14 лист. 2019 р.  Дюссельдорф / Німеччина

Компанія «Хенкель» підтверджує свої показники за 2019 фінансовий рік

Різні показники результатів діяльності на ринку з ускладненими умовами

  • Бізнес-підрозділ «Клейові технології» демонструє стабільність виробничих показників
  • Бізнес-підрозділ «Косметичні  засоби» має показники, нижчі за показники попереднього року
  • У бізнес-підрозділі «Засоби для прання та догляду за оселею» досягнуто значного розвитк
  • Показник обсягу збуту Групи збільшився на 0,8% і становить 5,077 мільйона євро, що в органічному вираженні менше на -0,3%
  • Рентабельність обороту (EBIT)* становила 16,7% (-1,7 процентного пункту)
  • Прибуток на привілейовану акцію* становить 1,43 євро, номінальна вартість зменшилася на -9,5% при постійному обмінному курсі -10,8%
  • Збільшились обсяги  інвестицій у розвиток брендів і в запровадження цифрових технологій
  • Значно зміцнився потік вільних грошових коштів – зараз він становить 823 мільйони євро (+339 мільйонів євро)

У третьому кварталі 2019 року діяльність компанії «Хенкель» здійснювалася на ринку в умовах, що продовжують ускладнюватись. Обсяг збуту в номінальному вираженні збільшився, а в органічному вираженні був дещо меншим порівняно з показником попереднього року. Скоригована рентабельність обороту (EBIT), скоригований прибуток до відрахування відсотків і податків, а також скоригований прибуток на привілейовану акцію (EPS) були нижчими порівняно з попереднім роком, на що, головним чином, вплинуло здійснення додаткових інвестицій у бізнес-підрозділи споживчих товарів і запровадження цифрових технологій – про це оголосили на початку цього року.   

«У третьому кварталі наші бізнес-підрозділи звітували про різні показники результатів діяльності. На розвиток нашого бізнес-підрозділу «Клейові технології» спричинило вплив подальше значне падіння попиту з боку ключових галузей промисловості. Однак бізнес-підрозділ продемонстрував стабільність показників, а рентабельність обороту EBIT margin знову була на дуже високому рівні, – сказав генеральний директор «Хенкель» Ханс Ван Байлен (Hans Van Bylen). – Незважаючи на перший позитивний вплив  наших нових інвестицій у бренди й інновації, розвиток бізнес-підрозділу «Косметичні  засоби» продемонстрував показники, нижчі за попередній рік. А от напрямок професійної продукції зберіг позитивну тенденцію розвитку. На наш напрямок роздрібної діяльності вплинув повільний прогрес у Західній Європі та поточні заходи з коригування запасів в Китаї, чого ми й очікували. З іншого боку, наш бізнес-підрозділ «Засоби для прання та догляду за оселею» успішно запустив на ринок інноваційні продукти, що сприяло позитивному розвитку напрямку».

Прогнози на 2019 фінансовий рік підтвердилися

Компанія «Хенкель» підтвердила свої прогнози на 2019 фінансовий рік. «Хенкель» продовжує очікувати зростання обсягів збуту Групи на 0–2 відсотки в органічному вираженні. У бізнес-підрозділі «Клейові технології» «Хенкель» очікує зростання обсягів збуту від -1 до 1 відсотка в органічному вираженні. У бізнес-підрозділі «Косметичні  засоби» «Хенкель» сподівається на розвиток обсягів збуту на рівні -2–0 відсотків в органічному вираженні. В бізнес-підрозділі «Засоби для прання та догляду за оселею» «Хенкель» очікує  подальшого зростання на 2–4 відсотки в органічному вираженні.

«Хенкель» і надалі розраховує отримати скореговану рентабельність прибутку від збуту Групи на рівні 16–17 відсотків.  

Щодо скоригованого прибутку на привілейовану акцію (EPS) «Хенкель» так само передбачає зростання, що виражається у відсотках однорозрядного числа вище середнього на рівні нижче попереднього року в умовах відсутності коливань обмінного курсу валют.

Показники збуту та прибутків у третьому кварталі 2019 року

Обсяг збуту в третьому кварталі 2019 року виріс на 0,8 відсотка у номінальному вираженні та становив 5,077 мільйона євро. Щодо обсягу продажу в органічному вираженні, в якому не враховується вплив змін обмінних курсів валют і статті прибуття/вибуття активів, простежується незначна негативна зміна на рівні -0,3 відсотка. Внесок за статтями придбання/вибуття активів загалом був на рівні 0,4 відсотка. Зміни обмінних курсів валют спричинили позитивний вплив на обсяг збуту на рівні 0,7 відсотка.

У бізнес-підрозділі «Клейові технології» відбулася незначна негативна зміна обсягу збуту в органічному вираженні на рівні -2,4 відсотка. У бізнес-підрозділі «Косметичні  засоби» обсяг збуту в органічному вираженні становив -2,2 відсотка, тобто був нижчим порівняно з показником аналогічного кварталу попереднього року. У бізнес-підрозділі «Засоби для прання та догляду за оселею»  досягнуто впевнене зростання показника обсягу збуту в органічному вираженні на рівні 4,0 відсотка.

У країнах, що розвиваються, досягнуто значного зростання обсягу збуту в органічному вираженні на рівні 2,7 відсотка. В діяльності у розвинених країнах спостерігалася негативна зміна обсягу збуту в органічному вираженні на рівні -2,3 відсотка.

Обсяг збуту в країнах Західної Європи показав негативну зміну в органічному вираженні на -2,1 відсотка. У країнах Східної Європи досягнуто зростання обсягу збуту в органічному вираженні на рівні 7,7 відсотка. У країнах Африки та Близького Сходу зростання обсягу збуту в органічному вираженні становило 19,1 відсотка. У країнах Північної Америки зафіксовано негативну зміну обсягу збуту в органічному вираженні на рівні -3,1 відсотка. У країнах Латинської Америки обсяг збуту в органічному вираженні зменшився на рівні -3,4 відсотка. У країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону обсяг збуту знизився в органічному вираженні на -5,7 відсотка.

Скорегований операційний прибуток (EBIT) зменшився на -8,2 відсотка – з 926 мільйонів євро у третьому кварталі 2018 року до 850 мільйонів євро.

Показник скорегованої рентабельності обороту (EBIT) становив 16,7 відсотка, що на -1,7 процентного пункту нижче, якщо порівнювати з показником за аналогічний квартал минулого року.

Скоригований прибуток на привілейовану акцію зменшився на -9,5 відсотка – з 1,58 євро у третьому кварталі 2018 року до 1,43 євро. За умови відсутності коливань обмінних курсів валют зміна прибутку на привілейовану акцію (EPS) становила -10,8 відсотка.

Співвідношення чистого оборотного капіталу до обсягу збуту покращилося до рівня 5,7 відсотка (третій квартал 2018 року – 6,6 відсотка).

Обсяг вільних грошових коштів у третьому кварталі 2019 року становив 823 мільйони євро та був значно вищим, ніж у такий період попереднього року (484 мільйони євро). Таке зростання є свідченням спроможності компанії створювати потік вільних грошових коштів.

Показники діяльності бізнес-підрозділів

У третьому кварталі 2019 року обсяг збуту в бізнес-підрозділі «Клейові технології» становив 2,395 мільйона євро і зріс на 0,9 відсотка  стосовно рівня в аналогічному кварталі попереднього року. В умовах подальшого послаблення промислового виробництва, зокрема в автомобільній промисловості, в органічному вираженні зміна обсягу збуту становила -2,4 відсотка. Будучи на рівні 458 мільйонів євро, скорегований операційний прибуток продемонстрував зменшення на  –1,7 відсотка. Показник скорегованої рентабельності обороту становив 19,1 відсотка і був нижчим порівняно з аналогічним показником за третій квартал 2018 року.

У бізнес-підрозділі «Косметичні  засоби» у третьому кварталі 2019 року зміна обсягу збуту в органічному вираженні становила -2,2 відсотка. Бізнес-підрозділ все ще відчуває вплив повільного прогресу в Західній Європі та, як і очікувалося, на роздрібну діяльність у Китаї негативно вплинуло поточне коригування запасів. Натомість бізнес-підрозділ «Косметичні  засоби» досяг позитивного розвитку в Північній Америці. Обсяг збуту в номінальному вираженні показав -2,3 відсотка, що нижче аналогічного періоду попереднього року, та становив 970 мільйонів євро. Скорегований операційний прибуток – 144 мільйони євро. Він був на -21,2 відсотка нижчим від показника за третій квартал 2018 року. Показник скорегованої рентабельності обороту так само зменшився нижче рівня кварталу попереднього року та становив 14,8 відсотка, що також пояснюється зростанням обсягів інвестицій.

У бізнес-підрозділі «Засоби для прання та догляду за оселею» у третьому кварталі 2019 року досягнуто хорошого показника зростання обсягу збуту в органічному вираженні на 4,0 відсотка, що відбулося завдяки зростанню збуту на рівні двозначного числа на ринках, що розвиваються. Навпаки, бізнес-підрозділ «Засоби для прання та догляду за оселею» у Північній Америці продовжує працювати в умовах великого тиску. Обсяг збуту в номінальному вираженні збільшився на 2,5 відсотка – до 1,682 мільйона євро (в аналогічному кварталі минулого року – 1,641 мільйона євро). Скорегований операційний прибуток на рівні 267 мільйонів євро був на 9,0 відсотка нижчим, якщо порівнювати з показником аналогічного кварталу минулого року. Показник скорегованої рентабельності обороту на рівні 15,9 відсотка був нижчим від аналогічного показника в третьому кварталі 2018 року. Це здебільшого пояснюється вищими обсягами інвестицій, що було оголошено на початку року.

Показники діяльності за дев’ять місяців 2019 року

За дев’ять місяців 2019 року компанія «Хенкель» досягла обсягу збуту на рівні 15,2 мільярда євро, що свідчить про зростання на 1,0 відсоток. Рівень обсягу збуту в органічному вираженні, в якому не враховується вплив змін обмінних курсів валют і статті придбання/вибуття активів, був на такому самому рівні, що й за аналогічний період попереднього року. Зміни обмінних курсів валют забезпечили вплив на обсяг збуту на рівні 0,5 відсотка.

Скорегований операційний прибуток зменшився на -7,5 відсотка – з 2,694 мільйона євро до 2,491 мільйона євро.

Скорегована рентабельність обороту становила 16,4 відсотка порівняно з 17,9 відсотка  за дев’ять місяців 2018 року.

Скоригований прибуток на привілейовану акцію зменшився на -8,5 відсотка –  з 4,59 євро до 4,20 євро. За умови відсутності коливань обмінних курсів валют скоригований прибуток на привілейовану акцію зменшився на -8,9 відсотка.

За дев’ять місяців 2019 року в бізнес-підрозділі «Клейові технології» спостерігали незначну негативну зміну обсягу збуту в органічному вираженні на рівні -1,5 відсотка. Показник скорегованої рентабельності обороту становив 18,5 відсотка (аналогічний показник попереднього року  – 18,9 відсотка).

У бізнес-підрозділі «Косметичні  засоби»  відбулася негативна зміна обсягу збуту в органічному вираженні на рівні -2,3 відсотка. Показник скорегованої рентабельності обороту становив 14,0 відсотка (аналогічний показник попереднього року – 17,7 відсотка).

Бізнес-підрозділ «Засоби для прання та догляду за оселею» продемонстрував значне зростання обсягу збуту в органічному вираженні на рівні 3,5 відсотка. Показник скорегованої рентабельності обороту становив тут 16,6 відсотка (аналогічний показник попереднього року  – 18,1 відсотка).

Завдяки високому рівню управління грошовими потоками та покращенню регулювання чистого робочого капіталу за дев’ять місяців 2019 року потік вільних грошових коштів досяг нового рекордного рівня і піднявся на 690 мільйонів євро – до рівня 1813 мільйонів євро.     

Чиста фінансова позиція компанії «Хенкель» покращилася майже на один мільярд євро порівняно з аналогічним кварталом попереднього року. Станом на 30 вересня 2019 року її баланс становив -2,256 мільйона євро (станом на 30 вересня 2018 року –  -3,248 мільйона євро).


*З коригуванням для врахування разових доходів, разових видатків і витрат на реструктуризацію.

Ця інформація включає прогнозні заяви, які будуються на основі поточних оцінок та припущень, що зроблені керівництвом «Хенкель АГ & Ко. КГаА». Заяви стосовно перспективи характеризуються використанням таких слів, як «очікувати», «мати намір», «планувати», «передбачати», «вважати», «оцінювати» та подібних. Ці заяви в жодному разі не слід розуміти як такі, які гарантують, що ці очікування будуть точними. Показники діяльності у майбутньому та результати, які  вже отримані «Хенкель АГ & Ко. КГаА» та її зв’язаними особами на сьогодні, залежать від низки ризиків і невизначених обставин, а тому можуть значно відрізнятися від заяв про перспективу. Велика кількість таких факторів знаходиться поза контролем «Хенкель» і не може бути оцінена наперед, як, наприклад, економічна ситуація та дії конкурентів й інших осіб, що провадять свою діяльність на цьому ринку. «Хенкель» не планує і не зобов’язується поновлювати будь-які заяви про прогноз розвитку компанії.

Цей документ включає – у прийнятній формі фінансової звітності, що чітко не визначена – додаткові фінансові заходи, які є або можуть бути альтернативними заходами діяльності (не-GAAP-заходи). Такі додаткові фінансові заходи не можуть розглядатися відокремлено або як альтернатива заходам чистих активів «Хенкель» та фінансового стану чи результатам операційної діяльності, які представлені згідно з чинними вимогами до фінансової звітності в її Консолідованих фінансових звітах. Інші компанії, що звітують або описують альтернативні заходи діяльності з подібною назвою, можуть враховувати їх інакше.

Цей документ виданий лише з метою ознайомлення та не є інвестиційною порадою або пропозицією продажу, або рекомендаціями щодо пропозиції покупки або щодо цінних паперів.

Пресреліз (1,38 MB)
Олена Андрощук Керівник відділу корпоративних комунікацій компанії «Хенкель» в Україні Київ, вул. Петра Сагайдачного, 1 +38-044-247-51-00 elena.androschuk@henkel.com Завантажити візитну картку Додати до Моя Колекція

Додаткова інформація