Меню
Пошук

Стратегія

Створення більшої цінності для наших клієнтів, споживачів, громад, у яких здійснюємо свою діяльність, та для нашої компанії з одночасним зменшенням впливу на довкілля. Цей принцип покладений в основу нашої стратегії сталого розвитку та відповідних амбітних цілей.

Упродовж тривалого часу вважалося, що економічне зростання є нерозривно пов’язаним зі споживанням ресурсів і неможливим без останнього. Зростання чисельності населення та підвищення рівня життя завжди означали приріст споживання природних ресурсів. І ця тенденція найближчим часом зберігатиметься, оскільки очікується, що до 2050 року чисельність населення планети зросте до 9 мільярдів осіб. Споживання ресурсів прискорюватиметься упродовж найближчих десятиліть через те, що такі природні ресурси, як викопні види палива та вода споживаються набагато швидше, ніж встигають формуватися.

Хоча зазначені тенденції є серйозними викликами майбутнього, разом з тим вони передбачають широкі можливості – запровадження інновацій та застосування принципу досягнення більшого коштом менших витрат стануть ключовими факторами сталого розвитку. 
Цю ідею покладено в основу стратегії сталого розвитку компанії «Хенкель», оскільки ми прагнемо віднайти нові способи зростання та підвищення якості життя без залучення додаткових ресурсів. Ми воліємо зробити наші продукти та рішення кращими за рахунок впровадження інновацій та креативного мислення з тим, щоб створювати більшу цінність з одночасним зменшенням впливу на довкілля. 

Цінність та визначення

До 2030 року ми прагнемо підвищити ефективність втричі

Наша робота у шести пріоритетних напрямках

Ми зосереджуємо наші зусилля у масштабі ланцюга створення цінності в цілому на роботі у шести пріоритетних напрямках, які відображають завдання у сфері сталого розвитку, пов’язані з діяльністю компанії. Застосування інновацій та концепція досягнення більш високих результатів з одночасним зменшенням споживання ресурсів стануть основою сталого розвитку, який не призводить до погіршення якості життя людей. Для того, щоб досягти успіху у масштабі всього ланцюга створення цінності за рахунок наших продуктів та технологій, ми зосереджуємо свої зусилля на діяльності у шести пріоритетних напрямках, які відображають завдання компанії. Ми додатково поділили ці пріоритетні напрямки на два «виміри»: «створити більшу цінність» та «зменшити вплив на довкілля». Для успішної реалізації нашої стратегії та досягнення поставлених цілей необхідно постійно пам’ятати про обидва зазначені виміри у повсякденній діяльності та орієнтуватись на них у здійсненні бізнес-процесів.

Наші пріоритетні напрямки поділено на два виміри: «створити більшу цінність» та «зменшити вплив на довкілля». Ми прагнемо до збільшення цінності, яку створює компанія, у таких галузях, як «соціальний прогрес», «охорона здоров'я і техніка безпеки» та «ефективність». У гадузях «енергія та клімат», «матеріали та відходи», «вода і стічні води» ми ставимо собі за мету й надалі скорочувати споживання ресурсів, а отже — зменшувати негативний вплив діяльності та продуктів компанії на довкілля.

Визначення суттєвих аспектів та отримання  чіткого уявлення про сьогодення та майбутнє

Щоб визначити та поділити за категоріями відповідні суттєві аспекти видів нашої діяльності для підготовки звітності, ми на постійній основі здійснюємо документування та оцінювання проблемних питань і можливостей у галузі сталого розвитку з використанням різноманітних інструментів. Ми оцінюємо значимість цих суттєвих аспектів для компанії, довкілля та соціуму, а також для наших акціонерів. Ведення діалогу з нашими акціонерами надає нам змогу отримувати повну картину наявної ситуації та бачення перспектив із зовнішнього оточення, а також сприяє усвідомленню пріоритетів та проблемних питань. Ми також враховуємо критерії оцінювання різних показників фінансової діяльності та діяльності у галузі сталого розвитку, а також настанови, передбачені Глобальною ініціативою зі звітності (GRI). Результати цих процесів можна віднести до шести ключових категорій, визначених нами під час аналізу значимості. Спираючись на ці ключові категорії, ми прагнемо забезпечити активний сталий розвиток в глобальному масштабі у всіх ланках ланцюжка створення цінності, що створюється під час діяльності компанії.

Наші пріоритетні напрямки


Соціальний прогрес


Ефективність


Охорона здоров’я і техніка безпеки


Енергія та клімат


Матеріали та відходи


Вода і стічні води