Регенерація планети

Нині ми працюємо у напрямку трансформації нашої бізнес-моделі з урахуванням екологічних аспектів. Щоб досягти цієї амбітної цілі, маємо намір здійснити трансформацію наших бізнес-процесів, продуктів і підходу до використання сировини, щоб у майбутньому забезпечити ефективне споживання ресурсів і звести до нуля викиди вуглецю. Головну увагу ми приділяємо вжиттю заходів із послаблення впливу на клімат, переходу до функціональної економіки замкненого циклу, а також захисту природи та збереженню біорізноманіття.

Клімат

Декарбонізація наших виробничих процесів і сировини задля переходу до здійснення діяльності з нульовими викидами вуглецю.

Зміна клімату – одна з найсерйозніших глобальних проблем нашого часу. Ми твердо маємо намір досягти мети з обмеження глобального потепління 1,5 градусами Цельсія – як це передбачено Паризькою кліматичною угодою. Ми беремо до уваги зміну клімату та наслідки цього в межах управління сталим розвитком і ризиками, а також уздовж всього нашого ланцюга створення цінності.

З огляду на необхідність скорочення викидів і декарбонізації економіки ми прагнемо до того, щоб до 2030 року перевести наші виробничі потужності на кліматично позитивний баланс CO2. Крім того, ми встановимо нульовий рівень викидів уздовж всього нашого ланцюга створення цінності, що також сприятиме активній участі у захисті клімату.

Перехід до економіки замкненого циклу

Упровадження моделі замкненого циклу в наших виробничих процесах, продуктах та упаковці, а також забезпечення замкненого циклу за допомогою наших промислових рішень.

Відділення економічного зростання від споживання обмежених природних ресурсів і розвиток економіки замкненого циклу є ключовими підходами до створення сталої цінності.

Ми в компанії «Хенкель» усвідомлюємо свою відповідальність за упаковку. Прагнемо сприяти сталому розвитку та втілюємо це прагнення в життя за допомогою низки амбітних цілей. Наша стратегія побудована на концепції економіки замкненого циклу та зосереджена на використанні матеріалів зі сталих джерел і продуманого дизайну, щоб замкнути цикл – на благо людей і планети.

Компанія «Хенкель» також застосовує різні підходи для впровадження вторинної переробки замкненого циклу у свої виробничі процеси. У цій галузі ми приділяємо особливу увагу ефективному управлінню відходами на наших підприємствах.

Природа

Забезпечення захисту та відновлення біорізноманіття з приділенням основної уваги збереженню лісових, земельних і водних ресурсів за рахунок відновлювальних інгредієнтів і раціонального використання ресурсів.

Зростання споживання й обмеженість ресурсів внаслідок збільшення чисельності населення планети та прискорення економічної діяльності чинять все більший тиск на екосистеми. Негативні наслідки вже відчуваються: згідно з доповіддю, опублікованою Міжурядовою науково-політичною платформою з біорізноманіття й екосистемних послуг (IPBES), діяльність людини загрожує зникненням майже 1 мільйону видів.

Збереження видового розмаїття та біорізноманіття є важливим для компанії «Хенкель», оскільки незаймані екосистеми та біорізноманіття ґрунту необхідні як основа для сталого сільського господарства та використання сировини у виробництві. Наша стратегія сталого розвитку спрямована на захист і відновлення біорізноманіття з особливим акцентом на ліси, землю та воду. Окрім застосування цих принципів до діяльності на наших власних підприємствах, ми також сприяємо відповідальному поводженню з сировиною та використанню відновлювальних ресурсів.

Ощадне використання води як важливого ресурсу

Водні ресурси Землі розподілені нерівномірно та перебувають під загрозою через зміну клімату, а також зростання забруднення та надмірне використання. Ми визнаємо важливість відповідального використання цього ресурсу, особливо тому, що здорові водні екосистеми є запорукою збереження біорізноманіття. Вода відіграє важливу роль у нашому ланцюзі створення цінності. Ми використовуємо воду для виробничих процесів і як інгредієнт для наших продуктів. Крім того, для багатьох наших продуктів вода також потрібна на етапі використання.

У зв'язку із цим скорочення споживання води під час виробництва та використання нашої продукції є для нас важливою метою. Ми встановили собі мету до 2025 року використовувати на 35 відсотків менше води на тонну продукції порівняно з базовим 2010 роком. Крім того, до 2030 року ми прагнемо досягти кругового використання води на наших основних виробничих майданчиках.