8 трав. 2024 р.  Дюссельдорф / Німеччина

 Дуже хороший початок 2024 фінансового року

«Хенкель» демонструє значне органічне зростання продажів у першому кварталі

 • Продажі групи: близько 5,3 млрд євро, органічне зростання на 3,0 %
 • Органічне зростання продажів відбулося за рахунок обох бізнес-підрозділів:
  • «Клейові технології»: позитивне органічне зростання продажів на рівні 1,3 %
  • «Споживчі бренди»: дуже сильне органічне зростання продажів на рівні 5,2 %
 • Закриття угод із придбання Seal for Life Industries та Vidal Sassoon в Китаї відбулося раніше, ніж очікувалося
 • Подальший прогрес у реалізації стратегічної програми зростання
 • 3 травня було суттєво підвищено прогноз на 2024 фінансовий рік:
  • Зростання продажів в органічному вираженні: від 2,5 до 4,5 % (попередній прогноз: від 2,0 до 4,0 %)
  • Скоригована рентабельність продажів: від 13,0 до 14,0 % (попередній прогноз: від 12,0 до 13,5 %)
  • Скоригований прибуток на привілейовану акцію (EPS): зростання в діапазоні від +15,0 до +25,0 % при постійному обмінному курсі (попередній прогноз: від +5,0 до +20,0 %)

У першому кварталі 2024 року компанія «Хенкель» досягла обсягу продажів Групи на рівні близько 5,3 млрд євро та продемонструвала значне зростання продажів в органічному вираженні на 3,0 %. Це зростання було зумовлене позитивною ціновою динамікою в обох бізнес-підрозділах. Динаміка обсягів на рівні Групи, на яку все ще впливають портфельні показники бізнес-підрозділу «Споживчі бренди», продемонструвала подальше послідовне покращення порівняно з четвертим кварталом 2023 року. У номінальному вираженні продажі знизилися на -5,2 % порівняно з попереднім кварталом переважно внаслідок продажу бізнесу в Росії та негативного впливу курсових різниць.

«Ми дуже добре розпочали цей рік. Крім того, ми змогли закрити угоди з придбання Seal for Life Industries та Vidal Sassoon в Китаї швидше, ніж очікувалося, і таким чином ще більше зміцнити наші бізнес-підрозділи, – зазначив Карстен Кнобель, генеральний директор компанії «Хенкель». – У світлі цих подій минулого тижня ми суттєво підвищили прогноз продажів і прибутку на 2024 рік. Це свідчить про те, що у нас є чітка стратегія, якої ми неухильно дотримуємося. Ми виконуємо те, що обіцяємо. І ми на правильному шляху до подальшого зростання».

Позитивне органічне зростання продажів бізнес-підрозділу «Клейові технології» у першому кварталі було зумовлене насамперед значним органічним зростанням продажів у бізнес-напрямі «Мобільність та електроніка». Дуже високе органічне зростання продажів бізнес-підрозділу «Споживчі бренди» стало результатом роботи всіх бізнес-напрямів, але особливий внесок зробив бізнес-напрям «Засоби для волосся».

Показники продажів Групи

У першому кварталі 2024 року продажі Групи становили 5 317 млн євро, що в номінальному вираженні на -5,2 % менше, ніж у попередньому кварталі (5 609 млн євро). В органічному вираженні (тобто без урахування впливу валютних курсів і придбань/продажів активів) обсяг продажів збільшився на 3,0 %. Потужне органічне зростання продажів на рівні Групи було зумовлене ціновими факторами. Вплив придбань і продажу активів становив -4,3 %. Вплив валютних курсів мав додатковий негативний вплив на динаміку продажів розміром -3,9 %.

Органічне зростання продажів у європейському регіоні в першому кварталі становило 2,5 %. У регіоні IMEA органічне зростання продажів – 26,9 %. У регіоні Північної Америки зафіксовано негативну динаміку продажів в органічному вираженні розміром -3,0 %. У Латинській Америці в органічному вираженні продажі були на 2,7 % нижчими, ніж у попередньому кварталі. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні органічне зростання продажів становило 3,5 %.

Показники продажів бізнес-підрозділу «Клейові технології»

У першому кварталі 2024 року продажі бізнес-підрозділу «Клейові технології» досягли 2 677 млн євро, що в номінальному вираженні становить -4,1 % порівняно з відповідним кварталом попереднього року (2 791 млн євро). В органічному вираженні (тобто з урахуванням курсових різниць і придбань/продажу активів) продажі зросли на 1,3 % порівняно з першим кварталом 2023 року. Позитивну динаміку продемонстрували як ціни, так і обсяги. Вплив валютних курсів призвів до зниження продажів на -3,8 %. Придбання/продажі активів мали додатковий негативний вплив розміром -1,7 %.

Позитивне органічне зростання продажів бізнес-підрозділу «Клейові технології» у першому кварталі було забезпечене насамперед завдяки бізнес-напряму «Мобільність та електроніка», в якому спостерігався значний приріст на 3,7 %. Це зростання відбулося за рахунок автомобільного сегмента та сегмента електроніки. Позитивну динаміку продемонстрував промисловий сегмент. В умовах постійних ринкових викликів бізнес-напрям «Упаковка та споживчі товари» продемонстрував загальну стабільну органічну динаміку продажів на рівні -0,2 %, що було підтримано позитивною динамікою з точки зору обсягів. Сегмент пакування досяг позитивного зростання завдяки першим ознакам покращення попиту. У сегменті споживчих товарів зафіксовано незначне зниження порівняно з дуже хорошим кварталом минулого року. Органічне зростання продажів у сегменті «Домашній ремонт, будівництво і товари для професіоналів» становило 0,3 % порівняно з попереднім кварталом. Особливо це було відчутно в будівельному сегменті, який продемонстрував хороші темпи зростання. Бізнес-напрям «Промислове виробництво і технічне обслуговування» мав загалом негативний результат, що насамперед пов'язано зі складним ринковим середовищем, яке склалося на сьогодні.

З регіональної точки зору, показники продажів в органічному вираженні бізнес-підрозділу «Клейові технології» були неоднозначними. В Європі загальні продажі були органічно нижчими, ніж у попередньому кварталі, навіть незважаючи на те, що сегмент «Домашній ремонт, будівництво і товари для професіоналів» продемонстрував позитивне органічне зростання. У Північній Америці було зафіксовано позитивне органічне зростання продажів у бізнес-напрямі «Мобільність та електроніка», а загалом показники продажів у цьому регіоні були нижчими, ніж у попередньому кварталі. У регіоні IMEA було досягнуто двозначного органічного зростання продажів, причому всі бізнес-напрями продемонстрували двозначні темпи зростання. У Латинській Америці спостерігалася негативна динаміка продажів в органічному вираженні в усіх бізнес-напрямах. Натомість дуже високим було зростання продажів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, головним чином завдяки значному позитивному розвитку в Китаї, чому сприяли перші ознаки стабілізації ринкового середовища після складних умов, з якими ми зіткнулися минулого року.

Показники продажів бізнес-підрозділу «Споживчі бренди»

У бізнес-підрозділі «Споживчі бренди» продажі в першому кварталі 2024 року становили 2 605 млн євро, що в номінальному вираженні на -6,0 % менше, ніж у попередньому кварталі. В органічному вираженні (тобто з урахуванням впливу валютних курсів і придбань/продажів активів) обсяг продажів збільшився на 5,2 %. Ціноутворення в бізнес-підрозділі залишалося дуже впевненим порівняно з першим кварталом 2023 року. Обсяги дещо зменшились, зокрема через вплив поточних заходів з управління портфелем. Вплив валютних курсів позначився на продажах негативно розміром -4,0 %. Придбання/продажі активів призвели до скорочення продажів ще на -7,2 %.

У першому кварталі бізнес-напрям «Засоби для прання та догляду за оселею» продемонстрував дуже сильне органічне зростання продажів на 4,6 %. Сегмент засобів для прання показав значне зростання, головним чином завдяки двозначному збільшенню в категорії «Засоби для догляду за тканинами». У сегменті  засобів для догляду за оселею було досягнуто значного органічного зростання продажів, особливо завдяки двозначному збільшенню продажів у категорії «Засоби для догляду за туалетом» і вельми потужному зростанню в категорії «Засоби для миття посуду».

Бізнес-напрям «Засоби для волосся» продемонстрував дуже сильне органічне зростання продажів на рівні 6,9%. Зростання в сегменті споживчих товарів було значним, зокрема завдяки категорії «Засоби для укладання волосся». У сегменті «Товари для професіоналів»» зафіксовано дуже високе органічне зростання продажів.

Інші сегменти напряму споживчих товарів продемонстрували значне органічне зростання продажів на 3,4%.

З регіональної точки зору, бізнес-підрозділ «Споживчі бренди» продемонстрував різноспрямовану динаміку у звітному періоді. В Європі в першому кварталі було досягнуто дуже сильного органічного зростання продажів, завдяки бізнес-напрямам «Засоби для волосся» та «Засоби для прання та догляду за оселею». У Північній Америці було зафіксовано від'ємне органічне зростання продажів, головним чином внаслідок портфельних заходів, які впроваджували в бізнес-напрямі «Засоби для прання та догляду за оселею». У регіоні IMEA було досягнуто двозначного органічного зростання продажів у всіх бізнес-напрямах. Позитивне органічне зростання продажів у Латинській Америці було забезпечене бізнес-напрямом «Засоби для волосся», причому свій внесок у зростання зробили як споживчий, так і професійний сегменти. Зростання продажів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні залишилося незмінним завдяки бізнес-напряму «Засоби для прання та догляду за оселею». 

Чисті активи та фінансове становище Групи

Істотних змін у чистих активах і фінансовому становищі Групи в звітному періоді порівняно із ситуацією станом на 31 грудня 2023 року не відбулося.

Прогноз Групи Henkel

3 травня було підвищено прогноз на 2024 фінансовий рік, який було опубліковано 4 березня 2024 року.

На поточний рік компанія «Хенкель» очікує зростання продажів в органічному вираженні на рівні від 2,5 до 4,5 % (попередній прогноз: від 2,0 до 4,0 %). У бізнес-підрозділі «Клейові технології», як і раніше, зростання продажів в органічному вираженні очікується у межах 2,0–4,0 %. У бізнес-підрозділі «Споживчі бренди» компанія тепер очікує зростання продажів в органічному вираженні на рівні від 3,0 до 5,0 % (попередній прогноз: від 2,0 до 4,0 %).

Скоригована рентабельність продажів (скоригована маржа EBIT) на рівні Групи тепер очікується в діапазоні від 13,0 до 14,0 % (попередній прогноз: від 12,0 до 13,5 %). Для бізнес-підрозділу «Клейові технології» скоригована рентабельність продажів тепер очікується на рівні від 16,0 до 17,0 % (попередній прогноз: від 15,0 до 16,5 %), а для бізнес-підрозділу «Споживчі бренди» – у межах 12,0-13,0 % (попередній прогноз: від 11,0 до 12,5 %).

Щодо скоригованого прибутку на привілейовану акцію (EPS), «Хенкель» тепер очікує зростання в діапазоні від +15,0 до +25,0 % при незмінних валютних курсах (попередній прогноз: від +5,0 до +20,0 %).

Компанія «Хенкель» також оновила такі свої очікування:

 • Придбання/продаж активів: нейтральний вплив на номінальне зростання продажів (попередній прогноз: негативний вплив у низькому однозначному відсотковому діапазоні)
 • Перерахунок продажів в іноземній валюті: негативний вплив у відсотковому діапазоні від низьких до середніх однозначних значень 
  (попередній прогноз: негативний вплив у середньому однозначному відсотковому діапазоні)

Незмінними на 2024 рік залишаються такі очікування:

 • Ціни на прямі матеріали: рівномірна динаміка1
 • Витрати на реструктуризацію від 250 до 300 млн євро
 • Відтік коштів за інвестиціями в основні фонди та нематеріальні активи розміром від 650 до 750 мільйонів євро.

 

Порівняно з середнім показником попереднього року.

Цей документ містить заяви, що стосуються майбутнього розвитку бізнесу, фінансових показників та інших подій, що матимуть значення для компанії «Хенкель» у майбутньому, які можуть бути прогнозними заявами. Прогнозні заяви характеризуються використанням таких слів, як «очікувати», «мати намір», «планувати», «передбачати», «вважати», «припускати» та інших подібних слів. Такі заяви ґрунтуються на поточних оцінках і припущеннях, зроблених керівництвом Henkel AG & Co. KGaA. Ці заяви не слід розуміти як гарантію того, що ці очікування справдяться. Майбутні показники діяльності компанії Henkel AG & Co. KGaA і дочірніх компаній залежать від низки ризиків і невизначеностей й у зв'язку з цим можуть суттєво відрізнятися (як у позитивний, так і в негативний бік) від даних, наведених у прогнозних заявах. Багато з цих факторів не залежать від компанії «Хенкель» і не піддаються точному попередньому оцінюванню. Серед цих факторів – майбутня економічна ситуація і дії конкурентів та інших гравців на ринках. «Хенкель» не планує і не зобов'язується оновлювати прогнозні заяви в цьому документі.

Цей документ включає додаткові фінансові показники, які не мають чітких визначень у відповідних межах фінансової звітності і які є або можуть виступати в ролі альтернативних показників діяльності. Ці додаткові фінансові показники не слід розглядати окремо або як альтернативи показникам чистих активів і фінансової позиції або результатів діяльності «Хенкель», наданим відповідно до чинної форми фінансової звітності в документах «Хенкель» із консолідованою фінансовою звітністю. Інші компанії, які публікують або описують аналогічно позначені альтернативні показники своєї діяльності, можуть розраховувати їх іншим способом.

Цей документ опубліковано лише з інформаційною метою, і його не слід розглядати як рекомендацію щодо здійснення інвестицій, пропозиції з продажу активів або пропозиції оферти з купівлі будь-яких цінних паперів.

Олена Андрощук Керівник відділу корпоративних комунікацій компанії «Хенкель» в Україні Київ, вул. Петра Сагайдачного, 1 +38-044-247-51-00 elena.androschuk@henkel.com Завантажити візитну картку Додати до Моя Колекція