СТРАТЕГІЧНА ПРОГРАМА

Компанія «Хенкель» формує своє майбутнє, спираючись на довгострокову стратегічну програму, основою якої є наша мета та наші цінності. 

Реалізація цієї програми, що передбачає цілеспрямоване зростання компанії, забезпечить їй впевнений рух вперед у новому десятилітті. Йдеться про створення надзвичайно високої цінності для наших клієнтів та споживачів, яка надасть змогу випереджати запити ринку, зміцнення наших лідерських позицій у галузі стійкого розвитку та забезпечення можливості професійного та особистісного розвитку наших працівників впродовж періоду їхньої роботи в компанії. 

Основними елементами нашої стратегічної програми є формування привабливого портфелю продуктів, забезпечення конкурентних переваг у галузі втілення інноваційних рішень, дотримання принципів сталого розвитку та прискорення переходу до цифрових технологій, а також перспективні моделі діяльності, основою яких є міцна корпоративна культура та вмотивований персонал.

Shaping our Future - Thumbnail

ВПЕВНЕНИЙ РУХ ВПЕРЕД У НОВОМУ ДЕСЯТИЛІТТІ
ЗАВДЯКИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОМУ ЗРОСТАННЮ

Ретельний підхід до формування привабливого портфелю продуктів

Ключовою складовою нашого стратегічного напрямку розвитку є активне управління портфелем продуктів. Ми виявили бренди та категорії продуктів, які забезпечують сукупний обсяг продажів на рівні понад мільярд євро, здебільшого у сегменті споживчих товарів, значну частину з яких вже продано або знято з виробництва з моменту запровадження Програми цілеспрямованого зростання. До того ж, невід’ємною складовою стратегії «Хенкель» є здійснення операцій злиття та поглинання. Ключовими критеріями придатності до придбання є доступність, стратегічна обґрунтованість і фінансова привабливість потенційних цільових компаній. Ми будемо реалізовувати продуману стратегію придбання, щоб забезпечити стабільний баланс компанії. Водночас із прагненням до зміцнення наших лідерських позицій у напрямку «Клейові технології» за рахунок придбання компаній, у сегменті споживчих товарів ми зосередимо свої зусилля на виробництві продуктів, що є провідними на ринках та у своїх категоріях, а також на ліквідації «білих плям» і розробленні нових бізнес-моделей.

Активізація ефективного впровадження інноваційних рішень за рахунок збільшення обсягу інвестицій

Ми прагнемо прискорити впровадження ефективних інновацій завдяки збільшенню обсягу інвестицій. Це передбачає активізацію застосування інноваційного підходу (наприклад, за рахунок повсюдного застосування цифрових інструментів і даних, що дасть змогу збільшити швидкість та якість аналізу). Ми будемо пристосовувати наш процес ухвалення рішень на всіх рівнях компанії до реальних потреб ринку, а також із максимальною ефективністю використовувати потенціал залучення широкого кола осіб до впровадження інноваційних рішень та ідей. При цьому ми зміцнюємо стратегію створення agile-команд та розвиваємо за рахунок інвестицій інкубатори й інноваційні центри. Це сприятиме впровадженню ефективних інновацій в обох бізнес-підрозділах компанії. Постійні інвестиції забезпечуватимуть підтримку інновацій  і брендів у всіх ключових категоріях і регіонах. Саме тому компанія «Хенкель» вкотре суттєво збільшила інвестиції в рекламу, цифровізацію та ІТ-технології.

Активна подальша реалізація стратегії сталого розвитку на основі успішних результатів та амбітних цілей

Спираючись на високі досягнення у минулому та одальші успіхи у досягненні цільових показників, передбачених на 2020-й і наступні роки, ми плануємо активізувати реалізацію стратегії сталого розвитку та зробити це своєю конкурентною перевагою. Ми визначили нові проміжні цілі за трьома ключовими напрямами, що є особливо важливими для споживачів, клієнтів, бізнес-партнерів і суспільства загалом: аби до 2030 року набути статусу компанії, безпечної для клімату, ми плануємо скоротити вуглецевий слід свого виробництва на 65%, до 2025 року зменшивши сукупний обсяг викидів COна 100 мільйонів тонн порівняно з 2010 роком разом зі своїми споживачами, клієнтами та постачальниками. Ми також прагнемо, щоб до 2030 року 100% електроенергії, яку ми закуповуємо, походили з відновлюваних джерел енергії. Прагнучи перейти до економіки замкненого циклу та безвідходного виробництва пластикової упаковки, ми поставили перед собою амбітні цілі до 2025 року: 100% упаковки, яку виробляє «Хенкель», мають бути придатними до перероблення або вторинного використання1. До того ж, ми плануємо скоротити на 50% обсяг первинного пластику, що виробляється з викопних ресурсів і застосовується для виготовлення упаковки споживчих продуктів. Ми також прагнемо до 2030 року збільшити свій позитивний вплив на життя громад за рахунок відповідального вибору постачальників на 100% разом із нашими партнерами, максимально ефективного використання для просвіти населення знань і досвіду своїх 48 000 працівників, котрі пройшли навчання як посли сталого розвитку, а також завдяки сприянню підвищенню рівня життя понад 30 мільйонів осіб у всьому світі.

Принципи сталого розвитку будуть міцно закріплені у всіх видах діяльності компанії. Спираючись на них як на основоположний елемент у розробленні та впровадженні інноваційних рішень, бізнес-підрозділи розширюватимуть свій портфель продуктів, приділяючи водночас особливу увагу використанню упаковки, що відповідає принципам сталого розвитку, та виводячи на ринок бренди з певною метою. Бізнес-підрозділ «Клейові технології» та надалі з максимальною ефективністю реалізовуватиме свій потенціал, розробляючи продукти та технології, які слугуватимуть основою для встановлення галузевих стандартів.

Цифрові технології як інструмент створення цінності для клієнтів і споживачів

Ми плануємо перетворити використовувані нами цифрові технології на інструмент створення цінності для клієнтів і споживачів. Ми плануємо підвищити рівень залученості і продажів з використанням цифрових каналів у сегменті споживчих продуктів у співвідношенні 1:1 шляхом розширення наявних і створення нових цифрових платформ для безпосередньої взаємодії зі споживачами. Перехід до цифрових каналів, орієнтований на кінцевого споживача, у сегменті промислових продуктів буде спрямований на створення нових напрямків діяльності і подальший перехід до цифрових каналів у спілкуванні з клієнтами в усіх точках дотику. До того ж, ми продовжимо роботу з комплексної інтеграції даних. Це надасть компанії змогу, наприклад, створювати інноваційні та індивідуалізовані рішення із застосуванням технології штучного інтелекту. Ми також будемо здійснювати інвестиції у пошук і розвиток талановитих фахівців у галузі цифрових технологій, особливо у галузі оброблення даних, та інженерів, що мають перспективи розвитку своїх навичок і глибокі технологічні знання в певній галузі. Насамкінець, ми хочемо зробити цифровий бізнес більш цілеспрямованим і ефективним. Ми повністю реорганізуємо свою цифрову інфраструктуру, створивши нову цифрову систему під назвою Digital Business. Наприкінці 2019 року ми створили нову посаду директора з питань цифрових та інформаційних технологій (CDIO). Наразі фахівці компанії у галузі цифрових та інформаційних технологій будуть об'єднані під керівництвом директора з питань цифрових та інформаційних технологій, який буде безпосередньо підпорядковуватися генеральному директору.

В основу нової системи Digital Business покладено два елементи. Перший – це Business Technology, що є засобом підвищення ефективності у масштабах усього ланцюжка створення цінності за рахунок безперервної оптимізації бізнес-процесів і IT-систем. Другий – це Henkel Digital, новий спеціалізований підрозділ з питань інновацій та бізнес-інкубаторів, орієнтованих на ринок. Під егідою цього напрямку ми плануємо створити цифрові інноваційні центри в Берліні, Кремнієвій долині та Азії.

1 За винятком клейових продуктів, оскільки їхні залишки можуть негативно позначитися на придатності упаковки до перероблення або забруднити потоки вторинної сировини.

Зміни у моделі діяльності на засадах принципів ощадливого виробництва, швидкодії та простоти

Ми вносимо зміни у свої моделі діяльності на всіх рівнях компанії з тим, щоб вони відповідали принципам ощадливого виробництва, мали високу швидкодію та високій ступінь простоти. Вони також мають забезпечувати невпинне підвищення конкурентоспроможності наших виробничих процесів і організаційних структур. Ми прагнемо активізувати зусилля з впровадження нових бізнес-моделей і забезпечувати максимальну наближеність до клієнтів і споживачів за рахунок пришвидшення процесу прийняття рішень і незмінного підвищення продуктивності.

Зміцнення культури готовності до співпраці та потужний вмотивований персонал

Міцна корпоративна культура, спільні цінності та чітка стратегія, що передбачає співпрацю всіх членів команди — ось ключові засади успішної діяльності компанії «Хенкель» у майбутньому. На першому етапі у 2019 році ми  започаткували реалізацію програми Лідерських зобов'язань для всіх співробітників компанії по всьому світу. Ми плануємо активізувати реалізацію цієї ініціативи з розвитку корпоративної культури, що сприятиме зміцненню готовості до співпраці та мотивації працівників, розвитку їхніх навичок на перспективу та забезпечить нашим працівникам можливості для професійного зростання та розвитку.