НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР

Two business people stand in a manufacturing site and look at a document

Ми допомагатимемо людям жити краще. Наша соціальна відповідальність полягає у сприянні рівним можливостям, зміцненні різноманітності та повазі до прав людини. Ми пропонуємо нашим співробітникам можливості навчання впродовж усього життя та привабливе і здорове робоче середовище. Ми виступаємо за соціальний прогрес і доступ до освіти в усьому світі та надаємо допомогу в надзвичайних ситуаціях.

Ефективність діяльності

Забезпечення найкращих за характеристиками продуктів (у відповідних категоріях) і хімічної безпеки нашим клієнтам і споживачам – ключові засади успішної діяльності.

Наші бізнес-підрозділи – Consumer Brands and Adhesive Technologies – відповідають за адаптацію нашої стратегії сталого розвитку до своїх виробничих потреб. Вони орієнтують свої бренди та технології на сталий розвиток відповідно до конкретних завдань свого продуктового портфеля. Вони також працюють над створенням сталих продуктів і ключових технологій завтрашнього дня. Досягнення наших нових амбітних цілей означає ще тіснішу інтеграцію сталого розвитку в наш бренд і бізнес-стратегії в майбутньому.

Наша мета – трансформація компанії та продуктового портфеля з дотриманням принципів сталого розвитку, щоб ми могли бути надійним партнером для акціонерів. Прагнемо до того, щоб кожен новий продукт сприяв сталому розвитку. Також маємо намір до 2025 року надавати клієнтам і споживачам повний профіль сталого розвитку нашої продукції. Мета – пропонувати все досконаліші рішення, продукти та послуги, які також чинять позитивний вплив на навколишнє середовище та суспільство, а отже, роблять гарний внесок у створення цінності.

Чудова якість та ефективність є основними ціннісними пропозиціями для наших брендів і технологій та створюють засади для успіху нашого бізнесу. Продукти, що поєднують у собі високі експлуатаційні характеристики та зниження впливу на навколишнє середовище, є ключовими факторами успішного розвитку бізнесу, орієнтованого на майбутнє.

Прозорість

Реалізація принципів сталого розвитку в корпоративному управлінні із наданням прозорої звітності, розкриттям інформації та залученням.

Реалізація нашої стратегії сталого розвитку заснована на єдиних для всього світу кодексах і стандартах, інтегрованих системах управління й організаційній структурі з чітко визначеними обов'язками. У компанії «Хенкель» ефективні процеси також сприяють захисту навколишнього середовища, охороні здоров'я та безпеці праці, при цьому додатково знижуючи споживання ресурсів і витрати. Ми використовуємо різні методи та інструменти для оцінки й управління корпоративною сталістю, а також для вимірювання прогресу стосовно досягнення наших цілей у межах всієї компанії та нашого ланцюга створення цінності. Показники, які ми реєструємо по всій компанії, забезпечують прозорість, допомагаючи нам виявляти потенційні можливості для поліпшення, керувати діяльністю та контролювати досягнення.

Упродовж багатьох років ми ведемо діалог із лідерами громадської думки, професійною спільнотою, науковими колами, міжнародними рейтинговими агентствами й аналітиками. Аналітики та професійні організації в галузі сталого розвитку регулярно оцінюють, як компанії керують економічними, екологічними та соціальними аспектами своєї діяльності. Ми вітаємо такі зовнішні оцінки нашої діяльності в галузі сталого розвитку, оскільки вони сприяють більшій прозорості на ринку та показують нам, як оцінюється ефективність нашої роботи. Ми також враховуємо критерії оцінки різних фінансових рейтингів і рейтингів, орієнтованих на сталий розвиток, а також рекомендації Глобальної ініціативи щодо звітності. Крім того, вивчаємо шляхи подальшого підвищення прозорості звітності у сфері екологічного, соціального та корпоративного управління та відстеження основних сировинних товарів.

100% прозорість і відстежуваність пальмової та пальмоядрової олії до 2025 року

З нашої діяльності ми дізналися, що існує необхідність подальшої оптимізації стосовно прозорості та відстежуваності, особливо для продукції на основі пальмоядрової олії, і 
що необхідні міжгалузеві ініціативи, аби зробити досягнення мети «нульового знеліснення» контрольованим.

Зовнішні оцінки сталого розвитку

Оцінка та визнання з боку незалежних експертів у галузі сталого розвитку підвищує прозорість і забезпечує важливий зворотний зв'язок про те, наскільки ефективно ми реалізуємо нашу стратегію сталого розвитку.

Співпраця

Поширення результатів реалізації принципів сталого розвитку на діяльність наших партнерів, що приводить до впровадження моделей відповідального ведення діяльності у всіх ланках наших ланцюжків постачання

Очікування щодо соціальної й екологічної відповідальності постійно змінюються. Саме тому компанії покладаються на відкритий діалог зі спільнотами, постачальниками, клієнтами та багатьма іншими заінтересованими сторонами, аби бути впевненими в тому, що вони пропонують вирішення найважливіших проблем. Розуміння соціальних вимог, які заінтересовані сторони всіх видів висувають до нашої компанії, є ключовим компонентом нашого управління сталим розвитком.

На 100% відповідальний вибір постачальників

Наш підхід до відповідального вибору постачальників зосереджений на аспектах сталого розвитку протягом усього ланцюга постачання на благо людей і нашої планети. Для досягнення сталого розвитку бізнесу, процесів і виробництва необхідні інтенсивний діалог і тісна співпраця з нашими постачальниками. Ми прагнемо до того, щоб разом із нашими партнерами взяти на себе зобов'язання щодо стовідсотково відповідального вибору постачальників. Ключовим елементом тут є наша стратегія відповідального вибору постачальників, в якій увагу приділяють загальному фундаментальному підходу.