КЛІМАТ

2 girls running in a cornfield with modern windmills in the background

Викиди вуглекислого газу й інших газів, що спричиняють парниковий ефект і впливають на клімат і глобальне потепління. Зменшити ці викиди – одне з найважливіших завдань людства за всю його історію.

Відповідальне ставлення до захисту клімату

Декілька градусів можуть здатися незначними, але вони мають велике значення для майбутнього нашої планети. Щоб обмежити глобальне потепління до 1,5 градуса за Цельсієм до 2050 року та виконати зобов'язання, взяті в межах  Паризької угоди ООН про зміну клімату, нам потрібно швидко скоротити викиди вуглекислого газу. Досягнення цієї амбітної мети можливе лише за умови, що уряди та компанії сприймуть цей виклик як можливість для розвитку інновацій і реалізації далекоглядних ідей.

Зміна клімату – одна з головних глобальних проблем сучасності. Ми прагнемо досягти цільового показника в 1,5 градуса, визначеного Паризькою кліматичною угодою, і розглядаємо зміну клімату та її наслідки як частину нашого сталого розвитку й управління ризиками, а також у всьому ланцюзі створення цінності. Для нас це важливо з двох причин: з одного боку, це стосується потенційного впливу нашої господарської діяльності на глобальний баланс парникових газів, а з іншого – потенційного впливу зміни клімату на нашу господарську діяльність. У контексті стратегії сталого розвитку ми оцінюємо наші прямі та непрямі викиди CO2 та їхній потенційний вплив на клімат. Ми починаємо з того, що зосереджуємося на власних об'єктах, на які можемо впливати безпосередньо. Ми плануємо досягти зменшення вуглецевого сліду нашого виробництва. Ми досягнемо цього шляхом постійного підвищення енергоефективності та збільшення використання енергії, особливо електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.

YouTube Thumbnail Combat climate change (Thumbnail)


Наш вуглецевий слід

Ми прагнемо оптимізувати наші викиди CO2. Для оцінки нашого впливу ми використовуємо репрезентативну оцінку життєвого циклу для всіх категорій продукції. Ми також оцінюємо дані про сировину та пакувальні матеріали, які використовуємо, а також про транспортні операції.

Загалом на виробництво нашої продукції припадає близько одного відсотка нашого вуглецевого сліду вздовж усього ланцюга створення цінності. Сюди входять прямі викиди (Сфера 1) та непрямі викиди від придбаної енергії (Сфера 2). Більшість прямих джерел – це сміттєспалювальні установки, наприклад, для роботи котлів. Однак пересувні джерела згоряння, такі як двигуни транспортних засобів, також призводять до викидів за Сферою 1. Прикладами є вантажівки, навантажувачі й інші транспортні засоби. Придбана енергія (Сфера 2) включає насамперед придбану електроенергію, а також пару, опалення й охолодження.

Викиди в межах нашого ланцюга створення цінності, за винятком нашої діяльності, становлять близько 98 % наших операційних викидів CO2. На використання нашої продукції припадає близько двох третин, а на сировину та пакування – близько чверті. Саме тут ми бачимо найбільший потенціал для скорочення викидів і сприяння захисту клімату. На транспортування нашої продукції та утилізацію/переробку припадає близько 7 % наших викидів. 

Операційні викиди CO2*

У тисячах метричних тонн еквівалента CO2/CO2
*Спрощене подання 

Заходи на виробничих майданчиках

Наша основна увага до пом'якшення наслідків зміни клімату зосереджена на наших власних виробничих майданчиках і виробництві. Це та сфера, де ми встановили для себе амбітні часові рамки та цілі щодо абсолютного скорочення викидів. Для цього ми плануємо постійно підвищувати нашу енергоефективність і використовувати більше енергії з відновлюваних джерел, зокрема електроенергії та тепла.

Ми прагнемо скоротити викиди CO2 на тонну продукції за Сферою 1 та Сферою 2 на 67 % до 2030 року порівняно із 2017 роком. На шляху до досягнення цієї науково обґрунтованої мети ми переслідуємо проміжну мету – скорочення вуглецевого сліду на наших виробничих майданчиках на 65 % до 2025 року порівняно з базовим 2010 роком. Ми продовжуємо працювати над досягненням нашої науково обґрунтованої мети, яка полягає в тому, щоб до 2030 року отримувати 100 % електроенергії, необхідної для виробництва, з відновлюваних джерел. Ми постійно шукаємо шляхи для швидшого скорочення викидів у відповідних локаціях.

Ґрунтуючись на нашому прогресі в цих сферах і набутому досвіді, у 2021 році ми вирішили перенести нашу амбітну ціль до 2040 року на десять років уперед: до 2030 року хочемо досягти кліматично позитивного балансу парникових газів у нашому виробництві (Сфери 1 і 2).

Для нас кліматична позитивність нашого виробництва означає, що ми прагнемо постачати надлишкову вуглецево нейтральну енергію, яка не потрібна компанії «Хенкель» для власних потреб, третім сторонам. Таким чином, ми уникаємо викидів від власної діяльності, а також даємо можливість третім сторонам використовувати вуглецево нейтральну енергію.

Залучення вздовж нашого ланцюга створення цінності

Окрім нашої діяльності на власних об'єктах, ми прагнемо посилити свій вплив на ті ділянки нашого ланцюга створення цінності, які мають найбільший стосунок до викидів CO2.

Згідно з нашим аналізом фаза використання продукції має найбільший вплив на наш CO2-слід, особливо в споживчому бізнесі. Наша продукція використовується мільйони разів на день у домогосподарствах і промислових процесах. Відповідно, наша мета – працювати з нашими клієнтами, споживачами та постачальниками, щоб заощадити 100 мільйонів метричних тонн CO2 протягом десятирічного періоду з 2016 до 2025 року включно. Для досягнення цієї мети ми розробили портфель заходів зі скорочення викидів CO2, який можна використовувати як основу для кількісної оцінки точного внеску продуктів у скорочення викидів.

Багато сировини, що ми використовуємо, заснована на вуглеці, наприклад поверхнево-активні речовини в мийних засобах і шампунях, смоли в клеях і пластмаси для упаковки. Під час біологічного розкладання або спалювання вони виділяють CO2. Тому ми плануємо поступово замінити викопний вуглець у нашій сировині й упаковці на відновлюваний вуглець, рухаючись до ресурсоефективного, кліматично нейтрального майбутнього. Зокрема, основну увагу приділяємо використанню вуглецю з рослин або частин рослин як частини відновлюваної біосфери. У майбутньому джерелом також може стати вуглець із повітря та відходів, таких як пластик.

We will set a Net-Zero pathway for our emissions along the value chain

Серед ключових цілей ланцюга створення цінності – наша науково обґрунтована мета зменшити вплив сировини й упаковки, котру ми використовуємо на тонну продукції, на 30 відсотків до 2030 року (порівняно з базовим 2017 роком). Одним із компонентів цього є наша стратегія щодо пакування, оскільки викиди CO2 можна зменшити, наприклад, за рахунок використання перероблених матеріалів. Як і наша ціль щодо виробництва, наша ціль щодо викидів у ланцюзі створення цінності (Сфера 3) також відповідає критеріям ініціативи «Науково обґрунтовані цілі» щодо амбітних цілей для ланцюга створення цінності, а це означає, що вона відповідає найкращим практикам.

Спираючись на наші поточні цілі SBTi на 2030 рік і нашу амбітну мету досягти кліматично позитивного балансу у виробництві до 2030 року, ми впровадимо стандарт SBTi Corporate Net-Zero Standard, щоб визначити шлях до скорочення наших викидів за Сферою 3. Цей стандарт містить вказівки, критерії та рекомендації для компаній щодо встановлення науково обґрунтованих «нульових» цілей відповідно до цілі Паризької угоди щодо підвищення температури на 1,5 градуса. 

Допомагаємо нашим клієнтам і споживачам зменшити викиди CO2

Нашу продукцію щодня використовують у мільйонах домогосподарств і промислових процесах. Відповідно, наша мета – працювати з нашими клієнтами, споживачами та постачальниками, щоб заощадити 100 мільйонів метричних тонн CO2 протягом десятирічного періоду з 2016 до 2025 року включно. Для досягнення цієї мети ми розробили портфель заходів зі скорочення викидів CO2, який може бути використаний як основа для кількісної оцінки точного внеску продуктів задля уникнення викидів (Сфера 4).

Ми прагнемо допомогти нашим клієнтам і споживачам скоротити викиди CO2, наприклад шляхом прання при нижчих температурах або переходу на засоби для догляду за волоссям, які не потрібно змивати, а отже, не потрібно нагрівати для цього воду. Невеликі зміни в повсякденному житті можуть мати велике значення та позитивно вплинути на клімат.