7 трав. 2019 р.  Дюссельдорф / Німеччина

Компанія “Хенкель” підтверджує прогнози на 2019 фінансовий рік

Компанія “Хенкель” досягла позитивного зростання обсягу збуту в першому кварталі

  • Зростання обсягу збуту на 2.8%, до 4,969 млн євро; органічне зростання обсягу збуту на рівні +0.7%
  • Операційний прибуток (EBIT)* на рівні 795 млн євро (-5.6%)
  • Рентабельність обороту (EBIT)* на рівні 16.0% (-140 відсоткових пунктів)
  • Прибуток на привілейовану акцію* на рівні 1.34 євро, -6.3% за умови відсутності змін в обмінних курсах валют
  • Значне покращення руху вільних грошових коштів: 523 млн євро
  • Інвестиції у розвиток і підвищення конкурентоспроможності

“Незважаючи на все складніші економічні умови, компанія “Хенкель” продемонструвала позитивне зростання обсягу збуту у першому кварталі – як в органічному, так і в номінальному вираженні. На рівні всієї Групи збільшення скорегованої рентабельності обороту (EBIT) і скорегованого прибутку на привілейовану акцію (EPS) було в межах прогнозованого нами діапазону на весь фінансовий рік”, – повідомив головний виконавчий директор компанії “Хенкель” Ханс Ван Байлен (Hans Van Bylen).

“Загалом, наша діяльність у першому кварталі 2019 р. характеризувалась різними ознаками. Як і очікувалось, на бізнес-підрозділ “Клейові технології” вплинуло зниження рівня промислового виробництва у декількох галузях, де передбачається покращення ситуації в другій половині цього року”, – пояснив Ханс Ван Байлен.

“Що стосується нашої діяльності, пов’язаної зі споживчими товарами, показники в бізнес-підрозділі “Косметика і засоби особистої гігієни” були нижчими, ніж очікувалось. Одночасно з успішним започаткуванням нових брендів та запровадженням інновацій, а також подальшими випереджувальними показниками діяльності у сфері засобів для професійного догляду за волоссям ми зіштовхнулись з негативними змінами у роздрібній діяльності в основних регіонах, таких як Західна Європа та Китай. У відповідь на такі зміни ми вживаємо цілеспрямовані заходи, направлені на сприяння розвитку та підвищення показників у нашому бізнес-підрозділі “Косметика і засоби особистої гігієни”, – додав Ханс Ван Байлен. – Водночас бізнес-підрозділ “Миючі та чистячі засоби” добре розпочав цей рік, зокрема, завдяки запровадженню інновацій та нової продукції”.

Інвестиції у розвиток і підвищення конкурентоспроможності

“Крокуючи у майбутнє, ми будемо зосереджувати увагу на подальшому зміцненні діяльності, робити інвестиції у розвиток та запровадження сучасних інформаційних і цифрових технологій, а також продовжувати адаптування власних організаційних структур для досягнення наших цільових показників на весь рік”, – повідомив Ханс Ван Байлен.

На початку року компанія “Хенкель” повідомила про поступове збільшення інвестицій для використання додаткових можливостей розвитку, переважно, діяльності, пов’язаної зі споживчими товарами, і для подальшого прискорення пов’язаних з цифровими технологіями змін. Крім цього компанія “Хенкель” також вживає заходи, спрямовані на подальше підвищення конкурентоспроможності свого бізнесу.

Підтвердження прогнозів на 2019 рік

“Ми підтверджуємо свої прогнози на весь фінансовий рік, – повідомив Ханс Ван Байлен. – В даному фінансовому році ми очікуємо органічного зростання обсягу збуту від 2 до 4 відсотків. Що стосується скорегованої рентабельності обороту (EBIT), ми очікуємо показників на рівні від 16 до 17 відсотків, а також очікується, що скорегований прибуток на привілейовану акцію (EPS) буде мати нижчі, ніж у попередньому році, середні значення в інтервалі до 10 відсотків за умови стабільних обмінних курсів”.

Показники збуту і прибутків у першому кварталі 2019 року

Обсяг збуту в першому кварталі 2019 року зріс у номінальному вираженні на 2.8 відсотка, до 4,969 млн євро. Органічний обсяг збуту, в якому не враховується вплив змін в обмінних курсах валют і статті придбання / вибуття активів, зріс на 0.7 відсотка. Статті придбання / вибуття активів забезпечили збільшення обсягу збуту на 0.6 відсотка. Зміни в обмінних курсах валют забезпечили позитивний вплив на рівні 1.5 відсотка.

У бізнес-підрозділі “Клейові технології” органічне зростання обсягу збуту склало 0.8 відсотка, що переважно пояснюється зниженням показників у галузі електроніки і в автомобільній промисловості. Органічний обсяг збуту в бізнес-підрозділі “Косметика і засоби особистої гігієни” був на 2.2 відсотка нижчим від показника за аналогічний квартал попереднього року, головним чином у зв’язку з невисокими показниками в сегменті роздрібного бізнесу у Західній Європі і в Китаї. Бізнес-підрозділ “Миючі та чистячі засоби” повідомив дуже хороший показник органічного зростання обсягу збуту на рівні 4.7 відсотка завдяки запровадженню нової продукції та інновацій на основних ринках.

Від діяльності в країнах, що розвиваються, знову був отриманий вищий від середнього внесок в органічне зростання обсягу збуту Групи, що забезпечило суттєве органічне збільшення обсягу збуту на 2.2 відсотка. В діяльності у розвинених країнах спостерігалось зменшення органічного обсягу збуту на рівні -0.4 відсотка.

Органічний показник обсягу збуту в регіоні країн Західної Європи зменшився на 1.3 відсотка. В країнах Східної Європи органічне зростання обсягу збуту становило 6.5 відсотка. В регіоні країн Африки і Близького Сходу органічне зростання обсягу збуту склало 13.5 відсотка. Органічне зростання обсягу збуту в регіоні країн Північної Америки склало 1.1 відсотка. В країнах Латинської Америки досягнуто органічного зростання обсягу збуту на 8.0 відсотків, а в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону обсяг збуту був на 8.8 відсотка нижчим у порівнянні з показником за аналогічний квартал попереднього року.

Скорегований операційний прибуток (EBIT) склав 795 млн євро, тобто на 5.6 відсотка менше в порівнянні з показником за перший квартал 2018 року (842 млн євро).

Скорегована рентабельність по прибутку від збуту (EBIT) становила 16.0 відсотків, що на 1.4 відсоткового пункту нижче в порівнянні з аналогічним показником за минулий рік.

Скорегований прибуток на привілейовану акцію зменшився на 6.3 відсотка – з 1.43 євро у першому кварталі 2018 року до 1.34 євро у першому кварталі 2019 року. За умови відсутності коливань в обмінних курсах валют зміна прибутку на привілейовану акцію (EPS) становила -6.3 відсотка.

Співвідношення чистого оборотного капіталу до обсягу збуту на рівні 6.6 відсотка перевищило показник за перший квартал 2018 року (6.2 відсотка).

Рух вільних грошових коштів у першому кварталі 2019 року на рівні 523 млн євро був значно вищим в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (22 млн євро). Така позитивна зміна свідчить про особливу спроможність компанії створювати рух вільних грошових коштів.

Станом на 31 березня 2019 року баланс чистої фінансової позиції компанії “Хенкель” становив -2,478 млн євро (станом на 31 грудня 2018 року – -2,895 млн євро).

Показники діяльності бізнес-підрозділів

У першому кварталі в бізнес-підрозділі “Клейові технології” відзначалось невелике зменшення обсягу збуту в органічному вираженні на рівні -0.8 відсотка. В номінальному вираженні обсяг збуту збільшився на 1.7 відсотка, до 2,309 млн євро. Скорегований операційний прибуток сягнув 388 млн євро в порівнянні з 410 млн євро в аналогічному кварталі попереднього року. Скорегована рентабельність по прибутку від збуту становила 16.8 відсотка (перший квартал 2018 року – 18.1 відсотка).

У першому кварталі обсяг збуту в бізнес-підрозділі “Косметика і засоби особистої гігієни” зменшився в органічному вираженні на 2.2 відсотка. В номінальному вираженні обсяг збуту склав 960 млн євро в порівнянні з 965 млн євро в аналогічному кварталі попереднього року. Скорегований операційний прибуток на рівні 144 млн євро і скорегована рентабельність по прибутку від збуту на рівні 15.0 відсотків були нижчими в порівнянні з показниками за аналогічний квартал попереднього року.

У першому кварталі органічне зростання обсягу збуту бізнес-підрозділу “Миючі та чистячі засоби” склало 4.7 відсотка. В номінальному вираженні обсяг збуту збільшився на 6.3 відсотка і сягнув 1,667 млн євро. Скорегований операційний прибуток на рівні 286 млн євро був на 1.9 відсотка нижчим від показника за перший квартал 2018 року. Скорегована рентабельність по прибутку від збуту становила 17.1 відсотка і була нижчою в порівнянні з показником за аналогічний квартал попереднього року.


 *З коригуванням для врахування разових доходів, разових видатків і витрат на реструктуризацію.

Подана в цьому документі інформація містить прогностичні твердження і передбачення, які ґрунтуються на поточних оцінках і припущеннях, зроблених керівниками компанії “Henkel AG & Co. KGaA”. Прогностичні твердження і передбачення характеризуються використанням таких слів, як «очікувати», «сподіватись», «планувати», «передбачати», «вважати», «оцінювати», «розраховувати», та інших слів аналогічного змісту. Подібні твердження і передбачення не слід розцінювати, як будь-які гарантії того, що прогнозовані результати виявляться точними. Майбутні показники діяльності компанії “Henkel AG & Co. KGaA” та її афілійованих компаній залежать від багатьох ризиків та невизначеностей, і в зв’язку з цим вони можуть суттєво відрізнятись від даних, вказаних у прогностичних твердженнях і передбаченнях. Багато з цих факторів не залежать від компанії “Хенкель” і не піддаються точній попередній оцінці. Серед таких факторів: майбутня економічна ситуація, дії конкурентів та інших учасників ринку. Компанія “Хенкель” не планує і не зобов’язується оновлювати будь-які прогностичні твердження і передбачення.

Цей документ містить (без чіткого визначення структури та умов фінансової звітності) додаткові фінансові показники, які є або можуть вважатись альтернативними показниками оцінки діяльності (що відрізняються від показників, передбачених Загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку – GAAP). Такі додаткові фінансові показники не слід розглядати окремо або як альтернативу показникам чистих активів і фінансової позиції або результатів діяльності компанії “Хенкель”, представлених відповідно до застосовних умов фінансової звітності у консолідованих фінансових звітах компанії. Слід звернути увагу на те, що інші компанії, які використовують у звітності чи повідомленнях альтернативні показники діяльності з аналогічними назвами, можуть розраховувати такі показники по-іншому.

Цей документ виданий виключно задля ознайомлення з інформацією і не містить рекомендацій стосовно інвестицій чи пропозицій щодо продажу будь-яких цінних паперів або заохочення до пропозиції щодо придбання будь-яких цінних паперів.

Додаткова інформація