Моя Колекція

Проведення спільних аудитів, спрямованих на підвищення стандартів стійкого розвитку

Працівники хімічної лабораторії

«Хенкель» комплексно оцінює своїх постачальників, враховуючи показники стійкого розвитку і ризики.

Компанія «Хенкель» оцінює своїх постачальників згідно з всеосяжною процедурою, у рамках якої здійснюється аналіз показників стійкого розвитку та ризиків. Тому планомірне поширення наших програм проведення аудиторських перевірок на постачальників є ключовим пріоритетним завданням прийдешніх років. При цьому нашою метою є не лише збільшення кількості аудиторських перевірок, проведених у постачальників, а й підвищення ступеню їх прозорості та ефективності, а також допомога у встановленні спільних стандартів у всіх компаніях.

Обмін результатами аудиту між компаніями є важливим кроком у напрямку підвищення стандартів стійкого розвитку у ланцюгу постачання та керівним принципом ініціативи «Разом до стійкого розвитку», створеної у 2012 році. У співпраці ще з п’ятьма компаніями, які спеціалізуються у галузі хімічної промисловості, компанія «Хенкель» у рамках цієї ініціативи прагне стандартизувати процес оцінювання показників стійкого розвитку та критерії аудиту у компаніях постачальників, послугами яких користується широке коло виробників. Крім оцінки дотримання постачальниками соціальних стандартів у рамках аудиту також передбачається оцінка дотримання ними екологічних стандартів.

Перші пілотні аудиторські перевірки були проведені в 2012 році у Китаї в компаніях постачальників, що обслуговують три наші бізнес-підрозділи. Ми розмістили результати оцінки постачальників на спільній веб-платформі. Отже звіти про результати аудиту є доступними усім відповідним компаніям і можуть бути взяті до уваги кожною з них, користуючись принципом: «Аудит однієї компанії є аудитом усіх».

Співпраця в цілях забезпечення стійкого розвитку

Планомірне поширення програм проведення аудиторських перевірок на постачальників буде основним напрямком нашої роботи впродовж прийдешніх років. У 2012 році компанія «Хенкель» та ще п’ять компаній хімічної галузі заснували ініціативу «Разом до стійкого розвитку – ініціатива хімічної галузі щодо створення стійких ланцюгів постачання». В її основу покладено принципи Глобального договору ООН та ініціативи «Відповідальна турбота» Міжнародної ради хімічних асоціацій (ICCA). Метою цієї ініціативи є гармонізація процесів управління ланцюгами постачання, які стають все більш складними, та оптимізація діалогу між діловими партнерами у всьому світі. Понад усе необхідно реалізувати таку форму співпраці, яка дозволяє більш ефективно використовувати ресурси з одночасною мінімізацією зусиль з управління не лише у спільноті з шести компаній, які приєдналися до ініціативи, а й з усіма нашими спільними постачальниками. В основу ініціативи покладено принцип «Аудит однієї компанії є аудитом для всіх». У майбутньому постачальникам буде необхідно проводити лише одне самооцінювання або один аудит. Результати відповідного звіту будуть поширюватись серед учасників ініціативи. Реалізацією ініціативи керують вищі посадові особи, які несуть відповідальність за закупівлі у компаніях–учасниках. Завдяки контролю з боку зовнішніх адвокатів за антитрестовськими справами гарантується відсутність порушень антимонопольного законодавства.

Додаткові свідчення