Економіки замкненого циклу

circular-economy

Упаковка забезпечує захист наших улюблених продуктів та містить інформацію щодо їхнього безпечного та відповідального використання. Проте упаковка має стати складовою економіки замкненого циклу.

Упаковка відіграє ключову роль у сучасному побуті. За її відсутності закінчення строку придатності або пошкодження більшості продуктів  станеться ще до їхньої доставки до магазину. Проте упаковку нерідко вважають чи не найголовнішим злом, яке потрібно подолати в боротьбі за реалізацію принципів сталого розвитку в галузі захисту довкілля, оскільки після використання вона перетворюється на відходи. Через це компанії, що здійснюють свою діяльність у різних галузях промисловості, прагнуть віднайти способи створення замкненого циклу та зведення до мінімуму негативного впливу упаковки на довкілля з одночасним збереженням її корисних властивостей.

Віднайти ці способи намагаються різні фахівці, проте провідну роль у розв’язанні проблеми створення упаковки, що відповідає принципам сталого розвитку, відіграють її розробники. Розробляючи рішення, які надають змогу спростити перероблення упаковки після її використання та сприяють збільшенню частки перероблених матеріалів у новій упаковці, ці фахівці створюють упаковку, яка забезпечує захист улюблених продуктів і водночас зменшує негативний вплив на довкілля.

Найбільшою проблемою, пов’язаною з пакувальними матеріалами, є те, що вони зазвичай перетворюються на відходи відразу після того, як споживач використає продукт. Через це фахівці, які розробляють «розумну» упаковку, особливу увагу приділяють створенню концептуальних рішень, розрахованих на повторне перероблення упаковки. Завдяки створенню упаковки, більш придатної для перероблення, та збільшенню частки переробленого матеріалу у новій упаковці компанії мають змогу використовувати ці матеріали у ланцюгу створення цінності протягом більш тривалого часу.

В основу моделі економіки замкненого циклу покладено таку концепцію: матеріали після їхнього використання збирають та обробляють таким чином, що їх можна використовувати повторно або переробляти багато разів. Такий підхід надає змогу ліквідувати відходи та зменшити негативний вплив упаковки на довкілля за умови впровадження ефективних систем управління відходами.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Promote circularity (Thumbnail)

Наша стратегія ставлення до упаковки: максимальне зосередження зусиль, амбітні цілі

Компанія «Хенкель» усвідомлює потребу у відповідальному ставленні до розв’язання проблем, зумовлених упаковкою. Ми прагнемо дотримуватися принципів сталого розвитку та втілювати їх у життя, тому ставимо перед собою певні амбітні цілі. Основою нашої стратегії є концепція економіки замкненого циклу, яка передбачає максимальне використання матеріалів з джерел, що відповідають принципам сталого розвитку, та «розумної» упаковки. Це надасть змогу створити замкнений цикл в інтересах людства та планети в цілому.

Огляд цілей зі створення екологічної упаковки на період до 2025 року

  • Весь обсяг упаковки, яку виробляє компанія «Хенкель» буде придатним до перероблення або вторинного використання *.
  • Компанія «Хенкель» ставить собі за мету скоротити обсяг первинного пластику, що виробляється з викопних ресурсів і застосовується для виготовлення упаковки її споживчих продуктах, на 50 відсотків. Це буде реалізовано за рахунок збільшення частки переробленого пластику, використовуваного в упаковці споживчих товарів у всьому світі, більше ніж до 30%, зменшення обсягу пластику та збільшення частки пластику, що піддається біологічному розпаду.
  • Компанія «Хенкель» прагне запобігти потраплянню відходів у довкілля. У зв’язку з цим компанія підтримує реалізацію ініціатив зі збирання та перероблення відходів упаковки, а також вкладає кошти у розроблення інноваційних рішень і технологій, які нададуть змогу перейти до економіки замкненого циклу. «Хенкель» ставить собі за мету охоплювати понад 2 мільярди споживачів на рік цільовою інформацією щодо перероблення упаковки.

Водночас ми прагнемо до того, щоб використовуваний нами папір та картон на 100 відсотків був виготовлений з переробленого матеріалу або, у разі потреби у матеріалі з первинних волокон, щоб джерелом їхнього походження були лісові господарства, які відповідають принципам сталого розвитку.

Партнерство у межах ланцюга створення цінності в цілому: разом ми – сила

Запорукою нашої діяльності у досягненні зазначених цілей є плідна співпраця з партнерами - представниками різних галузей промисловості з метою впровадження інноваційних рішень з розроблення упаковки. 

  • New Plastics Economy: ми беремо участь у реалізації ініціативи New Plastics Economy, яка об’єднує всі зацікавлені сторони для перегляду підходів до використання пластику в майбутньому та прискорення переходу до економіки замкненого циклу. 
  • Alliance to End Plastic Waste: року «Хенкель» також є учасником-засновником нового глобального  Альянсу  Alliance to End Plastic Waste. Альянс розроблятиме та поширюватиме рішення, які забезпечуватимуть мінімізацію обсягу пластикових відходів та відповідне управління. Він також буде підтримувати впровадження рішень щодо повторного використання пластику, що сприятиме активізації переходу до циркулярної економіки.
  • Форум Recyclate Forum: ця ініціатива спрямована на підвищення рівня обізнаності споживачів про принципи економіки замкненого циклу й охоплює понад 40 учасників, серед яких роздрібні торговельні підприємства, виробники, компанії з утилізації відходів, виробники упаковки ти представники політичних кіл.
  • Ініціативи «Європейський пакт про пластик» (European Plastics Pact) та «Пакт США про пластик» (U.S. Plastics Pact): компанія «Хенкель» підписала пакти про пластик і в США, і в Європі. Ці дві угоди регіонального рівня, в яких ми є одними з перших підписантів, об’єднують уряди та підприємства і компанії країн для роботи над спільним баченням стратегії щодо пластику в економіці замкненого циклу, яка передбачає його неодноразове повторне використання.
  • CEFLEX: компанія «Хенкель» також є учасником-засновником консорціуму CEFLEX у складі більш ніж 130 європейських компаній та організацій, які мають прагнуть полегшити процес перероблення гнучкої упаковки, що зазвичай є багатошаровою та складається з плівки або фольги, які часто складно роз’єднати.

До того ж, ми співпрацюємо з різними організаціями, які працюють над удосконаленням інфраструктури з перероблення, зокрема у країнах, що розвиваються, де відповідні системи перероблення пакувальних матеріалів нерідко відсутні. У зв’язку з цим ми стали першою глобальною компанією-виробником товарів широкого вжитку, яка долучилася до діяльності компанії Plastic Bank у 2017 році. Це соціальне підприємство має на меті припинити забруднення океану пластиковими відходами та створити можливості для людей, які перебувають за межею бідності, надаючи їм шанс отримати гроші або послуги за видалення пластикових відходів з довкілля.

Наступні кроки: подальший прогрес у реалізації принципів стійкого розвитку

Внаслідок розроблення інноваційних конструкційних рішень та мінливих очікувань споживачів упаковка постійно зазнає змін. Таке безперервне перетворення відкриває надзвичайні можливості для зведення негативного впливу на довкілля до мінімуму. Фахівці компанії «Хенкель» прагнуть скористатися цими можливостями, щоб створити упаковку, яка максимально відповідає принципам стійкого розвитку  і має не лише забезпечити захист продуктів, а й сприяти зменшенню негативного впливу на довкілля.