13 серп. 2019 р.  Дюссельдорф / Німеччина

Компанія «Хенкель» оновлює прогнози та завдання на 2019 фінансовий рік

Різні результати діяльності у все складніших економічних умовах

  • Бізнес-підрозділ «Клейові технології» продемонстрував хороші показники діяльності
  • У бізнес-підрозділі «Косметичні  засоби» відмічені нижчі, ніж очікували, результати
  • У бізнес-підрозділі «Засоби для прання та догляду за оселею» досягнуто значного розвитку
  • Показник обсягу збуту на рівні 5,121 мільйона євро, що майже відповідає аналогічному показнику за попередній рік, в органічному вираженні зменшився на -0.4%
  • Рентабельність обороту (EBIT)* склала 16.5% (-1.5 процентного пункту), а прибуток на привілейовану акцію* становив 1.43 євро (-9.5%)
  • Відмічено перші успішні результати оголошених ініціатив, що спрямовані на розвиток
  • Здійснювались інвестиції у розвиток та запровадження сучасних інформаційних і цифрових технологій
  • Досягнуто хороших показників у балансовому звіті й управлінні ліквідністю

У другому кварталі 2019 року на діяльність компанії «Хенкель» негативно впливали все складніші економічні умови. Обсяг збуту в номінальному вираженні та в органічному вираженні був майже таким самим, як попереднього року. Скоригована рентабельність обороту (EBIT), скоригований прибуток до відрахування відсотків і податків, а також скоригований прибуток на привілейовану акцію (EPS) були нижчими порівняно з попереднім роком.

У першій половині 2019 року компанія «Хенкель» досягла незначного зростання обсягу збуту в органічному вираженні, тоді як рентабельність обороту знизилась – відповідно до очікувань після оголошення збільшення спрямованих на розвиток інвестицій на початку року.

«Зміни в другому кварталі переважно характеризувалися значним зниженням попиту в основних галузях, наприклад, в автомобільній промисловості. Це особливо негативно вплинуло на нашу промислову діяльність. Незважаючи на це, наш бізнес-підрозділ «Клейові технології» продемонстрував хороші показники діяльності, досягнувши обсягу збуту майже на рівні попереднього року та чудового показника рентабельності обороту (EBIT)», – повідомив головний виконавчий директор компанії «Хенкель» Ханс Ван Байлен (Hans Van Bylen).

«Результати напрямку роздрібної діяльності бізнес-підрозділу «Косметичні  засоби» були значно нижчими, ніж ми очікували. Це пояснюється негативними змінами на добре розвинених ринках, таких як ринки країн Північної Америки та Західної Європи. У Китаї на роздрібну діяльність впливали поточні коригування запасів. Крім того, витрати на маркетинг і збут були загалом вищими, – прокоментував Ханс Ван Байлен. – Однак у напрямку професійної діяльності й надалі відмічалась хороша результативність».

«У бізнес-підрозділі «Засоби для прання та догляду за оселею» ми досягли гарного зростання обсягу збуту в органічному вираженні. Незважаючи на оголошені інвестиції, скоригована рентабельність обороту (EBIT) залишалася на високому рівні. Нещодавно запроваджені інновації також допомогли забезпечити хороші загальні результати діяльності у цьому бізнес-підрозділі».

Інвестиції у розвиток та запровадження сучасних інформаційних і цифрових технологій

«Незважаючи на складний економічний прогноз, ми будемо й надалі продовжувати реалізацію наших стратегічних пріоритетних завдань і робити заплановані нами спрямовані на розвиток інвестиції, як було оголошено. Ми зосереджуємо увагу на подальшому зміцненні напрямків діяльності та підвищуватимемо свою конкурентоспроможність для забезпечення стабільного прибуткового зростання», – зауважив Ханс Ван Байлен.

«Водночас ми врахували мінливі економічні умови у прогнозах і завданнях на весь 2019 рік», – додав він.

Обновлені прогнози на 2019 фінансовий рік

На відміну від попередніх очікувань компанія «Хенкель» не передбачає підвищення рівня попиту в галузях промисловості в другій половині року. Крім того, очікується, що показники діяльності бізнес-підрозділу «Косметичні  засоби» будуть нижчими від тих, які ми прогнозували раніше у цьому році. Зважаючи на це, компанія «Хенкель» оновила прогнози та завдання на фінансовий рік.

Раніше компанія «Хенкель» очікувала зростання обсягу збуту в органічному вираженні на рівні від 2 до 4 відсотків як для Групи, так і для всіх трьох бізнес-підрозділів. На даний час компанія «Хенкель» передбачає для Групи зростання обсягу збуту в органічному вираженні на рівні від 0 до 2 відсотків. Що стосується бізнес-підрозділу «Клейові технології», компанія «Хенкель» очікує тут зростання обсягу збуту в органічному вираженні на рівні від -1 до 1 відсотка. Для бізнес-підрозділу «Косметичні засоби» компанія «Хенкель» передбачає зміну обсягу збуту в органічному вираженні від -2 до 0 відсотків. Для бізнес-підрозділу «Засоби для прання та догляду за оселею» компанія «Хенкель», як і раніше, очікує зростання обсягу збуту в органічному вираженні в інтервалі від 2 до 4 відсотків.

Також компанія «Хенкель» очікує показників скорегованої рентабельності обороту на рівні Групи в інтервалі від 16 до 17 відсотків.

Що стосується скоригованого прибутку на привілейовану акцію (EPS), компанія «Хенкель» на даний час очікує нижчі, ніж в попередньому році, середні чи високі значення в інтервалі до десяти відсотків за умови стабільних обмінних курсів (раніше очікувались нижчі, ніж в попередньому році, середні значення в інтервалі до десяти відсотків за умови стабільних обмінних курсів).

Показники збуту та прибутків у другому кварталі 2019 року

Показник обсягу збуту в другому кварталі 2019 року на рівні 5,121 мільйона євро був майже таким самим, як і попереднього року. В органічному вираженні в обсязі збуту, в якому не враховується вплив змін обмінних курсів валют і статті придбання/вибуття активів, простежується незначна негативна зміна на рівні -0.4 відсотка. Статті придбання/вибуття активів забезпечили вплив на обсяг збуту на рівні 0.5 відсотка. Зміни обмінних курсів валют спричинили негативний вплив на обсяг збуту на рівні -0.5 відсотка.

У бізнес-підрозділі «Клейові технології» відбулася незначна негативна зміна обсягу збуту в органічному вираженні на рівні -1.2 відсотка. У бізнес-підрозділі «Косметичні засоби» обсяг збуту в органічному вираженні становив -2.4 відсотка, тобто, був нижчим у порівнянні з показником за аналогічний квартал попереднього року. У бізнес-підрозділі «Засоби для прання та догляду за оселею»  досягнуто хорошого показника зростання обсягу збуту в органічному вираженні на рівні 2.0 відсотка.

У країнах, що розвиваються, досягнуто значного зростання обсягу збуту в органічному вираженні на рівні 3.9 відсотка. В регіоні країн Африки, Близького Сходу та Латинської Америки були досягнуті показники зростання на рівні вище десяти відсотків. В діяльності у розвинених країнах спостерігалася негативна зміна обсягу збуту в органічному вираженні на рівні -3.2 відсотка.

В умовах високої конкуренції обсяг збуту в регіоні країн Західної Європи зменшився в органічному вираженні на -1.8 відсотка. У країнах Східної Європи досягнуто зростання обсягу збуту в органічному вираженні на рівні 8.0 відсотка. У регіоні країн Африки та Близького Сходу зростання обсягу збуту в органічному вираженні склало 16.5 відсотка. У регіоні країн Північної Америки зафіксовано негативну зміну обсягу збуту в органічному вираженні на рівні -5.0 відсотка. У країнах Латинської Америки досягнуто зростання обсягу збуту в органічному вираженні на рівні 11.0 відсотка. У країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону обсяг збуту зменшився в органічному вираженні на -7.9 відсотка.

Скорегований операційний прибуток (EBIT) зменшився на -8.6 відсотка – з 926 мільйонів євро у другому кварталі 2018 р. до 846 мільйонів євро.

Показник скорегованої рентабельності обороту (EBIT) склав 16.5 відсотка, що на -1.5 процентного пункту нижче у порівнянні з показником за аналогічний квартал минулого року.

Скоригований прибуток на привілейовану акцію зменшився на -9.5 відсотка – з 1.58 євро у другому кварталі 2018 року до 1.43 євро. За умови відсутності коливань обмінних курсів валют зміна прибутку на привілейовану акцію (EPS) становила -9.5 відсотка.

Співвідношення чистого оборотного капіталу до обсягу збуту на рівні 6.7 відсотка в незначній мірі перевищило показник за другий квартал 2018 року (6.3 відсотка).

Показники діяльності бізнес-підрозділів

У другому кварталі 2019 року обсяг збуту в бізнес-підрозділі «Клейові технології» склав 2,422 мільйона євро і був майже таким самим, як і в аналогічному кварталі попереднього року. В органічному вираженні зміна обсягу збуту становила -1.2 відсотка. Скорегований операційний прибуток збільшився на 1.5 відсотка і сягнув 469 мільйонів євро. Показник скорегованої рентабельності обороту був значним у порівнянні з аналогічним показником за другий квартал 2018 року і становив 19.3 відсотка. Особливо успішними були зміни, пов'язані з продукцією для авіаційно-космічної промисловості, де у другому кварталі було зафіксовано зростання рентабельності обороту на рівні більше десяти відсотків.

У бізнес-підрозділі «Косметичні засоби» зміна обсягу збуту в органічному вираженні становила -2.4 відсотка. У номінальному вираженні обсяг збуту був на -3.2 відсотка нижчим у порівнянні з попереднім роком – його показник становив 1,002 мільйона євро. Скорегований операційний прибуток склав 122 мільйони євро і був на -34.9 відсотка нижчим від показника за другий квартал 2018 року. Показник скорегованої рентабельності обороту зменшився і склав 12.2 відсотка. На результативність напрямку роздрібної діяльності бізнес-підрозділу «Косметика і засоби особистої гігієни» негативно вплинули низькі показники діяльності у розвинених країнах. Крім того, на роздрібну діяльність у Китаї негативно вплинули поточні коригування запасів.  Також зросли витрати у зв’язку з більшими інвестиціями у маркетинг і забезпечення збуту та вищими цінами на сировину і матеріали. На противагу цьому напрямок професійної діяльності й надалі характеризувався успішними результатами і вчергове продемонстрував значне зростання обсягу збуту в органічному вираженні.

У бізнес-підрозділі «Засоби для прання та догляду за оселею» у другому кварталі досягнуто хорошого показника зростання обсягу збуту в органічному вираженні на рівні 2.0 відсотка. У номінальному вираженні обсяг збуту збільшився на 1.3 відсотка – до 1,666 мільйона євро – у порівнянні з 1,644 мільйона євро в аналогічному кварталі минулого року. Скорегований операційний прибуток на рівні 279 мільйонів євро був на -5.3 відсотка нижчим у порівнянні з показником, досягнутим в аналогічному кварталі минулого року. Показник скорегованої рентабельності обороту на рівні 16.8 відсотка – як і очікувалося – був нижчим від аналогічного показника в другому кварталі 2018 року. Така зміна, головним чином, пояснюється вищими інвестиціями у маркетинг і забезпечення збуту та запровадженням інновацій, як було оголошено на початку року. Результати бізнес-напрямку «Засоби для прання та догляду за оселею» були особливо успішними, забезпечивши значний показник зростання обсягу збуту в органічному вираженні. Крім того, на декількох ринках відбулась успішна поява нових гель-капсул «Persil» 4 в 1.

Показники діяльності за перше півріччя 2019 року

У першому півріччі 2019 року компанія «Хенкель» досягла обсягу збуту на рівні 10.1 мільярда євро, що свідчить про зростання на 1.1 відсотка. Зростання обсягу збуту в органічному вираженні, в якому не враховується вплив змін обмінних курсів валют і статті придбання/вибуття активів, становило 0.1 відсотка. Зміни обмінних курсів валют забезпечили вплив на обсяг збуту на рівні 0.4 відсотка.

Скорегований операційний прибуток зменшився на -7.2 відсотка – з 1,768 мільйона євро до 1,641 мільйона євро.

Скорегована рентабельність обороту становила 16.3 відсотка у порівнянні з 17.7 відсотка у першому півріччі 2018 року.

Скоригований прибуток на привілейовану акцію зменшився на -8.0 відсотка –  з 3.01 євро до 2.77 євро. За умови відсутності коливань обмінних курсів валют скоригований прибуток на привілейовану акцію зменшився на -8.0 відсотка.

У першому півріччі 2019 року у бізнес-підрозділі «Клейові технології» відмічалася незначна негативна зміна обсягу збуту в органічному вираженні на рівні -1.0 відсотка. Показник скорегованої рентабельності обороту становив 18.1 відсотка (аналогічний показник попереднього року  – 18.5 відсотка).

У бізнес-підрозділі «Косметичні засоби» відбулася негативна зміна обсягу збуту в органічному вираженні на рівні -2.3 відсотка. Показник скорегованої рентабельності обороту склав 13.5 відсотка (аналогічний показник попереднього року – 17.4 відсотка).

Бізнес-підрозділ «Засоби для прання та догляду за оселею» продемонстрував значне зростання обсягу збуту в органічному вираженні на рівні 3.3 відсотка. Показник скорегованої рентабельності обороту становив тут 16.9 відсотка (аналогічний показник попереднього року  – 18.2 відсотка).

Станом на 30 червня 2019 року баланс чистої фінансової позиції компанії «Хенкель» становив -2,820 мільйона євро (станом на 31 грудня 2018 року – -2,895 мільйона євро) і покращувався, незважаючи на виплату рекордних дивідендів на суму приблизно 800 мільйонів євро у другому кварталі.

Зосередження на стабільному розвитку прибуткової діяльності

«Ми дотримуємося довгострокової стратегії з чіткими пріоритетами й амбітними цілями, – зазначив Ханс Ван Байлен. – Наші інвестиції у бренди, технології, інновації та сучасні інформаційні й цифрові технології – це запорука нашої націленості на стабільний розвиток прибуткової діяльності».


*З коригуванням для врахування разових доходів, разових видатків і витрат на реструктуризацію.

Подана в цьому документі інформація містить прогностичні твердження та передбачення, які ґрунтуються на поточних оцінках і припущеннях, зроблених керівниками компанії «Henkel AG & Co. KGaA». Прогностичні твердження та передбачення характеризуються використанням таких слів, як «очікувати», «сподіватися», «планувати», «передбачати», «вважати», «оцінювати», «розраховувати», та інших слів аналогічного змісту. Подібні твердження та передбачення не слід розцінювати як будь-які гарантії того, що прогнозовані результати виявляться точними. Майбутні показники діяльності компанії «Henkel AG & Co. KGaA» та її афілійованих компаній залежать від багатьох ризиків і невизначеностей,  у зв’язку з цим вони можуть суттєво відрізнятися від даних, зазначених у прогностичних твердженнях і передбаченнях. Багато з цих факторів не залежать від компанії «Хенкель» і не піддаються точній попередній оцінці. Серед таких факторів – майбутня економічна ситуація, дії конкурентів та інших учасників ринку. Компанія «Хенкель» не планує та не зобов’язується оновлювати будь-які прогностичні твердження та передбачення.

Цей документ містить (без чіткого визначення структури й умов фінансової звітності) додаткові фінансові показники, які є або можуть вважатись альтернативними показниками оцінки діяльності (що відрізняються від показників, передбачених Загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку – GAAP). Такі додаткові фінансові показники не слід розглядати окремо або як альтернативу показникам чистих активів і фінансової позиції або результатів діяльності компанії «Хенкель», представлених відповідно до застосовних умов фінансової звітності у консолідованих фінансових звітах компанії. Слід звернути увагу на те, що інші компанії, які використовують у звітності чи повідомленнях альтернативні показники діяльності з аналогічними назвами, можуть розраховувати такі показники по-іншому.

Цей документ виданий виключно з метою ознайомлення з інформацією та не містить рекомендацій стосовно інвестицій чи пропозицій  щодо продажу будь-яких цінних паперів або заохочення до пропозиції щодо придбання будь-яких цінних паперів.

Додаткова інформація