ЕКОНОМІКИ ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ

circular-economy

Упаковка забезпечує захист наших улюблених продуктів та містить інформацію щодо їхнього безпечного та відповідального використання. Проте упаковка має стати складовою економіки замкненого циклу.

Сприяння циркулярності

Відмова від пакувальних матеріалів, їхнє скорочення, а там, де це неможливо – переробка, особливо для наших споживчих товарів, є найкращим способом мінімізації відходів і пов'язаного з ними негативного впливу на довкілля. Наша мета – звести до мінімуму кількість пакувальних матеріалів, котрі ми використовуємо, без шкоди для якості, експлуатаційних характеристик або безпеки нашої продукції, а також надати споживачам усю необхідну інформацію щодо безпечного використання та належної утилізації. За деякими винятками, сьогодні наша упаковка розроблена таким чином, щоб забезпечити рівень ефективності, якого очікують споживачі, при цьому мінімізуючи використання ресурсів. Крім того, нашу упаковку можна утилізувати в наявних системах збирання та переробки відходів.

Водночас споживання ресурсів можна зменшити, якщо якомога довше утримувати матеріали в межах економічних циклів. Тому наша місія полягає в тому, щоб використовувати матеріали зі сталих джерел і розробляти упаковку таким чином, аби її можна було повторно використовувати як сировину для нових продуктів, щоб замкнути матеріальний цикл. Наші розробники упаковки тісно співпрацюють із постачальниками, виробниками пакувальних матеріалів, утилізаторами та переробниками, аби задовольнити вимоги до функціональної упаковки.

У нашому бізнес-підрозділі «Клейові технології» ми зосереджуємося на інноваційних рішеннях, які полегшують переробку, а також на розділенні матеріалів, щоб зробити можливим ремонт, повторне використання та відновлення продуктів та їхніх частин.

Компанія «Хенкель» також застосовує різноманітні підходи до впровадження замкненого циклу переробки у власних виробничих процесах. У цій сфері ми наголошуємо на роздільному збиранні всіх потоків відходів, що підлягають вторинній переробці, на наших об'єктах.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Promote circularity (Thumbnail)

Наша стратегія ставлення до упаковки: максимальне зосередження зусиль, амбітні цілі

Компанія «Хенкель» усвідомлює потребу у відповідальному ставленні до розв’язання проблем, зумовлених упаковкою. Ми прагнемо дотримуватися принципів сталого розвитку та втілювати їх у життя, тому ставимо перед собою певні амбітні цілі. Основою нашої стратегії є концепція економіки замкненого циклу, яка передбачає максимальне використання матеріалів з джерел, що відповідають принципам сталого розвитку, та «розумної» упаковки. Це надасть змогу створити замкнений цикл в інтересах людства та планети в цілому.

Наша стратегія просування економіки замкненого циклу в пакуванні ґрунтується на трьох основних принципах:


1. Продуманий дизайн упаковки та зменшення пакувального матеріалу

Сталі пакувальні рішення – найкращий спосіб створити ефективну та рентабельну економіку замкненого циклу. Інноваційний дизайн має важливе значення для заміни первинної сировини на перероблені або відновлювані альтернативи, де це можливо, що дає змогу використовувати сталіші або відновлювані матеріали. Наша мета полягає в тому, аби до 2025 року 100 відсотків упаковки «Хенкель» мала всі необхідні властивості для переробки або багаторазового використання.

2. Використання матеріалів зі сталих джерел

Компанія «Хенкель» постійно працює над збільшенням частки вторинної сировини в упаковці своєї продукції. Ми також прагнемо використовувати упаковку, виготовлену з екологічно чистої сировини. Найпоширенішими пакувальними матеріалами, виготовленими з відновлюваної сировини, є папір і картон. Наша мета – отримати 100 відсотків паперу та картону, які ми використовуємо в нашій упаковці, з переробленого матеріалу або, в разі необхідності первинного волокна, із сертифікованих джерел сталого лісового господарства.

3. Замикаємо цикл разом

Ми співпрацюємо з організаціями з усього ланцюга створення цінності упаковки, щоб сприяти прогресу в інфраструктурі переробки. Наша мета в межах Розширеної відповідальності виробника (Extended Producer Responsibility, EPR) полягає в тому, щоб не допустити нерегульованої утилізації відходів упаковки. Для досягнення цієї екологічної мети ми впроваджуємо системи збирання та переробки, які наочно демонструють підтримку інфраструктури, що забезпечує вимірні обсяги збирання та переробки. Компанія «Хенкель» розробляє та тестує нові логотипи для упаковки продукції, щоб сприяти формуванню сталих купівельних звичок та інформувати про те, як правильно переробляти відходи. Логотипи вказують на відсоток переробленого матеріалу або придатність упаковки до вторинної переробки, а деякі з них також допомагають забезпечити належну переробку упаковки. Ще одним варіантом запобігання утворенню відходів є повторне використання упаковки.

Огляд цілей зі створення екологічної упаковки 

 • Весь обсяг упаковки, яку виробляє компанія «Хенкель», проєктують і розробляють  з метою оптимізації придатності до переробки або багаторазового використання до 2025 року.*
 • Компанія «Хенкель» ставить собі за мету скоротити обсяг первинного пластику, що виробляють  із викопних ресурсів і застосовують для виготовлення упаковки її споживчих продуктів, на 50 відсотків до 2025 року. Це буде реалізовано за рахунок збільшення частки переробленого пластику, використовуваного в упаковці споживчих товарів у всьому світі, на понад 30% і зменшення обсягу первинного пластику.
 • Ми прагнемо постійно сприяти забезпеченню належної утилізації та переробки всіх відходів упаковки, тим самим запобігаючи їхньому потраплянню в довкілля. У зв’язку з цим компанія підтримує реалізацію ініціатив зі збирання та перероблення відходів упаковки, а також вкладає кошти у розроблення інноваційних рішень і технологій, які сприяють покращенню інфраструктури й інформуванню споживачів задля стимулювання процесу переробки.

*За винятком продуктів, інгредієнти або залишки яких можуть вплинути на придатність до вторинної переробки чи забруднити потоки вторинної переробки.

Крім того, ми прагнемо, щоб 100 відсотків паперових волокон у нашій паперовій упаковці та картоні були виготовлені з переробленого матеріалу або у разі, коли потрібне первинне волокно, зі свіжого волокна, що походить із сертифікованих сталих лісових господарств. Ми також маємо намір припинити використання полівінілхлориду (ПВХ) та інших потенційно шкідливих речовин, що підозрюють у завданні шкоди довкіллю та загрозі здоров'ю.

Наш внесок у циркулярність промислової продукції

Бізнес-підрозділ «Клейові технології» дає змогу зберегти високоякісні матеріали в обігу та перетворити відходи на цінні ресурси. Поєднуючи наш досвід роботи з матеріалами з інноваційними технологіями, ми пропонуємо рішення, що відіграють важливу роль у переході до економіки замкненого циклу та сприяють переосмисленню промислового проєктування та виробництва.

Наш підхід до просування економіки замкненого циклу орієнтований на:

 • придатність до вторинної переробки;
 • роз’єднання матеріалів;
 • відновлюваний вуглець;
 • клеї на біологічній основі.

Зменшення відходів виробництва

Ми прагнемо просувати циркулярність у нашій діяльності. При цьому ми намагаємося зменшувати кількість відходів виробництва та переробляти, повторно наповнювати або повторно використовувати відходи виробництва, яким неможливо запобігти, а також зменшувати обсяги відходів, котрі потрапляють на звалища. Ми підтримуємо цей процес шляхом систематичного виявлення потоків відходів виробництва та створення нових циркулярних систем, коли це можливо. Ми зосереджуємося на збільшенні обсягів переробки відходів на наших підприємствах і тісно співпрацюємо з нашими партнерами у ланцюзі створення цінності – постачальниками, клієнтами та компаніями, що займаються переробкою й утилізацією відходів.

Наші ініціативи зосереджені у трьох ключових сферах:

 • Зменшення витрати матеріалів та утворення відходів.
 • Повторне використання матеріалів.
 • Переробка матеріалів.

Партнерство у межах ланцюга створення цінності в цілому: разом ми – сила

Запорукою нашої діяльності у досягненні зазначених цілей є плідна співпраця з партнерами - представниками різних галузей промисловості з метою впровадження інноваційних рішень з розроблення упаковки. 

 • New Plastics Economy: ми беремо участь у реалізації ініціативи New Plastics Economy, яка об’єднує всі зацікавлені сторони для перегляду підходів до використання пластику в майбутньому та прискорення переходу до економіки замкненого циклу. 
 • Alliance to End Plastic Waste: року «Хенкель» також є учасником-засновником нового глобального  Альянсу  Alliance to End Plastic Waste. Альянс розроблятиме та поширюватиме рішення, які забезпечуватимуть мінімізацію обсягу пластикових відходів та відповідне управління. Він також буде підтримувати впровадження рішень щодо повторного використання пластику, що сприятиме активізації переходу до циркулярної економіки.
 • Форум Recyclate Forum: ця ініціатива спрямована на підвищення рівня обізнаності споживачів про принципи економіки замкненого циклу й охоплює понад 40 учасників, серед яких роздрібні торговельні підприємства, виробники, компанії з утилізації відходів, виробники упаковки ти представники політичних кіл.
 • Ініціативи «Європейський пакт про пластик» (European Plastics Pact) та «Пакт США про пластик» (U.S. Plastics Pact): компанія «Хенкель» підписала пакти про пластик і в США, і в Європі. Ці дві угоди регіонального рівня, в яких ми є одними з перших підписантів, об’єднують уряди та підприємства і компанії країн для роботи над спільним баченням стратегії щодо пластику в економіці замкненого циклу, яка передбачає його неодноразове повторне використання.
 • CEFLEX: компанія «Хенкель» також є учасником-засновником консорціуму CEFLEX у складі більш ніж 130 європейських компаній та організацій, які мають прагнуть полегшити процес перероблення гнучкої упаковки, що зазвичай є багатошаровою та складається з плівки або фольги, які часто складно роз’єднати.

Одним із наших партнерів на шляху до підвищення ефективності перероблення відходів і створення економіки замкненого циклу є соціальне підприємство Plastic Bank. Компанія «Хенкель» розпочала співпрацю з Plastic Bank у 2017 році з метою зменшення кількості пластикових відходів у навколишньому середовищі та створення нових можливостей для людей, які живуть у бідності. У 2019 році ми продовжили це партнерство ще на п'ять років, щоб підтримати прагнення Plastic Bank до створення та розвитку місцевої інфраструктури переробки відходів у Єгипті. Станом на 2023 рік навколо Каїра, уздовж річки Ніл та в місцях відпочинку на Червоному морі працювало 24 центри збору відходів.

Наступні кроки: подальший прогрес у реалізації принципів стійкого розвитку

Внаслідок розроблення інноваційних конструкційних рішень та мінливих очікувань споживачів упаковка постійно зазнає змін. Таке безперервне перетворення відкриває надзвичайні можливості для зведення негативного впливу на довкілля до мінімуму. Фахівці компанії «Хенкель» прагнуть скористатися цими можливостями, щоб створити упаковку, яка максимально відповідає принципам стійкого розвитку  і має не лише забезпечити захист продуктів, а й сприяти зменшенню негативного впливу на довкілля.