ПРОЦВІТАННЯ ГРОМАД

Eine Frau und zwei Männer sammeln Plastikmüll in der Natur

Ми робимо все можливе, щоб допомагати людям жити краще. Наша соціальна відповідальність полягає у сприянні справедливості, зміцненні різноманітності та повазі до прав людини. Ми пропонуємо нашим співробітникам можливості для навчання впродовж усього життя, а також привабливе та здорове робоче середовище. Виступаємо за соціальний прогрес і доступ до освіти у всьому світі та надаємо допомогу в надзвичайних ситуаціях.

Рівні можливості

Зміцнення культури різноманітності, справедливості та залученості, дотримання прав людини та підвищення рівня життя населення.

Наша політика ведення бізнесу з дотриманням етичних і правових норм нерозривно пов'язана з повагою до прав людини, а також з повагою до звичаїв, традицій і соціальних цінностей країн, в яких ми працюємо. Різноманіття та залученість є імперативом бізнесу і становлять невід'ємну частину нашої корпоративної культури. Ми переконані, що в умовах глобалізації важливими факторами успіху є різноманітний персонал, а також відкрита й уважна до потреб кожного корпоративна культура. Наша мета – постійно збільшувати частку жінок у компанії на всіх рівнях. До 2025 року ми прагнемо досягти гендерного паритету на всіх рівнях управління.

Освіта

Підтримувати навчання й освіту впродовж усього життя та мотивувати людей до дій задля сталого розвитку.

Коли йдеться про реалізацію нашої стратегії сталого розвитку, саме наші співробітники – завдяки своїй відданості, навичкам і знанням – відіграють вирішальну роль. У зв'язку з цим ми прагнемо підтримувати прихильність наших людей до принципів сталого розвитку. Ми розширили наші наявні пропозиції щодо навчання, включивши до них всеосяжну програму залучення. Метою є всебічне формування у наших співробітників знань, навичок і менталітету, які є ключовими для ролі «Хенкель» як лідера у галузі сталого розвитку. Ми також прагнемо залучати їх до активної участі у забезпеченні сталого розвитку в їхньому робочому середовищі та в особистому житті.

Крім того, ми маємо намір і далі розширювати наші освітні програми для населення. Forscherwelt – це внесок компанії «Хенкель» у розвиток наукової грамотності.

Добробут

Сприяння підвищенню рівня добробуту й охорони здоров’я працівників, партнерів і споживачів, а також соціальному прогресу.

Ми дбаємо про здоров'я та життєву енергію наших співробітників, щоб сприяти створенню гнучкої високоефективної організації. Для цього ми спираємося на єдині для всього світу стандарти охорони праці та техніки безпеки, а також впроваджуємо програми охорони здоров'я та профілактичного обслуговування для захисту від ризиків на робочому місці та загальних ризиків для здоров'я, які можуть призвести до захворювання. Широкий спектр медичних послуг, що пропонуються на наших підприємствах, спрямований на досягнення двох цілей: зміцнення фізичного здоров'я наших співробітників і підтримання їхньої психічної життєздатності.