Меню
Пошук

Cталий розвиток

Займаючи лідерські позиції у сфері сталого розвитку, ми прагнемо першими впроваджувати нові рішення і при цьому, як і раніше, здійснювати свою діяльність з належною відповідальністю та примножувати економічний успіх компанії. Це прагнення поширюється на всі види діяльності компанії у масштабах усього ланцюжка створення вартості.

Стратегія

Наша стратегія сталого розвитку

Наша мета на 2030 рік – втричі збільшити цінність, яку ми створюємо в результаті своєї діяльності, відносно впливу на довкілля.

Корпоративна соціальна відповідальність

Корпоративне громадянство

Створення більшої цінності в результаті всіх видів нашої діяльності з одночасним зменшенням негативного впливу на довкілля – ось наша мета до 2030 року.

Протягом понад 140 років компанія «Хенкель» застосовує стратегічній підхід до підвищення екологічної та соціальної ефективності своєї діяльності. Ми визнаємо потенційні наслідки нашої діяльності і розробляємо інноваційні рішення з дотриманням принципів сталого розвитку, оскільки наші продукти та технології застосовуються щодня у всьому світі мільйони разів. Ми інтегрували екологічні та соціальні критерії у наш процес розроблення інновацій з тим, щоб кожний новий продукт або матеріал, що випускається на ринок, відповідав принципам сталого розвитку.

Окрім прагнення розробляти і впроваджувати інноваційні рішення ми встановили амбітні цільові показники, передбачені нашою всеосяжною стратегією сталого розвитку. Завдяки цьому всі працівники компанії чітко усвідомлюють напрямок нашого руху завдяки впровадженню принципів сталого розвитку в їхній повсякденній діяльності у всьому світі. До того ж, ці амбітні цілі є стимулом більш ефективного дотримання принципів сталого розвитку та підвищення показників ділової діяльності, оскільки, на нашу думку, ці аспекти є взаємопов’язаними. Разом з нашими партнерами ми впроваджуємо принципи сталого розвитку в усіх ланках нашого ланцюжка цінності.

Cталий розвиток в Україні

Неухильне дотримання принципів сталого розвитку українським офісом Хенкель.

Українське представництво Хенкель, разом з глобальними принципами діяльності компанії, цілеспрямовано прагне до лідерства у питаннях сталого розвитку. Щодня, незалежно від місця базування наших представництв, ми неухильно прагнемо дотримуватися принципів сталого розвитку, який покликаний забезпечувати баланс між процесами економічного зростання, захисту навколишнього середовища та соціальної відповідальності. На локальному рівні ми застосовуємо принципи глобальної стратегії сталого розвитку у діяльності компанії упродовж усього ланцюжка створення цінності, а саме: виробництва, клієнтського партнерства, підтримки місцевих благодійних організацій та залучення співробітників у робочий процес.

Наш підхід до забезпечення сталого розвитку

Основні показники

Співпраця та партнерські відносини

Зовнішня оцінка