Створення розумної упаковки

Ми сприяємо переходу до економіки замкненого циклу, створюючи «розумну» упаковку на благо людей і планети.

Упаковка наших споживчих продуктів виконує багато різних функцій. Вона забезпечує гігієну та безпеку виробів, захищає товари під час транспортування, слугує для розміщення необхідної інформації для споживачів і завдяки привабливому дизайну відіграє важливу роль в ухваленні рішення про купівлю продукції.

Наша мета – розробити упаковку з найбільш сталих доступних матеріалів, використовуючи при цьому мінімальну кількість пакувального матеріалу. І все це без шкоди для високого рівня ефективності, очікуваного споживачами. Для досягнення цієї мети наші інженери-фахівці з упаковки тісно співпрацюють із партнерами вздовж ланцюжка створення вартості, щоб надати їм можливість використовувати в процесі розробки передові технології дизайну, сучасні технології виробництва та матеріали, що відповідають принципам сталого розвитку.

Відходи упаковки – особливо пластикові відходи та забруднення – привернули увагу громадськості, урядів і бізнесу в  усьому світі. Щоб усунути основні причини, потрібні системні зрушення – перехід до кругової економіки. Споживання ресурсів можна зменшити, якщо матеріали якомога довше утримувати всередині економічного циклу.

Наша місія полягає в тому, щоб замкнути цикл, використовуючи матеріали зі сталих джерел у розумному дизайні упаковки.

1. Матеріали зі сталих джерел

 • «Хенкель» постійно працює над збільшенням частки перероблених матеріалів у своїй упаковці. Хоча багато наших брендів уже пропонують продукцію в упаковці, виготовленій із переробленого матеріалу, ми поставили перед собою амбітну мету – до 2025 року збільшити до більш ніж 30 відсотків частку переробленої пластмаси в усій пластиковій упаковці наших споживчих товарів у всьому світі. Наприкінці 2020 року ця частка становила приблизно 15 відсотків.
 • Крім того, ми будемо дедалі більше використовувати біорозкладний пластик, оскільки він уможливлює більш сталі рішення. За умови, що такий пластик може забезпечити ті самі технічні характеристики, що й звичайні полімери, це хороша альтернатива, яка надає довгострокові переваги. Ми однозначно виключаємо джерела сировинних матеріалів, які можуть конкурувати з продуктами харчування. З цієї причини ми тестуємо використання сировини другого покоління на біологічній основі.
 • Найширше використовуваними пакувальними матеріалами з відновлювальної сировини є папір і картон. Наша мета – отримувати 100 відсотків паперу та картону, які ми використовуємо у своїй упаковці, з переробленого матеріалу або, у разі потреби, первинне волокно походженням зі сталого лісового господарства. У 2020 році наші постачальники використали 69 відсотків переробленого матеріалу. Більша прозорість у ланцюжка поставок є ще одним напрямом нашої співпраці з постачальниками. Це передбачає відстежуваність матеріалів, які ми купуємо, особливо у разі постачання первинних волокон з країн із високим ризиком. За таких обставин ми спільно працюємо над заходами з мінімізації ризику.

2. Розумний дизайн упаковки

 • Найкращим способом мінімізації відходів і пов’язаних із ними негативних наслідків для довкілля є зменшення кількості пакувального матеріалу за рахунок розумних рішень упаковки. Протягом багатьох років ми прагнемо зменшити кількість пакувального матеріалу впродовж усього життєвого циклу товару, не впливаючи на якість, ефективність або безпеку наших продуктів. Ми робитимемо це й надалі.
 • Наша мета – зменшити кількість пластику, який використовується в упаковці наших споживчих товарів. Окрім цього, коли йдеться про заміну первинних матеріалів переробленими або відновлювальними альтернативами, де це доцільно та технічно можливо, розумний дизайн від самого початку відіграє вирішальну роль. Наприклад, вимоги до стабільності можуть обмежити використання альтернативних матеріалів у деяких упаковках. Однак розумний дизайн дозволяє використовувати більш сталі матеріали в менших кількостях.
 • Щоб перейти від лінійної економіки до економіки замкненого циклу, наші фахівці переосмислюють концепції пакування й оцінюють подальші шляхи розробки упаковки, придатної для багаторазового використання та повторного наповнення, тобто рішення, які роблять акцент на довговічності. Вони також продовжують оптимізувати транспортну тару та відповідну логістику.

3. Замикання циклу

 • Щоб зробити можливою кругову економіку, ми прагнемо впевнитись у можливості переробки упаковки після споживання нашої продукції. Мета полягає в тому, щоб до 2025 року 100 відсотків упаковки продукції «Хенкель» були придатними для переробки або повторного використання. Наприкінці 2020 року ми досягли переробки або повторного використання  89 відсотків упаковки.
 • Наше розуміння придатності для переробки або повторного використання ґрунтується на Рекомендаціях щодо проєктування з урахуванням можливості переробки (Design for Recyclability Guidelines), опублікованих Фондом Еллен МакАртур. Систематично застосовуючи ці принципи проєктування упаковки з урахуванням можливості її переробки, ми прагнемо подолати перешкоди, характерні для переробки кожної категорії упаковки, зокрема гнучкої, рукавної або чорної.
 • Водночас важлива наявність відповідних систем переробки пакувальних матеріалів. Ми співпрацюємо з організаціями вздовж ланцюжка створення вартості упаковки, аби сприяти прогресу щодо створення інфраструктури переробки відходів.
 • Зокрема, ми співпрацюємо з нашими партнерами з роздрібної торгівлі, щоб допомогти споживачам зрозуміти, як правильно використовувати й утилізувати нашу продукцію. У цьому нам допомагає, серед іншого, розміщення спеціальних символів переробки на наших товарах. Ми прагнемо забезпечити контакт із більш ніж двома мільярдами споживачів на рік, надаючи їм цільову інформацію про переробку.
 • Ще одним варіантом замикання циклу є багаторазове використання упаковки. Ми тестуємо на відповідних ринках можливості повторного наповнення упаковки, щоб зрозуміти прийнятність цього для споживачів, а також вивчити відповідні вимоги та витрати. Ми прагнемо максимізувати повторне використання вторинної упаковки, яка зазвичай призначена для демонстрації на полицях, або третинної упаковки для транспортування.

Огляд наших цільових показників у сфері упаковки

 • 100 відсотків упаковки компанії «Хенкель» будуть придатними до переробки або повторного використання.*
 • Ми ставимо за мету на 50 відсотків зменшити використання для упаковки споживчих товарів компанії первинного пластику, виробленого з викопних ресурсів. Для цього плануємо збільшити частку переробленого пластику до більш ніж 30 відсотків, зменшити обсяг використання пластику, а також збільшити частку біорозкладного пластику.
 • Ми бажаємо запобігти потраплянню відходів у довкілля. У зв’язку з цим компанія підтримує реалізацію ініціатив зі збирання та перероблення відходів.
 • Ми інвестуємо у розробку інноваційних рішень і технологій, які сприятимуть реалізації замкненого циклу переробки, і хочемо підтримувати контакт із понад двома мільярдами споживачів на рік, надаючи їм цільову інформацію про переробку упаковки.

Разом із тим ми прагнемо, щоб 100 відсотків паперу та картону, які ми використовуємо, були вироблені з переробленого матеріалу, або, у разі потреби, використовувати первинне волокно походженням зі сталого лісового господарства. Ми також бажаємо виключити використання полівінілхлоридів (ПВХ) і запобігти використанню інших речовин, що викликають занепокоєння.

*За винятком продукції, де інгредієнти упаковки або залишки продукту можуть вплинути на можливості переробки або забруднювати потоки вторинної сировини.

Прогрес у використанні упаковки, яка відповідає принципам сталого розвитку, стане можливим лише за умови спільної роботи організацій на всіх етапах ланцюжка створення вартості упаковки. Фахівці компанії «Хенкель» беруть участь у декількох міжгалузевих ініціативах зі стимулювання інновацій щодо розробки упаковки та пошуку ефективних рішень, які можна реалізувати у великих масштабах. Щоб забезпечити перехід до економіки замкненого циклу, «Хенкель» співпрацює з різними організаціями над вдосконаленням інфраструктури вторинної переробки. Відповідні системи переробки пакувальних матеріалів відсутні у багатьох регіонах, особливо в країнах, що розвиваються. Ми віримо, що партнерські відносини вздовж ланцюжка створення вартості – це єдиний спосіб мати певність, що упаковку нашої продукції можна буде переробити або використати повторно після споживання продукту.

Міжгалузеві ініціативи, спрямовані на створення упаковки, що відповідає принципам сталого розвитку

«Хенкель» підтримує міжгалузеві ініціативи зі створення упаковки, що відповідає принципам сталого розвитку. Компанія є членом-засновником нової ініціативи з боротьби із пластиковими відходами «Об’єднання для припинення утворення пластикових відходів» (Alliance to End Plastic Waste, AEPW). З 2019 року понад 80 міжнародних компаній, що входять до ланцюжка створення вартості пластику та споживчих товарів, об’єднали зусилля, аби разом вирішувати глобальні завдання переходу до кругової економіки. Метою Об’єднання є просування рішень, які зупиняють засмічення довкілля, зокрема океанів, пластиковими відходами. Іншим прикладом є  участь компанії «Хенкель» в ініціативі «Нова економіка пластику» (New Plastics Economy, NPEC), Фонду Еллен МакАртур, яка об’єднує ключових заінтересованих осіб, що прагнуть переосмислити та змінити майбутнє використання пластику і надати імпульсу розвиткові економіки замкненого циклу. У жовтні 2018 року ініціатива «Нова економіка пластику» виступила із Глобальним зобов’язанням, яке підписали понад 400 організацій – серед них і компанія «Хенкель». Спільна мета полягає в тому, щоб зупинити забруднення пластиковими відходами в місцях їхнього утворення.

У лютому 2020 року компанія «Хенкель» приєдналася до Європейського пакту про пластик. Започаткований Францією та Нідерландами, він спрямований на пришвидшення переходу до кругової економіки пластмас. Пакт об'єднує провідні компанії, неурядові організації й уряди, які зобов'язуються досягти спільних цілей до 2025 року, перевищуючи обов’язкові вимоги чинного законодавства.

Компанія «Хенкель» є членом-засновником CEFLEX, консорціуму понад 130 європейських компаній та організацій, які мають на меті полегшити процес переробки гнучкої упаковки, що зазвичай є багатошаровою та складається з плівки або фольги, які часто складно роз’єднати.

Соціальне партнерство для перетворення відходів на можливості

Plastic Bank – це соціальне підприємство, створене з метою зупинити потрапляння в океани пластикових забруднювачів, одночасно створюючи можливості для людей, що живуть в умовах бідності. Компанія «Хенкель» почала працювати із Plastic Bank у 2017 році та стала першою великою міжнародною компанією споживчих товарів – партнером цієї організації  й успішно включила зібраний пластик у деякі упаковки своєї продукції. Від початку співпраці п’ять нових центрів зі збирання пластику було створено на Гаїті – в країні, де немає відповідної інфраструктури управління відходами. Місцеві громади можуть здавати пластикові відходи й обмінювати їх на гроші, товари або послуги. Це дозволяє створювати вартість з пластику, не допускаючи його потрапляння до водних шляхів або океанів. Пластик, зібраний на Гаїті, сортують і згодом включають до ланцюжка створення вартості вторинної переробки як Social Plastic®. Цей матеріал перевіряється з боку Plastic Bank, щоб зазначити, що збирачі отримали за пластикові відходи плату вище їхньої ринкової вартості. Перероблений  Social Plastic® можна використовувати у процесі виготовлення продукції чи упаковки, що замикає матеріальний цикл. Від початку партнерських відносин у 2017 році для компанії «Хенкель» було перероблено понад 760 метричних тонн Social Plastic®.

Компанія «Хенкель» інвестує в хімічну переробку відходів

У 2019 році «Хенкель» і виробник упаковки Alpla вперше спільно виготовили корпуси пляшок на основі хімічно переробленого пластику. Пластикові відходи, які не переробляються механічно, можуть повертатись у цикл шляхом хімічної переробки. У деяких випадках хімічна переробка може застосовуватися разом із механічною.  Завдяки застосуванню хімічної переробки матеріал, виготовлений із викопних ресурсів, можна замінити вторинним матеріалом із пластикових відходів.

У межах проєкту ChemCycling компанії BASF виконується пілотний проєкт із використанням пляшок Perwoll. У проєкті ChemCycling застосовуються термохімічні процеси для перетворення пластикових відходів на піролізну олію. Отриману вторинну сировину можна використовувати у хімічній промисловості. Можливе застосування – виробництво пластмас, наприклад для упаковки. Упаковка, виготовлена з хімічно перероблених матеріалів, має таку саму якість, що й упаковка на основі первинного пластику. Це дозволяє зменшити кількість відходів, а також матеріалів, виготовлених з викопної сировини, що важливо, оскільки нерідко такі матеріали не підлягають механічній переробці з різних причин, таких як сильне забруднення або відсутність можливості сортування.

«Заправні станції» набувають дедалі більшого значення

Хоча переробка залишається важливим фактором сталості загалом, станції та системи для багаторазового використання упаковки набувають дедалі більшого значення. Окрім нових форм продукції та використання в упаковці переробленого пластику, ми використовуємо також багаторазове наповнення упаковки від використаного продукту. Концепція проста: клієнти купують посуд один раз і наповнюють його мийним засобом або рідиною для миття посуду.

У межах пілотного проєкту в листопаді 2019 року ми створили «заправні станції» на обраних тестових ринках Чехії. У таких крамницях клієнти можуть наливати в упаковку рідкі мийні засоби, пом’якшувачі тканин, рідини для миття посуду, шампуні чи гелі для душу. Система «АЗС» була розроблена таким чином, що клієнт, заходячи в крамницю, обирає порожню пляшку для необхідного товару та сканує його код на «станції». Друкується етикетка, яка містить інформацію про термін придатності продукту. Коли продукт використано, покупець приносить порожню пляшку, щоб наповнити її знову.

Рідини для прання та миття посуду нового бренда засобів для прання та догляду за оселею Love Nature можна знову і знову наливати в порожню упаковку в деяких крамницях кількох аптечних мереж і мереж супермаркетів Mein Spülmittel та Mein Waschmittel. Це робить Love Nature першим брендом мийних засобів і засобів для чищення, який пропонує цю послугу в усіх роздрібних крамницях Німеччини. Крім того, корпуси пляшок на 100% виготовлені із переробленого пластику та повністю придатні для переробки.

У листопаді 2020 року професійний бренд Authentic Beauty Concept бізнес-підрозділу «Косметичні засоби» відкрив першу веганську «заправну стійку» (refill bar) на європейському ринку. Спочатку стиліст надає особисту професійну консультацію про догляд за волоссям, враховуючи побажання клієнта, а потім рекомендує продукт Authentic Beauty Concept, який підходить. На другому етапі стиліст використовує заправну стійку, щоб наповнити необхідним продуктом пляшку, на 92 відсотки виготовлену з переробленого пластику. Після того як клієнт використає засіб вдома, порожню пляшку можна принести назад у салон для поповнення. Новий процес продовжує життя одноразових пляшок, зменшує споживання пластику та сприяє розвитку кругової економіки.