Клімат

2 girls running in a cornfield with modern windmills in the background

Викиди вуглекислого газу й інших газів, що спричиняють парниковий ефект і впливають на клімат і глобальне потепління. Зменшити ці викиди – одне з найважливіших завдань людства за всю його історію.

Здається, два градуси – це зовсім небагато, але для майбутнього нашої планети вони є дуже важливими. Щоб до 2050 року зменшити глобальне потепління на 2 градуси – й дотриматися зобов’язань Паризької угоди ООН – нам потрібно швидко скоротити обсяг викидів вуглекислого газу. Ми зможемо досягнути цієї мети лише у тому разі, якщо уряди та компанії сприймуть цей виклик як шанс для втілення інноваційних рішень і дослідження прогресивних ідей.

Our climate action along the value chain - Thumbnail

Як змінити спосіб життя

Звичайно ж, ці викиди зумовлено сучасним способом життя. Це означає, що найбільший потенціал для змін полягає в тому, щоб змінити те, як ми з вами живемо. Один із способів досягнути цієї мети – підвищити енергоефективність і зменшити пов’язані з цим викиди до атмосфери. Для цього необхідно виробляти менше вуглекислого газу в нашому повсякденному житті й замінити традиційні джерела енергії відновлювальними. Або можна навіть перетворити вуглекислий газ на ресурс, дослідивши інноваційні технології його перетворення на енергію, щоб зупинити цикл, який спричиняє парниковий ефект.

Відповідальне ставлення до захисту клімату

Компанія «Хенкель» цілковито підтримує курс на дотримання Паризької кліматичної угоди у межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. У зв’язку з цим ми хочемо набути статусу компанії, безпечної для клімату до 2040 року, задля чого здійснюємо активну та цілеспрямовану діяльність у галузі захисту клімату.  По-перше, наші зусилля сконцентровані на власних виробничих потужностях, де ми прагнемо зменшити обсяг викидів вуглецю на 65% до 2025 року та на 75 % до 2030 року (стосовно базового рівня 2010 року). Ми прагнемо постійно поліпшувати свою енергоефективність і водночас із цим перейти до стовідсоткового використання електроенергії з відновлювальних джерел.

Дотримуючись нашого бачення щодо набуття до 2040 року статусу компанії, безпечної для клімату, ми хочемо замінити залишки викопного палива, які використовуються в нашому виробництві, альтернативними паливами, що не впливають на довкілля, зокрема на біогаз або на газ, який можна отримати шляхом перетворенням CO2. Також ми прагнемо постачати електроенергію, яку отримано з поглинанням вуглекислого газу та яка не обов’язково має застосовуватися для потреб компанії Henkel, іншим заінтересованим сторонам. Завдяки цьому ми уникнемо викидів на власних виробничих потужностях, а інші заінтересовані сторони уникнуть потенційних викидів, якщо користуватимуться екологічною енергією. Якщо ми надаватимемо цю енергію іншим, це означатиме, що ми станемо безпечними для клімату.

До того ж ми поширюємо свої ідеї щодо екологічного розвитку серед партнерів і постачальників. Ми також очікуємо, що вони зроблять свій внесок у скорочення обсягу викидів СО2 у всіх ланках ланцюжка створення цінності. Тому ми поставили перед собою амбітну мету — зменшити вуглецевий слід, зумовлений використанням сировини та упаковки, на 30 відсотків на тонну продукції до 2030 року порівняно з базовим 2017 роком.

Спираючись на наші довгострокові цілі, компанія «Хенкель» визначила конкретні цільові показники у галузі скорочення викидів в атмосферу, що були визнані Ініціативою науково обґрунтованих цільових показників Science Based Targets initiative (SBTi) такими, що відповідають вимогам, досягнення яких забезпечить реалізацію цілей Паризької кліматичної угоди,  яка ставить за мету утримати приріст глобальної середньої температури у межах 1,5 градуса за Цельсієм.

Інноваційні процедури для створення майбутнього нашої планети

Звичайно, ми також шукаємо можливості й постійно розробляємо інноваційні продукти й технології, які надають нашим клієнтам і споживачам можливість зменшити викиди вуглецю. Це особливо важливо, оскільки наші продукти використовуються в домашньому й промисловому господарстві мільйони разів на день, а аналіз життєвого циклу показує, що більшість викидів вуглекислого газу створюються під час споживання продукту. З цією метою ми взяли собі за мету допомогти своїм клієнтам до 2020 року зекономити 50 млн. тонн CO2 під час використання наших продуктів.

Допомагаємо нашим клієнтам і споживачам зменшити викиди CO2


To motivate consumers to do their laundry in an environmentally compatible way, Consumer Brands developed a special logo with the slogan “be sustainable – wash cold.” It is placed on our laundry detergent packaging and aims to encourage consumers to save energy when doing their laundry.

Щоб заохотити клієнтів до екологічного прання, підрозділ компанії «Henkel Consumer Brands» розробив спеціальний логотип зі слоганом «Дотримуйтеся стійкого розвитку – періть у холодній воді». Його можна побачити на упаковках наших пральних засобів, щоб заохотити споживачів заощаджувати енергію під час прання.


Der Unternehmensbereich Beauty Care hat die Initiative „BeSmarter“ gestartet. Neben einen Fokus auf Recycling konzentriert sich die Initiative auch auf das Wasser als Ressource. Ein Ziel dabei ist es, die Verbraucher für einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser zu sensibilisieren. Außerdem führt die Verwendung von Wasser mit geringeren Temperaturen zu geringeren CO2-Emissionen.

Бізнес-підрозділ «Henkel Consumer Brands» запустив програму «BeSmarter». Цю програму було спеціально присвячено воді як ресурсу. Тому її мета – надання споживачам інформації про відповідальне використання води як важливого ресурсу. Якщо споживати менше гарячої води, також можна зменшити обсяг викидів CO2.


We support our industrial customers with solutions for lightweight automotive designs. This includes pretreatments for metal surfaces that make it possible to combine steel and aluminum, as well as liquid soundproofing and 3D reinforcement technologies. These solutions all contribute to weight reduction in the chassis and increase fuel efficiency.

Технологія Henkel Bonderite Tectalis та двоступінчастий процес обробки кузовів автомобілів допомагають нашим клієнтам проектувати поліметалічні кузови автомобілів, у яких поєднано сталь і алюміній. У такий спосіб технології компанії Henkel для виробництва клейких речовин дозволяють виробникам автомобілів використовувати менше сталі й більше алюмінію. Чим легший кузов автомобіля, тим менше він споживає енергії, а відповідно, менше виробляє CO2.

Велика різниця

Здавалося б, що перехід до технологій, які не шкодять довкіллю, – це лише слова. Проте насправді завдяки цьому підходу можна до 2050 року утримати приріст глобальної середньої температури у межах 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної доби. Переслідуючи цю мету, компанія Henkel прагне суттєво змінити ставлення до екології. Ми захищаємо життя та беремо на себе зобов’язання, викладені в Паризькій угоді щодо зміни клімату,  як можливість проявити свою творчість і розробити інноваційні рішення, які захистять майбутнє нашої планети.