ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Ланцюг постачання компанії є дуже важливим ресурсом – співпраця між компаніями на кожному етапі ланцюга може відкрити потужні можливості для мінімізації загального впливу на навколишнє середовище та максимального збільшення загального позитивного соціального впливу. У компанії Henkel глобальний ланцюг постачання включає ділових партнерів із більш ніж 115 країн. Разом ми хочемо прискорити прогрес на шляху до 100-відсоткового відповідального підходу до вибору постачальників.

Завдяки нашому відповідальному підходу до вибору постачальників ми прагнемо забезпечити цілеспрямоване зростання за рахунок забезпечення сталого розвитку уздовж всього нашого ланцюга постачання на благо людей і планети. Саме тому ми підтримуємо інтенсивний діалог і співпрацю з нашими постачальниками для просування практики сталого розвитку та дотримання прав людини. Наша місія – не обмежуватися самим лише дотриманням вимог, а стимулювати вплив і зміни уздовж всього ланцюга створення цінності та створювати сталу цінність для наших клієнтів.

Наша Стратегія 100-відсоткового відповідального підходу до вибору постачальників підкреслює нашу мету – ухвалювати  рішення про 100-відсотковий відповідальний підхід до вибору постачальників у всьому світі, в усіх регіонах, серед усіх підрозділів і груп матеріалів. Стратегічна основа ґрунтується на нашому надійному підході до управління ризиками та дотриманні нормативних вимог. Вона відображає ключові аспекти Стратегії цілеспрямованого зростання компанії Henkel і ставить у центр нашої програми відповідального підходу до вибору постачальників три основні сфери сталого розвитку: захист клімату, циркулярну економіку та соціальний прогрес. Нашому внеску в ці основні напрями сприяють чотири ключових стратегічних фактори: співпраця, трансформація, інновації та розширення прав і можливостей, які скеровують наш прогрес на шляху до 100-відсоткового відповідального підходу до вибору постачальників.

Фото: Бертран Конкере (Bertrand Conquéret), президент з глобального ланцюга постачання і старший віцепрезидент із корпоративних закупівель компанії Henkel

   

У нашому відділі закупівель ми твердо дотримуємося прагнення зробити свій внесок у програму цілеспрямованого зростання компанії Henkel і підтримуємо її амбіції за допомогою нашої Стратегії 100-відсоткового відповідального підходу до вибору постачальників.

YouTube Thumbnail Responsible business practices EN (Thumbnail)

Наша основа: управління ризиками та дотримання нормативних вимог

Головною метою нашого напряму «Управління ризиками та дотримання нормативних вимог» є проведення оцінки постачання на основі ризиків для сталого розвитку для ухвалення обґрунтованих рішень щодо зниження ризиків й  управління ними, а також оцінка та підвищення ефективності діяльності постачальників у сфері сталого розвитку. Основну увагу у межах цього стратегічного напряму приділяють належній перевірці ризиків, політиці та стандартам, дотриманню нормативних вимог постачальниками, а також прозорості та відстежуваності ланцюга постачання.

Наш стратегічний підхід

Наша стратегія цілком відповідального вибору постачальників закладає в основу порядку денного компанії «Хенкель» щодо вибору постачальників такі складові концепції сталого розвитку 2030+: регенерація планети, процвітання громад і надійний партнер. З цією метою ми зосереджуємося на таких напрямах.

  • Разом ми створюємо кліматично нейтральне майбутнє, сприяючи скороченню викидів парникових газів у ланцюгах постачання, впроваджуючи рішення з циркулярного постачання та захищаючи природу й біорізноманіття.
  • Разом ми зобов'язуємося впроваджувати сталі практики, підтримуючи справедливість, освіту та добробут людей у наших ланцюгах постачання, поважаючи права людини в усій нашій діяльності.
  • Разом ми забезпечуємо високоефективний, прозорий і сталий ланцюг постачання та співпрацюємо з нашими постачальниками й партнерами, щоб стимулювати трансформацію та створювати сталу цінність для бізнесу.

Наші стратегічні рушії

Стратегічні рушії сприятимуть прискоренню впровадження наших зусиль шляхом активізації внутрішнього та зовнішнього співробітництва з діловими партнерами та ключовими заінтересованими сторонами. Наша модель вибору постачальників на основі ключових клієнтів дає нам змогу стимулювати перетворення, повністю інтегруючи відповідні стратегії сталого розвитку бізнес-підрозділів у нашу програму відповідального підходу до вибору постачальників. Ключовим елементом у реалізації нашої стратегії є наша Глобальна мережа зі сталого розвитку у сфері закупівель, до якої входять експерти з усіх бізнес-підрозділів, груп матеріалів і регіонів. Крім того, ми зосереджуватимемо свою увагу на сталих інноваціях, стимулюванні інновацій у сфері цифрових рішень і переході до 100-відсоткового відповідального підходу до вибору постачальників шляхом розширення можливостей внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін за допомогою можливостей для зміцнення спроможностей.

Процес здійснення відповідального підходу до вибору постачальників

Шестиетапний «Процес здійснення відповідального підходу до вибору постачальників» є основним елементом нашого підходу до оцінювання постачальників. Він зосереджений на двох основних аспектах. По-перше, це забезпечення відповідності всіх наших постачальників встановленим нами стандартам сталого розвитку. По-друге, ми прагнемо цілеспрямовано співпрацювати з нашими постачальниками та стратегічними партнерами для досягнення довготривалих позитивних змін у ланцюзі створення цінності – наприклад, за допомогою передання знань і безперервного навчання з питань оптимізації процесів, ефективності використання ресурсів, екологічних і соціальних стандартів. Цей процес є невід'ємною частиною всієї нашої закупівельної діяльності по всьому світу і здійснюється в усіх регіонах, у всіх бізнес-підрозділах і для всіх груп матеріалів. Ми послуговуємося  цим процесом на початку наших відносин із постачальником і використовуємо його як регулярну перевірку наших наявних постачальників.

Етап 1: попередня перевірка й оцінка ризиків

Компанія Henkel використовує систему раннього попередження про ризики, пов'язані зі сталим розвитком, на глобальних ринках закупівель. Ми починаємо з оцінки потенційних ризиків у регіоні чи країні. При цьому ми концентруємося на країнах, які, на думку міжнародних організацій, асоціюються з підвищеним рівнем ризиків для сталого розвитку. Оцінка включає такі критерії, як «права людини», «корупція» та «правове середовище», а також ризиковані ланцюги створення цінності. Ризикові ланцюги створення цінності пов'язані з галузями та секторами, які, на нашу думку, потенційно становлять ризик для сталого розвитку нашої компанії. Це допомагає нам визначати країни та ринки закупівель, де може знадобитися вжиття спеціальних запобіжних заходів.

Найяскравішим сучасним прикладом ризикованої країни, пов'язаної з матеріалами, що становлять ризик для сталого розвитку, є східні провінції Демократичної Республіки Конго (ДРК), де різні армії, повстанські групи та зовнішні суб'єкти отримували прибуток від видобутку корисних копалин, сприяючи при цьому насильству й експлуатації під час воєн у регіоні. Чотири корисні копалини, що видобуваються у Східному Конго та в сусідніх із ним країнах, є так званими «конфліктними корисними копалинами». До цих корисних копалин належать колумбіт-танталіт (руда танталу), каситерит (руда олова), вольфраміт (джерело вольфраму) та золото, що використовуються для кінцевого виробництва металів танталу, олова, вольфраму та золота, відомих як 3TG.

Оскільки визначити, чи фінансує сировинне джерело порушення прав людини або інші злочини, доволі складно, ми щорічно вимагаємо від наших прямих постачальників металів надання визнаної документації як доказ того, що вони не купують і не переробляють метали з таких критичних джерел.

Етап 2: реєстрація

Результати попередньої перевірки й оцінки ризиків потім вливаються у наш процес реєстрації постачальників. Ми очікуємо від постачальників дотримання вимог нашого Кодексу поведінки постачальника, а також нашої Політики відповідального підходу до вибору постачальників. Наш процес реєстрації заснований на єдиній для всього світу системі реєстрації та надає стандартизований виклад наших вимог до сталого розвитку.

Етап 3: початкові оцінки / аудити

На початку нових ділових відносин новим постачальникам пропонується або розкрити наявні результати діяльності в галузі сталого розвитку, або заповнити анкету, у якій надати інформацію про їхню діяльність у галузі сталого розвитку. У нашому підході до оцінювання використовуються анкети, складені незалежним фахівцем з оцінки сталого розвитку EcoVadis. Ці анкети охоплюють очікування у сфері безпеки, охорони здоров'я, довкілля, якості, прав людини, стандартів для співробітників і боротьби з корупцією.

У 2021 році ми запровадили програмне рішення IntegrityNext для постачальників з меншими обсягами закупівель. Це програмне рішення побудоване на основі компактної анкети для самооцінки показників і ризиків у сфері сталого розвитку.

На додаток до оцінки відібрані постачальники проходять аудит. У цьому процесі компанія «Хенкель» співпрацює з незалежними аудиторськими компаніями для перевірки дотримання встановлених стандартів під час проведення аудиту. Наші аудити складаються з перевірок на місці (наприклад, на виробничих майданчиках) і передбачають як огляд виробничих потужностей, так і бесіди зі співробітниками на всіх рівнях ієрархії.

Етап 4: аналіз оцінки ефективності

Зовнішні експерти зі сталого розвитку, а також відповідальні за постачальників у нашій команді із закупівель аналізують результати аудитів або результати оцінки EcoVadis з метою виявлення будь-яких недоліків у галузі сталого розвитку та сфер, що потребують поліпшення. Водночас постачальникам присвоюються різні класи ризику для сталого розвитку. Стандартизований процес, що проводиться після оцінки або аудиту, гарантує виконання нашими постачальниками визначених коригувальних дій. Повторне серйозне недотримання вимог передається на розгляд на вищий рівень і призводить до припинення відносин з постачальником.

Етап 5: коригувальні дії та процес безперервного вдосконалення

Незалежно від результатів аудиту або оцінки ми просимо наших оцінених постачальників скласти План коригувальних дій і попрацювати над певними сферами, що потребуються поліпшення. Протягом періоду до проведення повторної оцінки або повторного аудиту ми спільно з нашими постачальниками відстежуємо прогрес, досягнений під час реалізації Плану коригувальних дій.

Етап 6: повторна оцінка / повторний аудит

Ми використовуємо періодичні повторні оцінки або повторні аудити для моніторингу прогресу в роботі наших постачальників і забезпечення безперервного циклу вдосконалення, що складається з оцінки, аналізу та коригувальних заходів. Отримана в результаті інформація щодо покращення показників наших постачальників у сфері сталого розвитку стає доступною в режимі реального часу за допомогою цифрових платформ.

Етап 1: попередня перевірка й оцінка ризиків

Компанія Henkel використовує систему раннього попередження про ризики, пов'язані зі сталим розвитком, на глобальних ринках закупівель. Ми починаємо з оцінки потенційних ризиків у регіоні чи країні. При цьому ми концентруємося на країнах, які, на думку міжнародних організацій, асоціюються з підвищеним рівнем ризиків для сталого розвитку. Оцінка включає такі критерії, як «права людини», «корупція» та «правове середовище», а також ризиковані ланцюги створення цінності. Ризикові ланцюги створення цінності пов'язані з галузями та секторами, які, на нашу думку, потенційно становлять ризик для сталого розвитку нашої компанії. Це допомагає нам визначати країни та ринки закупівель, де може знадобитися вжиття спеціальних запобіжних заходів.

Найяскравішим сучасним прикладом ризикованої країни, пов'язаної з матеріалами, що становлять ризик для сталого розвитку, є східні провінції Демократичної Республіки Конго (ДРК), де різні армії, повстанські групи та зовнішні суб'єкти отримували прибуток від видобутку корисних копалин, сприяючи при цьому насильству й експлуатації під час воєн у регіоні. Чотири корисні копалини, що видобуваються у Східному Конго та в сусідніх із ним країнах, є так званими «конфліктними корисними копалинами». До цих корисних копалин належать колумбіт-танталіт (руда танталу), каситерит (руда олова), вольфраміт (джерело вольфраму) та золото, що використовуються для кінцевого виробництва металів танталу, олова, вольфраму та золота, відомих як 3TG.

Оскільки визначити, чи фінансує сировинне джерело порушення прав людини або інші злочини, доволі складно, ми щорічно вимагаємо від наших прямих постачальників металів надання визнаної документації як доказ того, що вони не купують і не переробляють метали з таких критичних джерел.

Етап 2: реєстрація

Результати попередньої перевірки й оцінки ризиків потім вливаються у наш процес реєстрації постачальників. Ми очікуємо від постачальників дотримання вимог нашого Кодексу поведінки постачальника, а також нашої Політики відповідального підходу до вибору постачальників. Наш процес реєстрації заснований на єдиній для всього світу системі реєстрації та надає стандартизований виклад наших вимог до сталого розвитку.

Етап 3: початкові оцінки / аудити

На початку нових ділових відносин новим постачальникам пропонується або розкрити наявні результати діяльності в галузі сталого розвитку, або заповнити анкету, у якій надати інформацію про їхню діяльність у галузі сталого розвитку. У нашому підході до оцінювання використовуються анкети, складені незалежним фахівцем з оцінки сталого розвитку EcoVadis. Ці анкети охоплюють очікування у сфері безпеки, охорони здоров'я, довкілля, якості, прав людини, стандартів для співробітників і боротьби з корупцією.

У 2021 році ми запровадили програмне рішення IntegrityNext для постачальників з меншими обсягами закупівель. Це програмне рішення побудоване на основі компактної анкети для самооцінки показників і ризиків у сфері сталого розвитку.

На додаток до оцінки відібрані постачальники проходять аудит. У цьому процесі компанія «Хенкель» співпрацює з незалежними аудиторськими компаніями для перевірки дотримання встановлених стандартів під час проведення аудиту. Наші аудити складаються з перевірок на місці (наприклад, на виробничих майданчиках) і передбачають як огляд виробничих потужностей, так і бесіди зі співробітниками на всіх рівнях ієрархії.

Етап 4: аналіз оцінки ефективності

Зовнішні експерти зі сталого розвитку, а також відповідальні за постачальників у нашій команді із закупівель аналізують результати аудитів або результати оцінки EcoVadis з метою виявлення будь-яких недоліків у галузі сталого розвитку та сфер, що потребують поліпшення. Водночас постачальникам присвоюються різні класи ризику для сталого розвитку. Стандартизований процес, що проводиться після оцінки або аудиту, гарантує виконання нашими постачальниками визначених коригувальних дій. Повторне серйозне недотримання вимог передається на розгляд на вищий рівень і призводить до припинення відносин з постачальником.

Етап 5: коригувальні дії та процес безперервного вдосконалення

Незалежно від результатів аудиту або оцінки ми просимо наших оцінених постачальників скласти План коригувальних дій і попрацювати над певними сферами, що потребуються поліпшення. Протягом періоду до проведення повторної оцінки або повторного аудиту ми спільно з нашими постачальниками відстежуємо прогрес, досягнений під час реалізації Плану коригувальних дій.

Етап 6: повторна оцінка / повторний аудит

Ми використовуємо періодичні повторні оцінки або повторні аудити для моніторингу прогресу в роботі наших постачальників і забезпечення безперервного циклу вдосконалення, що складається з оцінки, аналізу та коригувальних заходів. Отримана в результаті інформація щодо покращення показників наших постачальників у сфері сталого розвитку стає доступною в режимі реального часу за допомогою цифрових платформ.

Разом до сталого ланцюга постачання

У 2011 році компанія Henkel і п’ять інших компаній хімічної промисловості стали співзасновниками ініціативи «Разом до сталого розвитку – хімічні ланцюги постачання для кращого світу» (TfS). Вона ґрунтується на принципах Глобального договору ООН та Ініціативи відповідального підходу Міжнародної ради хімічних асоціацій (ICCA). TfS має на меті гармонізувати дедалі складніші процеси управління ланцюгами постачання з точки зору сталого розвитку й оптимізувати діалог міжнародних бізнес-партнерів.  Насамперед необхідно забезпечити синергію, щоб ресурси могли використовуватися більш ефективно і з мінімальними адміністративними зусиллями не лише  компаніями-учасниками, але й усіма нашими спільними постачальниками. 

В основі аудитів й онлайн-оцінок ініціативи TfS лежить основна ідея: «Аудит для одного – це аудит для всіх!». Постачальники мають пройти лише одну оцінку або один аудит. Аудити проводяться декількома обраними незалежними аудиторськими компаніями. Для проведення онлайн-оцінки TfS співпрацює з EcoVadis, що спеціалізується на оцінюванні показників сталого розвитку. Ефективність визначають у таких сферах, як управління, довкілля, охорона здоров'я та безпека, праця та права людини, а також питання етичного корпоративного управління. У 2023 році TfS мала пул із близько 17 900 активних оцінок та аудитів. У тому ж році близько 2 830 постачальників компанії «Хенкель» пройшли оцінку або аудит TfS. Ініціатива TfS значно розширилася за останні роки і нині до неї входять міжнародні хімічні компанії, що здійснюють свою діяльність на міжнародному рівні.

Однією з важливих віх в історії ініціативи TfS став випуск у 2022 році Настанови щодо вуглецевого сліду продукції (Product Carbon Footprint, PCF) для хімічної промисловості (Сфера 3). У настанові консолідовано наявні підходи до розрахунку PCF з урахуванням специфіки хімічної промисловості та надано можливість бізнесу та промисловим клієнтам, а також споживачам встановити пряму зіставність й оцінити вплив продукції на клімат у майбутньому. Ще одним ключовим елементом ініціативи TfS є TfS Academy – спеціальна платформа для навчання та підвищення кваліфікації, що покликана забезпечити компаніям-членам і їхнім постачальникам безперервну освіту з ключових тем сталого розвитку в ланцюгу постачання.

У вересні 2020 року в межах ініціативи TfS було започатковано нову стратегію «TfS Grow & Deliver». Нова стратегія спирається на минулі досягнення ініціативи та дозволить перетворити TfS з ініціативи, орієнтованої на вимірювання, на спільноту, що забезпечує відчутний вплив. Учасники ініціативи TfS продовжуватимуть свою діяльність із просування вищих стандартів, а також поліпшення висновків і даних, отриманих під час оцінювання й аудитів. Це надасть TfS змогу навчати постачальників тим темам і у тих сферах, які мають найбільший потенційний вплив на сталий розвиток. TfS також вирішила розширити свою діяльність на ринках, що розвиваються, таких як Китай та Індія. Спільні дії – ще одна складова нової стратегії. Таким чином, TfS прагне ще більше розширити свій внесок у сталий розвиток. Крім того, зміцнення спільноти TfS є ще одним ключовим фактором, який дозволить TfS досягати своїх цілей.