НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР

Троє чоловіків і жінка дискутують перед стіною з нотатками

Ми допомагатимемо людям жити краще. Наша соціальна відповідальність полягає у сприянні рівним можливостям, зміцненні різноманітності та повазі до прав людини. Ми пропонуємо нашим співробітникам можливості навчання впродовж усього життя та привабливе і здорове робоче середовище. Ми виступаємо за соціальний прогрес і доступ до освіти в усьому світі та надаємо допомогу в надзвичайних ситуаціях.

Ефективність діяльності

Забезпечення найкращих за характеристиками продуктів (у відповідних категоріях) і хімічної безпеки нашим клієнтам і споживачам – ключові засади успішної діяльності.

Наші бізнес-підрозділи – Consumer Brands and Adhesive Technologies – відповідають за адаптацію нашої стратегії сталого розвитку до своїх виробничих потреб. Вони орієнтують свої бренди та технології на сталий розвиток відповідно до конкретних завдань свого продуктового портфеля. Вони також працюють над створенням сталих продуктів і ключових технологій завтрашнього дня. Досягнення наших нових амбітних цілей означає ще тіснішу інтеграцію сталого розвитку в наш бренд і бізнес-стратегії в майбутньому.

Наша мета – трансформація компанії та продуктового портфеля з дотриманням принципів сталого розвитку, щоб ми могли бути надійним партнером для акціонерів. Прагнемо до того, щоб кожен новий продукт сприяв сталому розвитку. Також маємо намір до 2025 року надавати клієнтам і споживачам повний профіль сталого розвитку нашої продукції. Мета – пропонувати все досконаліші рішення, продукти та послуги, які також чинять позитивний вплив на навколишнє середовище та суспільство, а отже, роблять гарний внесок у створення цінності.

Чудова якість та ефективність є основними ціннісними пропозиціями для наших брендів і технологій та створюють засади для успіху нашого бізнесу. Продукти, що поєднують у собі високі експлуатаційні характеристики та зниження впливу на навколишнє середовище, є ключовими факторами успішного розвитку бізнесу, орієнтованого на майбутнє.

Прозорість

Реалізація принципів сталого розвитку в корпоративному управлінні із наданням прозорої звітності, розкриттям інформації та залученням.

Важливе значення для оцінювання відповідальної діяльності та показників сталого розвитку має прозорість. Це актуально як усередині компанії, так і за її межами. Ділові партнери та споживачі, а також інвестори та фінансовий ринок дедалі більше цікавляться продуктами та рішеннями, орієнтованими на сталий розвиток, і надають дедалі більшого значення розумінню впливу нашої діяльності вздовж усього ланцюга створення цінності. Міжнародні події у сфері сталого фінансування та законодавства ще дужче посилюють прагнення до більшої прозорості.

Водночас для нас дуже важливо мати можливість оцінювати та керувати власним сталим розвитком, а також вимірювати прогрес, якого ми досягаємо на шляху до наших цілей у межах усієї компанії та нашого ланцюга створення цінності. Із цією метою ми впроваджуємо цифрові рішення та спираємося на взаємодію між бізнес-підрозділами, міжфункціональну співпрацю та зовнішні партнерства по всьому світу. Це зміцнює нашу інформаційну базу та створює необхідну впевненість у наших показниках сталого розвитку. Ми прагнемо й надалі інтегрувати принципи сталого розвитку в управління бізнесом, процеси та політику компанії, одночасно сприяючи прозорому звітуванню, дотриманню вимог щодо розкриття інформації та залученню громадськості до участі в управлінні.

Прозорість також забезпечується завдяки оцінюванню та визнанню нашої діяльності незалежними експертами з питань сталого розвитку.

Прозорість ланцюга постачання

У межах нашого підходу до управління постачальниками ми також працюємо над підвищенням рівня прозорості та простежуваності наших ланцюгів постачання. Ми розглядаємо це як запоруку забезпечення сталих сільськогосподарських практик і справедливих умов праці, як, наприклад, у галузі виробництва пальмової олії. Саме тому компанія «Хенкель» є членом міжгалузевої ініціативи Action for Sustainable Derivatives, заснованої в 2019 році, у межах якої компанії працюють над досягненням спільної мети – підвищення прозорості в ланцюзі створення цінності пальмової (пальмоядрової) олії. У 2023 році ми змогли зберегти рівень простежуваності до заводу на рівні 89 % і збільшити рівень простежуваності до плантації до 52 %, співпрацюючи з нашими постачальниками для створення мапи нашого спільного ланцюга постачання пальмової олії. Ми зробили це за підтримки зовнішнього консультанта з питань сталого розвитку. Ми об'єднуємо зусилля з партнерами-новаторами для вивчення цифрових технологій, що можуть підвищити простежуваність і прозорість у виробництві пальмової олії. Так ми продовжуємо зміцнювати нашу відданість принципам сталого постачання.

Оцінка сталого розвитку бізнес-підрозділів

Нашою метою є вимірювання сталої трансформації нашого продуктового портфеля. Процес оцінювання передбачає визначення й характеристику продуктів у портфелі, які роблять значний внесок у сталий розвиток. Критерії оцінки охоплюють весь ланцюг створення цінності й ураховують вплив у всіх сферах.

У нашому бізнес-підрозділі «Клейові технології» ми аналізуємо внесок нашого портфеля у сталий розвиток на основі внутрішнього процесу оцінки портфеля. Інтегруючи цю оцінку в наше стратегічне управління та розробку продукції, ми можемо стабільно узгоджувати наш портфель з останніми науковими досягненнями. Критерії оцінки зосереджені на ключових темах клімату, циклічності, безпеки та природних ресурсів уздовж усього ланцюга створення цінності. На основі цих критеріїв продукти, що оцінюються, класифікують за чотирма категоріями. Продукти в категоріях Challenged і Straight Performer не роблять безпосереднього внеску в сталий розвиток. Продукти в категорії Contributor мають позитивний внесок. А продукти в категорії Pioneer роблять виключно позитивний внесок. Наш бізнес-підрозділ «Споживчі бренди» також працює над оцінкою сталого розвитку для свого портфеля споживчих товарів, доповнивши її системою класифікації.

Зовнішні оцінки сталого розвитку

Оцінка та визнання з боку незалежних експертів у галузі сталого розвитку підвищує прозорість і забезпечує важливий зворотний зв'язок про те, наскільки ефективно ми реалізуємо нашу стратегію сталого розвитку.

Співпраця

Поширення результатів реалізації принципів сталого розвитку на діяльність наших партнерів, що приводить до впровадження моделей відповідального ведення діяльності у всіх ланках наших ланцюжків постачання

Очікування щодо соціальної й екологічної відповідальності постійно змінюються. Саме тому компанії покладаються на відкритий діалог зі спільнотами, постачальниками, клієнтами та багатьма іншими заінтересованими сторонами, аби бути впевненими в тому, що вони пропонують вирішення найважливіших проблем. Розуміння соціальних вимог, які заінтересовані сторони всіх видів висувають до нашої компанії, є ключовим компонентом нашого управління сталим розвитком.

На 100% відповідальний вибір постачальників

Наш підхід до відповідального вибору постачальників зосереджується на аспектах сталого розвитку вздовж наших ланцюгів постачання на благо людей і нашої планети з метою сприяння трансформаційним змінам разом з нашими партнерами. Саме тому ми підтримуємо інтенсивний діалог і співпрацю з нашими постачальниками для просування сталих практик і поваги до прав людини. Наша місія полягає в тому, щоб вийти за межі дотримання нормативних вимог, сприяти впливу та змінам у всьому нашому ланцюзі створення цінності, а також створювати стійку цінність для наших клієнтів.

На 100 % відповідальний підбір постачальників разом із нашими партнерами є нашою постійною амбітною метою. Ґрунтуючись на спільному мисленні та відповідальності, яку ми несемо як глобальна закупівельна організація, ми прагнемо ухвалювати рішення щодо відповідального вибору постачальників у всьому світі, в усіх регіонах, бізнес-підрозділах і групах матеріалів, спираючись на нашу стратегію відповідального вибору постачальників.

Ми переконані, що зможемо запровадити сталі практики закупівель лише тоді, коли кожна особа, яка приймає рішення в глобальних ланцюгах постачання, діятиме в дусі сталого розвитку. Це потребує фундаментального визнання цієї відповідальності, а також запровадження правильного ставлення та розвитку навичок і знань.