також окреслили спосіб, у який ми досягатимемо успіху у всіх ланках ланцюжка створення цінності та визначили три ключових важелі досягнення системних змін:

  • Продукти та технології – це основа всього, що ми робимо. Ми створюємо більшу цінність для наших клієнтів і споживачів за рахунок постійного впровадження інноваційних рішень, щоб забезпечити більшу ефективність з одночасним зменшенням впливу на довкілля.
  • У центрі уваги під час провадження діяльності та заходів у галузі сталого розвитку залишаються люди. Наші співробітники роблять свій внесок у сталий розвиток завдяки своїй залученості. Наші постачальники, акціонери, клієнти та споживачі, а також наші сусіди відіграють важливу роль у спільному впровадженні суттєвих змін.
  • Партнерства мають вирішальне значення для впровадження та масштабування сталих досягнень. Ми ділимося знаннями та просуваємо системні рішення, працюючи разом із нашими партнерами вздовж усього ланцюга створення цінності, а також з експертами, навчальними закладами, громадянським суспільством та іншими компаніями.