Стратегія

Наша стратегія сталого розвитку є безпосереднім відображенням зобов’язання компанії щодо цілеспрямованого зростання. Ми прагнемо створювати більшу цінність для наших акціонерів, успішно розвивати наш бізнес у відповідальний спосіб, спираючись у цьому на лідерські позиції в галузі сталого розвитку.

Transformational impact for the good of generations (Трансформація компанії заради блага наступних поколінь)

Компанія «Хенкель» вважає, що сталий розвиток – це невпинне прагнення успішної реалізації наявних цілей і водночас постійний аналіз нових проблемних питань на основі наукових знань. Глобальна зміна клімату є однією із найсерйозніших проблем, що постала перед людством і потребує вжиття негайних і масштабних заходів. До того ж надзвичайно важливо захищати та відновлювати такі системи життєзабезпечення, як лісові та водні ресурси, а також зберігати біорізноманітність для нинішніх і прийдешніх поколінь. Водночас ми спостерігаємо зростання бідності та соціальної нерівності у глобальному масштабі. З огляду на це визнаємо, що такі компанії, як «Хенкель», відіграють важливу роль у подоланні цих проблем і здійсненні трансформаційних змін.

Відповідальність за населення, планету та суспільство

Наша корпоративна мета є відображенням спільних фундаментальних цінностей, що єднають колектив «Хенкель»: Pioneers at heart for the good of generations («Першопроходці за покликом серця заради блага прийдешніх поколінь»). Спираючись на дух новаторства, наші знання, продукти та технології, ми маємо на меті невпинно  поліпшувати рівень щоденного життя мільярдів людей, збагачуючи їх  і створюючи стабільне майбутнє для прийдешніх поколінь. Практика провадження діяльності за принципами сталого розвитку протягом десятиліть є невід’ємною складовою нашої корпоративної культури та ключовим елементом бачення майбутнього. Основою нашої стратегії сталого розвитку є корпоративна мета компанії. Ми прагнемо активно сприяти переходу до економіки та суспільного життя згідно з принципами сталого розвитку, захисту та відновленню природного середовища, розвитку життєздатних громад і зміцненню довіри наших акціонерів.

Спираючись на попередню стратегію, у 2021 році ми розробили нову амбітну Концепцію сталого розвитку 2030+, якою передбачено три напрями:

Наша амбітна Концепція сталого розвитку 2030+

Наша нова стратегія сталого розвитку спрямована на досягнення визначених компанією амбітних цілей за рахунок реалізації конкретних заходів і проєктів заради забезпечення практичних позитивних результатів.
У межах нашої Концепції сталого розвитку 2030+ (2030+ Sustainability Ambition Framework) ми визначили нові довгострокові амбітні цілі за такими трьома напрямами: «Регенерація планети» (Regenerative Planet), «Процвітання громад» (Thriving Communities) і «Надійний партнер» (Trusted Partner), досягнення яких дасть змогу забезпечити подальший прогрес.

Ключові амбітні цілі 2030+

Наші ключові важелі змін

Ми також окреслили спосіб, у який ми досягатимемо успіху у всіх ланках ланцюжка створення цінності та визначили три ключових важелі досягнення системних змін:

  • Продукти та технології – це основа всього, що ми робимо. Ми створюємо більшу цінність для наших клієнтів і споживачів за рахунок постійного впровадження інноваційних рішень, щоб забезпечити більшу ефективність з одночасним зменшенням впливу на довкілля.
  • У центрі уваги під час провадження діяльності та заходів у галузі сталого розвитку залишаються люди. Це наші працівники, які беруть участь у зростанні компанії за принципами сталого розвитку за рахунок їхніх знань і досвіду у повсякденній праці та у приватному житті. Це також люди, які беруть участь у функціонуванні нашого ланцюжка постачання,  клієнти та споживачі, сусіди, акціонери та члени громад, у яких ми ведемо свою діяльність.
  • Партнерські відносини відіграють вирішальну роль у впровадженні принципів сталого розвитку у всіх ланках нашого ланцюжка створення цінності та поза його межами. Ми допомагаємо нашим споживачам і клієнтам зменшити негативний вплив на довкілля, спричинений їхньою діяльністю, та споживати ресурси у відповідальний спосіб. Ми співпрацюємо з нашими постачальниками у впровадженні моделей сталого розвитку на практиці та у дотриманні прав людини. Ми також співпрацюємо з партнерами, щоб ділитися знаннями та спільно реалізовувати системні рішення.

Визначення відповідних тематичних напрямів діяльності

Щоб визначити та класифікувати відповідні тематичні напрями нашої ділової діяльності та формування звітності, ми постійно виявляємо й оцінюємо проблемні аспекти та можливості для розвитку компанії згідно з принципами сталого розвитку за допомогою різноманітних інструментів. Ми оцінюємо важливість цих аспектів для компанії, довкілля та суспільства, а також для наших акціонерів. У результаті цього процесу визначено три напрями діяльності: «Регенерація планети», «Процвітання громад» і «Надійний партнер». У межах кожного напряму виявлено три тематичних напрями за результатами аналізу їхньої важливості. Саме за цими дев’ятьма тематичними напрямами ми будемо забезпечувати позитивні зміни згідно з принципами сталого розвитку у всьому світі та у всіх ланках ланцюжка створення цінності під час провадження ділової діяльності.