28 бер. 2019 р.  Дюссельдорф / Німеччина

Як компанію готували до майбутнього

Henkel запускає світову ініціативу підвищення кваліфікації з цифрових технологій

­

Відповідаючи на зростаючі вимоги, які висувають до робочої сили внаслідок цифровізації, компанія Henkel запустила ініціативу щодо підвищення кваліфікації з цифрових технологій, яка охоплює 53000 працівників компанії по всьому світу. Зараз компанія проводить аналіз поточного стану стосовно цього аспекту шляхом оцінювання цифрових знань своїх працівників. Результати оцінювання використають як основу для нових пропозицій щодо проведення цифрового навчання, яке буде чітко орієнтовано на майбутні потреби бізнесу.

“В умовах появи нових викликів і нестабільної ситуації нам завжди необхідно бути на крок попереду. Цифровізація має великий вплив на наше робоче середовище, – сказала Сильві Ніколь (Sylvie Nicol), корпоративний старший віце-президент по роботі з персоналом на глобальному рівні. – Нам потрібно знати, на якому рівні знаходиться організація, щоб системно покращувати вміння наших працівників. Саме тому ми об’єднали зусилля з головним директором з цифрових технологій і його командою, щоб реалізувати цю ініціативу на рівні компанії, що значно сприятиме переходу нашої організації на цифрові технології”.

“Перехід на цифрові технології дає нам можливість зміцнити та розширити наш бізнес у глобальному масштабі. Таку можливість можна повністю реалізувати, лише коли вся організація має відповідний спосіб мислення та знання, щоб втілювати її разом”, – наголосив доктор Рахмін Кресс (Rahmyn Kress), головний директор з цифрових технологій компанії Henkel і засновник Henkel X.

Як підвищити кваліфікацію людей в усьому світі

Компанія Henkel застосувала новий підхід, запустивши ініціативу щодо підвищення кваліфікації з цифрових технологій у масштабі всієї компанії на глобальному рівні. Перший крок – це поглиблений аналіз поточної ситуації стосовно цьому аспекту. Беручи за основу результати анонімного самооцінювання в онлайн-режимі, компанія Henkel проводить оцінювання цифрових вмінь своїх працівників. Таке оцінювання здійснюється шляхом перевірки загальних знань у формі гри (Digital BaseFit), а також через поглиблений аналіз вмінь експертів, які необхідні для виконання особливих посадових ролей (Digital ExpertFit). Отримані результати допомагають компанії Henkel зрозуміти, наскільки обізнаними в цифрових технологіях є її працівники  та яких видів навчання вони потребують.

Гру Digital BaseFit розробили разом із компанією H-Farm, інноваційним хабом, який створив maize.PLUS, інноваційний освітній  онлайн-інтерфейс, спроектований для того, щоб допомогти професіоналам розвивати спосіб мислення, орієнтований на сприйняття інновацій. Персоніфіковане оцінювання та запропоноване навчання допомагають зібрати інформацію щодо технології, споживчих тенденцій, нових методів роботи й інших відповідних аспектів бізнесу.

Щодо Digital ExpertFit, компанія Henkel об’єднала зусилля з консалтинговою фірмою Accenture та розробила структуру цифрових професійних кваліфікацій для кожної функціональної групи (наприклад, маркетингу, збуту, IT або відділу  кадрів), що буде використовуватись як промисловий стандарт, спрямований на майбутнє. На стадії розробки відділ людських ресурсів об’єднав сили з головним директором з цифрових технологій та його командою, з керівниками господарських і функціональних підрозділів. Кожна група працівників здійснить самооцінку анонімно в онлайн-режимі. На основі отриманих результатів компанія Henkel розробить рекомендації щодо проведення навчання безпосередньо для кожної групи, узгоджуючи таке навчання з “ідеальним комплектом майбутніх вмінь”, зафіксованим у структурі кваліфікацій. Навчання буде спрямовано на такі аспекти, як аналітика,  e-сommerce (торгівля через Інтернет) або пошук майбутньої робочої сили.

Індивідуальна, персоніфікована навчальна платформа

Спеціальне навчання для отримання цифрових знань і вмінь пропонується на сайті new learning platform, що був запущений з метою надання підтримки всім працівникам на їхньому шляху до освоєння цифрових технологій. Сайт був розроблений разом з Cornerstone, лідером з програмного забезпечення для управління талантами на базі хмарних технологій. Працівники будуть користуватися платформою з інтуїтивним інтерфейсом, що пропонує можливість набувати навчального досвіду та створювати дійсно індивідуальний контент. Це сприяє постійному підвищенню кваліфікації та навчанню, одночасно повністю задовольняючи індивідуальні потреби користувачів.

“У процесі такого переходу ключовим фактором є наші люди. Ми хочемо, щоб вони мали певні цифрові знання і вміння, які потрібні сьогодні та будуть потрібні в майбутньому, – сказала Сильві Ніколь. – Реалізація таких змін є викликом, оскільки ми маємо дуже різноманітну світову команду, що складається з більше ніж 50000 осіб, які мають різне походження та виконують різні посадові обов’язки. Цей крок ми не зробимо за один день – наша подорож у цьому напрямку триватиме три-п’ять років”.