Програма «Посли сталого розвитку»

1_Sustainability_Week_eciRGBv2

Як ми заохочуємо своїх послів до сприяння екологічному розвитку

Ми заохочуємо послів сталого розвитку компанії Henkel відвідувати школи, щоб навчати дітей відповідально ставитися до довкілля вдома. Це допомагає новому поколінню змалку зрозуміти, як треба використовувати ресурси. Водночас із цим діти розповсюджують свої знання й випромінюють ентузіазм навколо себе. До кінця 2020 року ми провели навчання близько 175 000 школярів у 54-х країнах.

Також ми пропагуємо здоровий спосіб життя й поширюємо інформацію про створення відходів і споживання води й енергії на своїх виробничих потужностях. Одним з прикладів реалізації цього наміру є наша програма «(Y)our move toward sustainability», яку впроваджено в 2014 році. Вона мотивує співробітників втілювати екологічні принципи в повсякденній роботі, наприклад, не друкувати зайвих документів, вимикати світло й правильно харчуватися.

Клієнти, які користуються нашими торговельними марками й технологіями, є важливою цільовою групою. Наприклад, у рамках нашої програми «Say yes! to the future» торгові представники компанії Henkel в усьому світі проходять навчання з теми екології в продажах і, таким чином, цей курс навчання ширший за програму «Посли стійкого розвитку». Торгові представники застосовують свої знання навіть у спільних проектах з іншими торговельними партнерами, наприклад у галузі логістики, або в просуванні екологічних рішень щодо закупівлі продуктів.

Завдяки програмі «Посли стійкого розвитку», співробітники Henkel навчають як економити енергію

Завдяки програмі «Посли стійкого розвитку», співробітники Henkel навчають як економити енергію, воду й зменшити обсяг сміття в кухні, ванній та інших кімнатах, відбулось це у м. Київ (Україна), травень 2019.


In September 2018, Henkel employees visited three local schools in South Africa and provided information about sustainability to around 730 children.

У вересні 2018 року співробітники компанії Henkel відвідали три школи в Південній Африці й розповіли про екологічне ставлення до довкілля понад 730 дітям.


Learning by playing - elementary school children are taught how to handle our planet's resources responsibly. An Xintong and Gan Jiayu are proud of what they've learned at a holiday school in Shanghai, China.

Навчання під час гри – діти в початкових класах навчаються тому, як відповідально користуватися природними ресурсами нашої планети. Ань Сіньтун і Гань Цзяюй радіють тому, чому навчилися на святкових заняттях у Шанхаї (Китай).


Henkel’s Sustainability Ambassadors visit schools to teach children how to use resources efficiently, like here in Kápolnásnyék, Hungary.

Представники програми «Посли стійкого розвитку» Henkel відвідують школи, щоб навчати дітей ефективно використовувати ресурси, як це відбувалося в селищі Капольнасньєк (Угорщина).

На додаток до інших програм ми хочемо надати своїм співробітникам можливість брати участь у волонтерських проектах і робити власний внесок до спільнот, у яких ми працюємо. З цією метою було створено програму «Building Trips», у межах якої наші співробітники будують багатосімейні будинки для нужденних. Компанія Henkel підтримує ці ініціативи негрошовими пожертвами, зокрема будівельними матеріалами. Також компанія Henkel відіграє головну роль у сприянні реалізації програми «Teach First», яка підтримує активне залучення випускників ВНЗ і майбутніх лідерів. Ці молоді люди, які працюють як вчителі додаткових курсів навчання, допомагають школам і дітям у соціально незахищених спільнотах.