РЕГЕНЕРАЦІЯ ПЛАНЕТИ

Лавандове поле

Нині ми працюємо у напрямку трансформації нашої бізнес-моделі з урахуванням екологічних аспектів. Щоб досягти цієї амбітної цілі, маємо намір здійснити трансформацію наших бізнес-процесів, продуктів і підходу до використання сировини, щоб у майбутньому забезпечити ефективне споживання ресурсів і звести до нуля викиди вуглецю. Головну увагу ми приділяємо вжиттю заходів із послаблення впливу на клімат, переходу до функціональної економіки замкненого циклу, а також захисту природи та збереженню біорізноманіття.

Клімат

Стати кліматично нейтральною компанією шляхом декарбонізації наших операцій і сировини.

Зміна клімату – одна з найсерйозніших глобальних проблем нашого часу. Ми твердо маємо намір досягти мети з обмеження глобального потепління 1,5 градусами Цельсія – як це передбачено Паризькою кліматичною угодою. Ми беремо до уваги зміну клімату та наслідки цього в межах управління сталим розвитком і ризиками, а також уздовж всього нашого ланцюга створення цінності.

З огляду на необхідність скорочення викидів і декарбонізації економіки ми прагнемо до того, щоб до 2030 року перевести наші виробничі потужності на кліматично позитивний баланс парникових газів. Крім того, ми встановимо нульовий рівень викидів уздовж усього нашого ланцюга створення цінності, що також сприятиме активній участі в захисті клімату.

Перехід до економіки замкненого циклу

Сприяти розвитку циркулярності через нашу продукцію, упаковку та технології.

Відділення економічного зростання від споживання обмежених природних ресурсів і розвиток економіки замкненого циклу є ключовими підходами до створення сталої цінності та захисту клімату.

Компанія «Хенкель» усвідомлює свою відповідальність, пов'язану з пакуванням. Ми прагнемо сприяти сталому розвитку та втілюємо це зобов'язання в життя за допомогою низки амбітних цілей. Наша стратегія ґрунтується на концепції економіки замкненого циклу та зосереджена на використанні матеріалів з екологічно чистих джерел і розумному дизайні упаковки, щоб замкнути цикл. Ми співпрацюємо з організаціями з усіх ланок ланцюга створення цінності упаковки, щоб сприяти прогресу в інфраструктурі переробки.

Компанія «Хенкель» також застосовує різні підходи для впровадження вторинної переробки замкненого циклу у свої виробничі процеси. У цій галузі ми приділяємо особливу увагу ефективному управлінню відходами на наших підприємствах.

Природа

Забезпечення захисту та відновлення біорізноманіття з приділенням основної уваги збереженню лісових, земельних і водних ресурсів та забезпеченню відповідального управління ресурсами.

Зростання споживання й обмеженість ресурсів внаслідок збільшення чисельності населення планети та прискорення економічної діяльності чинять все більший тиск на екосистеми. Негативні наслідки вже відчуваються: згідно з доповіддю, опублікованою Міжурядовою науково-політичною платформою з біорізноманіття й екосистемних послуг IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), діяльність людини загрожує зникненням майже 1 мільйону видів.

Збереження видового розмаїття та біорізноманіття є важливим для компанії «Хенкель», оскільки незаймані екосистеми та біорізноманіття ґрунту необхідні як основа для сталого сільського господарства та використання сировини у виробництві. Наша стратегія сталого розвитку спрямована на захист і відновлення біорізноманіття з особливим акцентом на ліси, землю та воду. Окрім застосування цих принципів до діяльності на наших власних підприємствах, ми також сприяємо відповідальному поводженню з сировиною та використанню інгредієнтів на основі відновлюваної сировини.