Меню
Пошук

Стратегія

Ми створюємо наше майбутнє, керуючись чіткою, довгостроковою стратегією, в основі якої – наші мета, бачення, місія і цінності.

Ми прагнемо забезпечити стале зростання прибутку до 2020 року і на наступний період. Для досягнення цієї мети ми хочемо стати ще більш орієнтованою на клієнта, більш інноваційною і гнучкою компанією, з подальшим розвитком цифрових технологій. Крім того, ми прагнемо втілювати концепцію соціальної та екологічної відповідальності, здійснюючи нашу комерційну діяльність, і зміцнювати наше лідируюче положення в майбутньому.

нові стратегічні пріоритети

  • Забезпечення росту
  • Прискорення переходу на цифрові технології
  • Підвищення оперативності
  • Фінансове зростання

Забезпечення росту на зрілих ринках та ринках, що розвиваються, стане ключовим стратегічним пріоритетом компанії «Хенкель». Щоб досягти цього, ми зосередимо увагу на цільових ініціативах, спрямованих на забезпечення ефективної взаємодії з клієнтами і споживачами, зміцненні наших провідних брендів і технологій, розробленні привабливих інновацій та послуг, а також використанні нових джерел розвитку.

Довершене залучення клієнтів та споживачів

Завдяки довершеному залученню клієнтів та споживачів  компанія «Хенкель» прагне прискорити темпи розвитку з залученням основних клієнтів на основі тіснішого партнерства, а також перевищити планові показники розвитку діяльності на ринках з залученням провідних клієнтів у всіх трьох бізнес-підрозділах діяльності компанії. Це стане можливим завдяки суттєвій зміні у підході до роботи з клієнтами – зосередження уваги на потребах клієнтів і споживачів, – а також складенню детальних планів взаємодії з клієнтами і споживачами на всіх рівнях організації. Крім того, компанія «Хенкель» хоче ефективніше скористатись можливостями розвитку, задовольняючи потреби окремих цільових групи на основі індивідуалізованої продукції, послуг та інновацій.

Провідні бренди і технології

Компанія «Хенкель» також планує й далі зміцнювати провідні бренди і технології, збільшуючи обсяги збуту по своїх брендах, що займають лідерство в глобальному масштабі, а також брендах, що займають лідерство в місцевих масштабах: до 2020 року обсяги збуту по 10 провідних брендах мають зрости до 75% від загального обсягу продажів групи. Цьому посприяють цільові інвестиції, спрямовані на украплення та зміцнення позицій лідируючих брендів компанії «Хенкель», що дозволить створити конкурентні переваги завдяки використанню нових технологій і розробці індивідуалізованої продукції та рішень в різних сегментах галузі. 

Унікальні інновації і послуги

Розвитку також буде сприяти постійне покращення можливостей компанії «Хенкель» розробляти унікальні інновації і послуги. Це дозволить компанії «Хенкель» вирізнятись на високо-конкурентних ринках і перейти від «зосередження уваги на продукції» до «зосередження уваги на готових рішеннях» з більш унікальною продукцією та послугами в споживчому і промисловому сегментах бізнесу. До 2020 року компанія «Хенкель» планує створити масштабніші інновації і плани для збільшення тієї частки обсягів збуту, яка отримується від основних інновацій. Для стимулювання створення пов’язаних з інноваціями можливостей, а також створення можливостей для взаємодії з клієнтами, компанія «Хенкель» створить і підготує відкриття нових інноваційних центрів для свого напрямку бізнесу Adhesive Technologies «Клейові технології» в Дюссельдорфі і Шанхаї. Водночас, компанія «Хенкель» розширить асортимент і види послуг по всіх своїх бізнес-підрозділах. Вони будуть включати консультації і технічні рекомендації для промислових та корпоративних клієнтів, а також пропозиції в сфері цифрового обслуговування населення, наприклад, онлайн-платформи для запису в перукарню, засоби реєстрації і передплати чи автоматизованої зміни замовлень з використанням електронних засобів.

Нові джерела росту

Компанія «Хенкель» також буде зосереджувати стратегічну увагу на стимулюванні розвитку вже налагодженого основного бізнесу, використовуючи потенційні нові джерела росту, наприклад, вихід на нові ринки для заповнення ще неосвоєних ніш, на зрілих ринках та ринках, що розвиваються. Заплановані придбання допоможуть доповнити портфель активів компанії «Хенкель», зміцнити свої позиції на привабливих ринках і категоріях, а також нарощувати присутність у суміжних галузях. Крім того, компанія створить спеціальний венчурний інвестиційний фонд з капіталом до 150 мільйонів євро для інвестицій в стартапи з метою обміну інформацією про цифрове обладнання та технологічний досвід. З одночасною орієнтацією компанії «Хенкель» на стимулювання органічного розвитку і зростання нові придбання стануть невід'ємною частиною стратегії компанії для подальшого зміцнення її портфеля активів.

Прискорення переходу на цифрові технології допоможе нам успішно розвивати наш бізнес, зміцнювати взаємовідносини з клієнтами і споживачами, оптимізувати наші процеси і змінити всю компанію. До 2020 року ми реалізуємо ряд ініціатив для стимулювання розвитку цифрового бізнесу,впровадження досягнень четвертої промислової революції («Індустрія 4.0») і Трансформації організації.

Розвиток цифрового бізнесу

Для розвитку цифрового бізнесу компанія «Хенкель» прагне до переходу на електронні канали взаємодії із замовниками, споживачами, діловими партнерами і постачальниками по всьому ланцюжку створення цінності. Завдяки використанню електронних інформаційних технологій до 2020 року обсяг збуту має зрости до понад 4 мільярдів євро. Наприклад, у споживчому сегменті бізнесу компанія «Хенкель» планує покращити взаємодію зі споживачами шляхом «всеохоплюючих» пропозицій, які будуть пов’язувати платформи електронної комерції з традиційним роздрібним збутом, а також створювати і запроваджувати нові електронні платформи і значно розширити використання цифрових інструментів.

Впровадження досягнення четвертої промислової революції

Компанія «Хенкель» також планує впровадженнядосягнень четвертої промислової революції («Індустрія 4.0») для ефективнішого планування, забезпечення ресурсів, виробництва і постачання своєї продукції та готових рішень. Перехід на цифрові канали взаємодії всередині інтегрованої глобальної мережі поставок допоможе підвищити рівень обслуговування клієнтів, ефективніше використовувати виробничі потужності, покращити виробничі і логістичні процеси, а також буде сприяти реалізації стратегії соціальної та екологічної відповідальності компанії «Хенкель».

еТрансформація Організації

Успішний перехід компанії «Хенкель» на цифрові канали буде залежати від можливостей її працівників і їх здатності трансформації організації на основі прийняття концепції «тестувати й навчатися». Для цього компанія «Хенкель» розширить свої спеціальні програми навчання і розвитку. Крім того, буде запроваджено посаду Директора з цифрових технологій, що буде відповідати за відповідні питання у всіх бізнес-підрозділах компанії.

В умовах дуже мінливого і динамічного бізнес-середовища підвищення оперативності організації буде в майбутньому надзвичайно важливим фактором успіху для компанії «Хенкель». Що включатиме в себе залучення співробітників і розширення їх повноважень, максимально швидке виведення нових продуктів на ринок, а також застосування раціональних і спрощених процесів.

Спонукання працівників до дії та розширення їх повноважень

Для забезпечення оперативнішої діяльності організації з енергійним та мотивованим персоналом, компанія «Хенкель» буде розвивати підприємницький дух своїх співробітників, заохочувати їх прагнення до змін, сприяти розвитку адаптивності та розширювати їх повноваження в прийнятті рішень. Цьому буде сприяти висока культура роботи в компанії «Хенкель», забезпечення зворотного зв’язку, а також система визнання і винагород за відмінні результати роботи.

Максимально швидке реагування на ринок

В рамках своєї ініціативи «максимально швидкого реагування на ринок» компанія «Хенкель» прагне до скорочення часу на впровадження інновацій за рахунок більш точного прогнозування потреб клієнтів і споживачів.. Наприклад, в бізнес-підрозділах Laundry and Home Care «Засоби для прання та догляду за оселею» і Beauty Care «Косметичні засоби» компанія «Хенкель» планує скоротити строки запровадження і виведення на ринок на 30%. Крім того, компанія «Хенкель» планує прискорити процес виходу на існуючі та нові ринки.

Підхід «Розумна простота»

Компанія «Хенкель» також буде застосовувати підхід «Розумна простота» для забезпечення більш оперативнішої та енергійнішої діяльності за допомогою гнучких бізнес-моделей, адаптованих до умов динамічних ринків, а також шляхом оптимізації робочих потоків і процесів.

Для забезпечення фінансового зростання ми запровадимо нові підходи до розподілу ресурсів, що сприяють створенню вартості, зосередимо увагу на управлінні чистим прибутком, підвищимо ефективність внутрішньої структури, а також продовжуватимемо розширення нашої глобальної мережі поставок. У поєднанні такі ініціативи сприятимуть подальшому підвищенню прибутковості і забезпечать можливість фінансування амбітних планів розвитку до 2020 року і на наступний період.

Розподіл ресурсів, що сприяють створенню вартості

Розподіл ресурсів, що сприяють створенню вартості дозволить в подальшому оптимізувати управління витратами за рахунок глобального збільшення прозорості бюджету за всіма зазначеними категоріями витрат, а також за рахунок поліпшених бюджетних асигнувань.

Управління чистим прибутком

Управління чистим прибутком дозволить підвищити ефективність компанії в просуванні своєї діяльності. Воно включатиме в себе, наприклад, врахування думки споживачів і потенційних покупців, а також розширення існуючих і розвиток нових категорій у відносинах з роздрібними партнерами.

ОДНА! Глобальна мережа поставок

Після успішної реалізації у Європі і створення відповідних центрів у Європі та Азії інтегрована глобальна мережа поставок компанії «Хенкель» буде запроваджена у всіх регіонах.