Цілі в галузі сталого розвитку

17 цілей, сформульованих ООН, є значним кроком уперед в усвідомленні того, що політики, бізнес і громадськість повинні докладати спільних зусиль.

Компанія «Хенкель» прагне стати лідером  у галузі сталого розвитку – і це зобов’язання закріплено в цінностях компанії. Ми активно підтримуємо досягнення цілей сталого розвитку: 17 цілей – це значний крок уперед в усвідомленні викликів, які потрібно прийняти, та можливостей, які слід використати, щоб сприяти прогресу на шляху до сталого розвитку.

Цілі в галузі сталого розвитку охоплюють усі питання, які є актуальними для заінтересованих сторін – як країн, що розвиваються, так і розвинених країн, бізнесу, а також неурядових організацій (НУО) та партій на всіх етапах ланцюжка створення вартості в усіх галузях і секторах. Забезпечуючи спільне розуміння та спільну спрямованість, формулювання цілей в галузі сталого розвитку сприяє структуруванню дискусій на національному та галузевому рівнях, а також підтримує різні організації у визначенні пріоритетів і налагодженні змістовної співпраці. Такі колективні дії мають вирішальне значення для успіху: об’єднавши наші зусилля та дії, ми зможемо досягти набагато більшого прогресу на шляху до сталого розвитку, ніж діючи окремо.

Реалізація цілей в галузі сталого розвитку також є певним викликом, як і слід очікувати від будь-якої діяльності, що відображає широкий спектр інтересів різних сторін.

Якщо ми хочемо досягти значного прогресу, то дуже важливо з’ясувати пріоритетність цілей, збалансувати інтереси та визначити внески на національному та галузевому рівнях.  Заінтересованим сторонам у всьому світі слід буде вчитися разом і  окреслювати ефективні шляхи послідовного та прозорого сприяння досягненню 17 цілей і відповідних цільових показників. Зокрема, важливо внести ясність у питання про те, як використати та консолідувати наявні підходи до вимірювання, аби отримати значущі дані про перебіг досягнення таких цілей.

Компанія «Хенкель» уважно стежить за розвитком подій і постійно аналізує свої цільові показники й ініціативи, аби впевнитися, що вони відображають пріоритети, встановлені 17 цілями в галузі сталого розвитку.

Завдяки тривалому досвіду інтенсивної роботи в усіх аспектах сталого розвитку, а також наявності великого портфеля продуктів і присутності на різноманітних ринках діяльність компанії «Хенкель» підтримує досягнення майже всіх цілей. Наші цільові показники й ініціативи роблять особливо вагомий внесок у досягнення цілі 8 (Гідна праця та інклюзивне стале економічне зростання) і цілі 12 (Відповідальне споживання та виробництво). Багато наших соціальних заходів тісно пов’язані з досягненням цілі 4 (Якісна освіта), тоді як партнерство, на якому наголошує ціль 17 (Партнерство для досягнення цілей), тісно узгоджується з підходом, орієнтованим на діалог і співпрацю, який упродовж багатьох років посідає центральне місце в нашій діяльності у галузі сталого розвитку.