9 трав. 2018 р.  Дюссельдорф / Німеччина

Компанія «Хенкель» повідомляє про позитивні зміни у першому кварталі, незважаючи на труднощі з постачанням у сегменті споживчих товарів у Північній Америці, і враховуючи негативний вплив змін в обмінних курсах валют в даному кварталі.

Компанія «Хенкель» досягла позивного органічного зростання обсягу збуту і надалі покращує показники рентабельності обороту та прибутку на привілейовану акцію

  • Обсяг збуту на рівні 4,835 млн. євро: органічне зростання обсягу збуту на +1.1%, при цьому обсяг збуту в номінальному вираженні зменшився на -4.5% у зв’язку з негативним впливом змін в обмінних курсах валют на рівні 8.6%
  • Подальше підвищення рентабельності обороту*: +50 процентних пунктів – до 17.4%
  • Збільшення прибутку на привілейовану акцію*: +1.4% – до 1.43 євро, враховуючи  негативний вплив змін в обмінних курсах валют на рівні 6.4%
  • Курс на відновлення нормальних рівнів обслуговування у Північній Америці протягом другого кварталу
  • Підтверджено прогнози на 2018 фінансовий рік

“Компанія «Хенкель» продемонструвала покращення показників у першому кварталі, незважаючи на труднощі з постачанням у сегменті споживчих товарів у Північній Америці. Ми продемонстрували органічне зростання обсягу збуту і подальше збільшення скорегованої рентабельності по прибутку від збуту (EBIT). Ми покращили скорегований прибуток на привілейовану акцію, незважаючи на дуже негативні зміни в обмінних курсах валют. Враховуючи такі результати діяльності, ми підтверджуємо свої прогнозовані показники на 2018 фінансовий рік. Ми рішуче налаштовані забезпечувати подальший розвиток і зростання прибутків”, – повідомив головний виконавчий директор компанії «Хенкель», Ханс ван Байлен.

“У першому кварталі ми опинились під впливом вкрай негативних змін в обмінних курсах валют, у зв’язку з якими повідомлений нами обсягу збуту зменшився на 8.6% або близько 440 млн. євро. На операційний прибуток і прибуток на акцію також вплинули негативні зміни в обмінних курсах валют”, – пояснив Ханс ван Байлен.

“У бізнес-підрозділі «Клейові технології» ми показали дуже значне органічне зростання обсягу збуту. З іншого боку, обсяги збуту в бізнес-підрозділі «Засоби для прання та догляду за оселею» та в бізнес-підрозділі «Косметичні засоби» були нижчими від рівня, досягнутого в попередньому році, переважно, у зв’язку з труднощами з постачанням в сегменті споживчих товарів у Північній Америці, про які ми повідомляли у березні”, – сказав Ханс ван Байлен – “Ми вже взяли курс на відновлення нормальних рівнів обслуговування протягом другого кварталу”.

Показники збуту і прибутків у першому кварталі 2018 року

Обсяг збуту в першому кварталі 2018 року досяг 4,835 млн. євро. Органічний обсяг збуту, в якому не враховується вплив змін в обмінних курсах валют і статті придбання / вибуття активів, зріс на 1.1 відсотка. Негативні зміни в обмінних курсах валют зменшили обсяг збуту на 8.6 відсотка. При цьому статті придбання / вибуття активів забезпечили 3.0 відсотка. В номінальному вираженні обсягу збуту був на 4.5 відсотка нижчим від показника за аналогічний квартал попереднього року.

Бізнес-підрозділ «Клейові технології» прозвітував про дуже значне органічне зростання обсягу збуту на 4.7 відсотка. Зважаючи на труднощі з постачанням в сегменті споживчих товарів у Північній Америці, органічний обсяг збуту в бізнес-підрозділі «Косметичні засоби» був на 4.3 відсотка нижчим від показника за аналогічний квартал попереднього року. Бізнес-підрозділ «Засоби для прання та догляду за оселею» повідомив про незначне зменшення органічного обсягу збуту на рівні 0.7 відсотка.

Від діяльності в країнах, що розвиваються, знову був отриманий вищий від середнього внесок в органічне зростання обсягу збуту Групи, що забезпечило дуже суттєве органічне збільшення обсягу збуту на 6.9 відсотка. Зважаючи на труднощі з постачанням в сегменті споживчих товарів у Північній Америці, в діяльності у розвинених країнах спостерігалось зменшення органічного обсягу збуту на 2.8 відсотка.

Органічне зростання обсягу збуту в регіоні країн Західної Європи склало 0.2 відсотка. В країнах Східної Європи органічне зростання обсяг збуту становило 7.6 відсотка. В регіоні країн Африки і Близького Сходу органічне зростання обсягу збуту сягнуло 8.6 відсотка. Зважаючи на труднощі з постачанням у сегменті споживчих товарів, обсяг збуту в Північній Америці зменшився в органічному вираженні на 6.5 відсотка. В країнах Латинської Америки досягнуто органічного зростання обсягу збуту на 7.3 відсотка, а в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону обсяг збуту збільшився в органічному вираженні на 4.2 відсотка.

Скорегований операційний прибуток (EBIT) склав 842 млн. євро, тобто, на 1.4 відсотка менше в порівнянні з показником за перший квартал 2017 року (854 млн. євро). Негативний вплив курсових різниць тут сягнув 6.2 відсотка.

Скорегована рентабельність по прибутку від збуту (EBIT) зросла на 0.5 процентного пункту до 17.4 відсотка.

Скорегований прибуток на привілейовану акцію (EPS) збільшився на 1.4 відсотка – з 1.41 євро до 1.43 євро. На зростання прибутку на привілейовану акцію негативно вплинули зміни в обмінних курсах валют (курсові різниці) на рівні 6.4 відсотка.

Співвідношення чистого оборотного капіталу до обсягу збуту склало 6.2 відсотка, перевищивши показник за перший квартал 2017 року (4.9 відсотка).

Станом на 31 березня 2018 року баланс чистої фінансової позиції компанії «Хенкель» становив -3,247 млн. євро (станом на 31 грудня  2017 року: -3,225 млн. євро).

Показники діяльності бізнес-підрозділів

У першому кварталі бізнес-підрозділ «Клейові технології» продемонстрував дуже значне органічне зростання обсягу збуту на 4.7 відсотка. В номінальному вираженні обсягу збуту становив 2,270 млн. євро в порівнянні з 2,295 млн. євро в аналогічному кварталі попереднього року. Скорегований операційний прибуток склав 410 млн. євро і був дещо нижчим в порівнянні з показником за перший квартал 2017 року. Скорегована рентабельність по прибутку від збуту становила 18.1 відсотка, тобто була на тому ж рівні, що й в аналогічному кварталі попереднього року.

У першому кварталі обсяг збуту в бізнес-підрозділі «Косметичні засоби» зменшився в органічному вираженні на 4.3 відсотка. Якщо не враховувати вплив труднощів з постачанням у Північній Америці, обсяг збуту був би приблизно такий самий, як і в аналогічному кварталі попереднього року. В номінальному вираженні обсягу збуту склав 965 млн. євро в порівнянні з 1,011 млн. євро в аналогічному кварталі попереднього року. Скорегований операційний прибуток склав 161 млн. євро, що на 4.6 відсотка менше в порівнянні з показником за аналогічний квартал попереднього року. Скорегована рентабельність по прибутку від збуту стабільно зростала і досягла 16.7 відсотка.

У першому кварталі обсягу збуту бізнес-підрозділу «Засоби для прання та догляду за оселею» дещо зменшився в органічному вираженні на 0.7 відсотка. Якщо не враховувати труднощі з постачанням у Північній Америці, бізнес-підрозділ «Миючі та чистячі засоби» повідомив би про відчутне зростання обсягу збуту. В номінальному вираження обсяг збуту склав 1,569 млн. євро у порівнянні з 1,726 млн. євро в аналогічному кварталі попереднього року. Скорегований операційний прибуток тут становив 291 млн. євро, що на 2.5 відсотка менше в порівнянні з показником за перший квартал 2017 року. Скорегована рентабельність по прибутку від збуту зросла на 1.2 процентного пункту до 18.5 відсотка.

Підтвердження прогнозів на 2018 фінансовий рік

Надалі в цьому році компанія «Хенкель» очікує продовження впливу мінливих і нестабільних умов на ринку. Будуть і надалі спостерігатись значні коливання в курсах валют. Компанія «Хенкель», як і раніше, передбачає ослаблення обмінних позицій долара США до євро в порівнянні з показниками за весь 2017 рік, а також ймовірного зниження курсів деяких важливих валют в раїнах, що розвиваються. Крім того, компанія «Хенкель» прогнозує зростання вартості сировини та упакування в порівнянні з попереднім роком.

Компанія «Хенкель» підтверджує свої останні прогнозовані показники на 2018 фінансовий рік, визначені у березні 2018 року. Компанія «Хенкель» прогнозує досягти органічного зростання обсягу збуту на рівні від 2 до 4 відсотків; при цьому для бізнес-підрозділу «Клейові технології» і бізнес-підрозділу «Засоби для прання та догляду за оселею» прогнозується органічне зростання обсягу збуту саме в такому діапазоні (тобто, від 2 до 4 відсотків), а для бізнес-підрозділу «Косметичні засоби» прогнозується органічне зростання обсягу збуту від 0 до 2 відсотків. Що стосується скорегованої рентабельності по прибутку від збуту (EBIT), компанія «Хенкель» передбачає її зростання більше, ніж на 17.5 відсотка завдяки внескам всіх трьох вказаних бізнес-підрозділів. Враховуючи нестабільність на валютних ринках, особливо, тенденцію змін курсу долара США, компанія «Хенкель» прогнозує збільшення скорегованого прибутку на привілейовану акцію в євро на рівні від 5 до 8 відсотків.

*  З коригуванням для врахування разових доходів, разових видатків і витрат на реструктуризацію.

Цей документ містить прогностичні твердження і передбачення, які ґрунтуються на поточних оцінках і припущеннях, зроблених керівниками компанії «Henkel AG & Co. KGaA». Прогностичні твердження і передбачення характеризуються використанням таких слів, як «очікувати», «сподіватись», «планувати», «передбачати», «вважати», «оцінювати», «розраховувати» та інших словах аналогічного змісту. Подібні твердження і передбачення не слід розцінювати, як будь-які гарантії того, що прогнозовані результати виявляться точними. Майбутні показники діяльності компанії «Henkel AG & Co. KGaA» та її афілійованих компаній залежать від багатьох ризиків та невизначеностей, і в зв’язку з цим вони можуть суттєво відрізнятись від даних, вказаних у прогностичних твердженнях і передбаченнях. Багато з цих факторів не залежать від компанії «Хенкель» і не піддаються точній попередній оцінці. Серед таких факторів – майбутня економічна ситуація, дії конкурентів та інших учасників ринку. Компанія «Хенкель» не планує і не зобов’язується оновлювати будь-які прогностичні твердження і передбачення.

Додаткова інформація