Відповідальний підхід до вибору постачальників

Ланцюг постачання компанії є дуже важливим ресурсом – співпраця між компаніями на кожному етапі ланцюга може відкрити потужні можливості для мінімізації загального впливу на навколишнє середовище та максимального збільшення загального позитивного соціального впливу. У компанії Henkel глобальний ланцюг постачання включає ділових партнерів із більш ніж 115 країн. Разом ми хочемо прискорити прогрес на шляху до 100-відсоткового відповідального підходу до вибору постачальників.

Завдяки нашому відповідальному підходу до вибору постачальників ми прагнемо забезпечити цілеспрямоване зростання за рахунок забезпечення сталого розвитку уздовж всього нашого ланцюга постачання на благо людей і планети. Саме тому ми підтримуємо інтенсивний діалог і співпрацю з нашими постачальниками для просування практики сталого розвитку та дотримання прав людини. Наша місія – не обмежуватися самим лише дотриманням вимог, а стимулювати вплив і зміни уздовж всього ланцюга створення цінності та створювати сталу цінність для наших клієнтів.

Наша Стратегія 100-відсоткового відповідального підходу до вибору постачальників підкреслює нашу мету – ухвалювати  рішення про 100-відсотковий відповідальний підхід до вибору постачальників у всьому світі, в усіх регіонах, серед усіх підрозділів і груп матеріалів. Стратегічна основа ґрунтується на нашому надійному підході до управління ризиками та дотриманні нормативних вимог. Вона відображає ключові аспекти Стратегії цілеспрямованого зростання компанії Henkel і ставить у центр нашої програми відповідального підходу до вибору постачальників три основні сфери сталого розвитку: захист клімату, циркулярну економіку та соціальний прогрес. Нашому внеску в ці основні напрями сприяють чотири ключових стратегічних фактори: співпраця, трансформація, інновації та розширення прав і можливостей, які скеровують наш прогрес на шляху до 100-відсоткового відповідального підходу до вибору постачальників.

Фото: Бертран Конкере (Bertrand Conquéret), президент з глобального ланцюга постачання і старший віцепрезидент із корпоративних закупівель компанії Henkel

   

У нашому відділі закупівель ми твердо дотримуємося прагнення зробити свій внесок у програму цілеспрямованого зростання компанії Henkel і підтримуємо її амбіції за допомогою нашої Стратегії 100-відсоткового відповідального підходу до вибору постачальників.

100% Responsible Sourcing at Henkel (1) - Thumbnail

Процес здійснення відповідального підходу до вибору постачальників

Шестиетапний «Процес здійснення відповідального підходу до вибору постачальників» є основним елементом нашого підходу до оцінки постачальників. Він зосереджений на двох основних аспектах. По-перше, це забезпечення відповідності всіх наших постачальників встановленим нами стандартам сталого розвитку. По-друге, ми прагнемо цілеспрямовано співпрацювати з нашими постачальниками та стратегічними партнерами для постійного вдосконалення стандартів сталого розвитку в нашому ланцюзі створення цінності – наприклад, за допомогою передання знань і безперервного навчання з питань оптимізації процесів, ефективності використання ресурсів, екологічних і соціальних стандартів. Цей процес є невід'ємною частиною всієї нашої закупівельної діяльності по всьому світу і здійснюється в усіх регіонах, у всіх бізнес-підрозділах і для всіх груп матеріалів. Ми послуговуємося  цим процесом на початку наших відносин із постачальником і використовуємо його як регулярну перевірку наших наявних постачальників.

  • Етап 1:

  • Етап 2:

  • Етап 3

  • Етап 4

  • Етап 5

  • Етап 6

Етап 1: попередня перевірка й оцінка ризиків

Компанія Henkel використовує систему раннього попередження про ризики, пов'язані зі сталим розвитком, на глобальних ринках закупівель. Ми починаємо з оцінки потенційних ризиків у регіоні чи країні. При цьому ми концентруємося на країнах, які, на думку міжнародних організацій, асоціюються з підвищеним рівнем ризиків для сталого розвитку. Оцінка включає такі критерії, як «права людини», «корупція» та «правове середовище», а також ризиковані ланцюги створення цінності. Ризикові ланцюги створення цінності пов'язані з галузями та секторами, які, на нашу думку, потенційно становлять ризик для сталого розвитку нашої компанії. Це допомагає нам визначати країни та ринки закупівель, де може знадобитися вжиття спеціальних запобіжних заходів.

Найяскравішим сучасним прикладом ризикованої країни, пов'язаної з матеріалами, що становлять ризик для сталого розвитку, є східні провінції Демократичної Республіки Конго (ДРК), де різні армії, повстанські групи та зовнішні суб'єкти отримували прибуток від видобутку корисних копалин, сприяючи при цьому насильству й експлуатації під час воєн у регіоні. Чотири корисні копалини, що видобуваються у Східному Конго та в сусідніх із ним країнах, є так званими «конфліктними корисними копалинами». До цих корисних копалин належать колумбіт-танталіт (руда танталу), каситерит (руда олова), вольфраміт (джерело вольфраму) та золото, що використовуються для кінцевого виробництва металів танталу, олова, вольфраму та золота, відомих як 3TG.

Оскільки визначити, чи фінансує сировинне джерело порушення прав людини або інші злочини, доволі складно, ми щорічно вимагаємо від наших прямих постачальників металів надання визнаної документації як доказ того, що вони не купують і не переробляють метали з таких критичних джерел.

Етап 2: реєстрація

Результати попередньої перевірки й оцінки ризиків потім вливаються у наш процес реєстрації постачальників. Ми очікуємо від постачальників дотримання вимог нашого Кодексу поведінки постачальника, а також нашої Політики відповідального підходу до вибору постачальників. Наш процес реєстрації заснований на єдиній для всього світу системі реєстрації та надає стандартизований виклад наших вимог до сталого розвитку.

Етап 3: початкові оцінки / аудити

На початку нових ділових відносин новим постачальникам пропонується або розкрити наявні результати діяльності в галузі сталого розвитку, або пройти самооцінку в галузі сталого розвитку, яка забезпечує прозорість їхньої діяльності в галузі сталого розвитку. У нашому підході до оцінки використовуються анкети, складені незалежним фахівцем з оцінки сталого розвитку EcoVadis. Ці анкети охоплюють очікування у сфері безпеки, охорони здоров'я, навколишнього середовища, якості, прав людини, стандартів для співробітників і боротьби з корупцією.

Відібрані постачальники проходять первинний аудит як альтернативу анкетам для самооцінки. У цьому процесі компанія Henkel співпрацює з незалежними аудиторськими компаніями для перевірки дотримання встановлених стандартів під час проведення аудиту. Наші аудити складаються з перевірок на місці (наприклад, на виробничих майданчиках) і включають як огляд виробничих потужностей, так і бесіди зі співробітниками на всіх рівнях ієрархії.

Етап 4: аналіз оцінки ефективності

Зовнішні експерти зі сталого розвитку, а також відповідальні за постачальників у нашій команді із закупівель аналізують результати аудитів або результати анкети для самооцінки з метою виявлення будь-яких недоліків у галузі сталого розвитку та сфер, що потребують покращення. Водночас постачальникам присвоюються різні класи ризику для сталого розвитку. Стандартизований процес, що проводиться після оцінки або аудиту, гарантує виконання нашими постачальниками визначених коригувальних дій. Повторне серйозне недотримання вимог призводить до припинення відносин із постачальником.

Етап 5: коригувальні дії та процес безперервного вдосконалення

Незалежно від результатів аудиту або оцінки ми просимо наших оцінених постачальників скласти План коригувальних дій і попрацювати над певними сферами, що потребуються покращення. Протягом періоду до проведення повторної оцінки або повторного аудиту ми спільно з нашими постачальниками відстежуємо прогрес, досягнутий під час реалізації Плану коригувальних дій.

Етап 6: повторна оцінка / повторний аудит

Ми використовуємо періодичні повторні оцінки або повторні аудити для моніторингу прогресу в роботі наших постачальників і забезпечення безперервного циклу вдосконалення, що складається з оцінки, аналізу та коригувальних заходів. Отримана в результаті інформація щодо покращення показників наших постачальників у сфері сталого розвитку стає доступною в режимі реального часу за допомогою цифрових платформ.