ПРОЦВІТАННЯ ГРОМАД

Двоє дітей і жінка в лабораторному халаті розфарбовують малюнок за столом

Ми робимо все можливе, щоб допомагати людям жити краще. Наша соціальна відповідальність полягає у сприянні справедливості, зміцненні різноманітності та повазі до прав людини. Ми пропонуємо нашим співробітникам можливості для навчання впродовж усього життя, а також привабливе та здорове робоче середовище. Виступаємо за соціальний прогрес і доступ до освіти у всьому світі та надаємо допомогу в надзвичайних ситуаціях.


Henkel Sustainability Film 2022_Support equity, education and wellbeing

Рівні можливості

Зміцнення культури різноманітності, справедливості та залученості, дотримання прав людини та підвищення рівня життя населення.

Зменшити нерівність і не залишити нікого позаду – ось запорука значущого соціального прогресу. За останні декілька років цей прогрес зазнав серйозних випробувань. Глобальні події поглибили соціальну ізоляцію, посилили структурну дискримінацію та перешкоджають соціальному розвитку в світі навколо нас.

Ми знаємо, що в основі рішень, які можуть допомогти нам рухатися вперед у кризові часи, лежить принцип рівності. Це визначає наш порядок денний для трансформаційного впливу наших дій. Рівність є сполучною ланкою між різними темами та рушійною силою широкого спектра нашої діяльності.

Формування почуття належності у людей – з усіма їхніми відмінностями – у нашому суспільстві та на нашому робочому місці має вирішальне значення для розвитку креативності й інновацій. Ми всі повинні прислухатися до різних голосів, розуміти різні перспективи та способи мислення. Наш спільний шлях полягає в побудові корпоративної культури, заснованої на довірі, де працівників заохочують проявляти ініціативу, мислити проактивно та бути відкритими для обміну новими ідеями.

Ми визнаємо роль, котру компанії можуть відігравати як ключові гравці у зменшенні негативного впливу та просуванні позитивних змін.

Різноманітність, справедливість і залучення зміцнюють нашу культуру належності 

У компанії «Хенкель» різноманітність, справедливість і залучення (Diversity, Equity & Inclusion, DEI) є бізнес-імперативом і невід'ємною частиною нашої корпоративної культури. Ми прагнемо розвивати культуру належності та прагнемо до справедливості, щоб розкрити весь потенціал нашого розмаїття. Ми переконані, що диверсифікована робоча сила, а також відкрита корпоративна культура є важливими факторами успіху в глобалізованому світі. Різні погляди, культури та способи мислення дозволяють нам задовольняти потреби наших все більш різноманітних ринків і заінтересованих сторін за допомогою креативних та інноваційних продуктів, послуг і рішень. Завдяки низці програм і навчальних курсів ми поглиблюємо розуміння та повагу до різноманіття, одночасно сприяючи розвитку інклюзивної корпоративної культури.

Щоб підкреслити нашу відданість принципам рівності конкретними діями, ми оголосили про запровадження гендерно-нейтральної відпустки по догляду за дитиною у 2023 році. Ці нові глобальні правила запроваджують гендерно-нейтральну відпустку по догляду за дитиною тривалістю вісім тижнів для всіх наших співробітників протягом 2024 року. Це означає, що всі батьки мають право на повністю оплачувану відпустку по догляду за дитиною, з огляду на їхню роль, а не стать, і незалежно від того, чи є вони прийомними або біологічними батьками.

Наше зобов'язання поважати права людини

Компанія «Хенкель» має чітку політику ведення бізнесу з дотриманням етичних і правових норм. Це нерозривно пов'язано з нашим зобов'язанням поважати міжнародно визнані права людини. Ще в 1994 році в документі «Місія та принципи компанії “Хенкель”» було підкреслено, що повага до соціальних цінностей і стандартів є невід'ємною частиною політики нашої компанії.

Освіта

Підтримувати навчання й освіту впродовж усього життя та мотивувати людей до дій задля сталого розвитку.

Освіта – один із найпотужніших інструментів, коли йдеться про позитивні зміни. Освіта дає людям змогу здобути знання та навички, необхідні для подолання бідності, усунення нерівності та збереження здоров'я. Освіта та навчання впродовж життя як невід'ємні права та засіб реалізації інших прав є ключовими елементами, що визначають нашу стратегію.

Безперервне навчання надихає на інновації та творчість. Навчання та розвиток є важливими елементами нашої повсякденної роботи, але так само важливою є можливість розвиватися через навчання поза межами наших основних обов'язків. На відміну від традиційних методів навчання, ми зосереджуємося на інноваційних програмах, в яких використовують цілісний активний підхід до навчання і в яких основну увагу приділяють знанням, навичкам і способу мислення.

Цей ключовий підхід до навчання починається з наших співробітників, але поширюється далі, на наших клієнтів і громади, в яких ми працюємо. Наша діяльність спрямована на те, щоб надати людям навички та компетенції, необхідні для розвитку інноваційних ідей, сталої поведінки та нових цифрових рішень, які допоможуть їм впоратися з майбутніми викликами та скористатися можливостями.

Соціальне залучення

Разом із нашими співробітниками, пенсіонерами, клієнтами, споживачами, партнерами та благодійними організаціями ми прагнемо зробити довготривалий внесок у розвиток суспільства в усьому світі поза межами нашої ділової активності. Зобов'язання компанії «Хенкель» ґрунтуються на трьох стовпах: волонтерська діяльність наших співробітників, партнерство з благодійними організаціями та допомога в надзвичайних ситуаціях, особливо в разі стихійних лих.

Корпоративне громадянство – це наш спосіб «зробити суспільство пристосованим до майбутнього». Наша діяльність спрямована на розширення можливостей людей через освіту задля отримання навичок і компетенцій, необхідних для розвитку інноваційних ідей, сталої поведінкита нових цифрових рішень, які допоможуть їм впоратися з майбутніми викликами та скористатися новими можливостями.

Освітні програми

Коли йдеться про реалізацію нашої стратегії сталого розвитку, саме люди мають вирішальне значення – завдяки їхній відданості, навичкам і знанням. Тому ми прагнемо зміцнити прихильність людей до сталого розвитку. І ми розширили наші наявні навчальні пропозиції, включивши в них цілісну програму залучення. Її мета – всебічно озброїти наших співробітників знаннями, навичками та способом мислення, котрі є ключовими для ролі компанії «Хенкель» як лідера у сфері сталого розвитку. Ми також прагнемо залучати їх до активної участі у вирішенні питань сталого розвитку у своєму робочому середовищі та в особистому житті.

Крім того, ми прагнемо й надалі розширювати наші освітні програми в громадах. Forscherwelt – це внесок компанії «Хенкель» у розвиток наукової грамотності.

Forscherwelt (Researcher's World) Dubai - Thumbnail

Добробут

Сприяння підвищенню рівня добробуту й охорони здоров’я працівників, партнерів і споживачів, а також соціальному прогресу.

Добробут все частіше розглядають з цілісної перспективи, в якій фізичні, психічні та соціальні аспекти нерозривно пов'язані між собою – і саме так ми розуміємо його в компанії «Хенкель».

Пояснення того, що означає добробут для все більш динамічного цифрового робочого середовища, передбачає, що ми маємо переосмислити наш підхід і адаптуватися до цих обставин. Інклюзивний підхід, заснований на співпраці, має важливе значення для підтримки культури добробуту. Розуміння того, як фізичне робоче місце визначає добробут, стає ключовим у час, коли місця, де ми працюємо, змінилися. Створення оптимального робочого середовища, котре сприяє творчості та підтримує життєстійкість, включає в себе оновлення наших робочих місць, аби краще задовольняти потреби наших співробітників.

Заходи з охорони психічного здоров'я й надалі залишаються важливим аспектом щодо реалізації нашої стратегії добробуту. Іншим ключовим напрямком для досягнення позитивних змін у цій сфері стало розуміння переваг цифрових інструментів як запоруки покращення добробуту працівників.

Оскільки наше розуміння добробуту працівників постійно зростає, ми залишаємося відданими цілісному підходу до інтеграції добробуту в нашу корпоративну культуру.

Підтримання та покращення стану здоров'я та самопочуття

Ми дбаємо про здоров'я та життєздатність наших співробітників, аби сприяти створенню гнучкої високопродуктивної організації. Для цього ми покладаємося на єдині світові стандарти охорони здоров'я та безпеки, а також пропонуємо програми охорони здоров'я та профілактики для захисту від ризиків на робочому місці, які можуть призвести до захворювання. Широкий спектр послуг, що пропонуються на наших об'єктах, має дві мети: зміцнення фізичного здоров'я наших співробітників (через семінари з відмови від куріння, медичні огляди, профілактику СНІДу тощо) та підтримання їхньої психічної життєздатності (через управління стресом та інші подібні заходи).

Щорічна глобальна кампанія з охорони здоров'я – це цілісний підхід, що охоплює психічні, фізичні та соціальні аспекти здоров'я. Кампанія 2023 року мала назву "Eat Smart – Take Part" («Харчуйся розумно – бери участь») і мала на меті підвищити психологічну стійкість співробітників, зближуючи людей, об'єднуючи культури та досліджуючи тему здорового харчування та кулінарії. Завдяки такому підходу глобальною кампанією з охорони здоров'я було охоплено понад 90 % усіх співробітників компанії «Хенкель» у всьому світі.

Високий рівень безпеки праці

Безпека праці в компанії та в усьому ланцюзі створення цінності була для нас головним пріоритетом ще до пандемії COVID-19. Ми залишаємося зосередженими на нашій довгостроковій меті – досягти нульового рівня нещасних випадків – і хочемо підвищити рівень охорони праці на 60 відсотків до кінця 2025 року порівняно з 2010 роком.

Щоб досягти нашої мети, ми інвестуємо в навчання для підвищення обізнаності та вдосконалення стандартів технічної безпеки. Ми регулярно перевіряємо, чи суворо дотримуються наші стандарти безпеки, охорони здоров'я та довкілля,  і прагнемо покращити безпеку праці наших субпідрядників і працівників інших компаній, які працюють на наших об'єктах.

На всіх виробничих майданчиках проводяться регулярні тренінги для того, щоб наші співробітники могли виявляти й усувати ризики нещасних випадків. Ми дедалі більше розширюємо програми, які вже діють у певних сферах, аби охопити всю компанію. Ми також проводимо глобальні кампанії з безпеки, спрямовані на підвищення обізнаності наших співробітників про найважливіші питання безпеки.

Майбутнє роботи

У компанії «Хенкель» ми вимірюємо ефективність за результатами, а не за присутністю. Саме тому ми вже багато років просуваємо гнучкі робочі моделі. Ґрунтуючись на культурі довіри, неповна зайнятість, гнучкий графік роботи, нові концепції робочих місць і мобільна робота є природною складовою нашої роботи. Ми прагнемо створити робоче місце майбутнього для наших співробітників. 

Smart Work – це цілісний підхід до підготовки наших співробітників та організації до майбутнього роботи. Smart Work охоплює не лише те, як ми співвідносимо мобільну й офісну роботу, але й те, як наші офіси можуть краще підтримувати співпрацю між нашими співробітниками та творчість, як ми можемо покращити нашу програму охорони здоров'я та дослідити потенціал нашого цифрового ландшафту.