11 трав. 2017 р.  Дюссельдорф / Німеччина

Підтвердження прогнозів на 2017 фінансовий рік

Компанія «Хенкель» повідомляє про високі показники діяльності в першому кварталі

  • Вперше обсяг продажу перевищив 5 млрд. євро, сягнувши 5,064 млн. євро: номінальне зростання становило +13.6%, органічне зростання +4.0%
  • Двозначний показник збільшення операційного прибутку*: +13.8%, до 854 млн. євро
  • Подальше збільшення рентабельності обороту (EBIT margin)*: зростання на +10 базових пунктів, до 16.9%
  • Дуже суттєве зростання дивідендів на привілейовану акцію*: на +11.0%, до 1.41 євро.

компанія «Хенкель» досягла визначних показників діяльності в першому кварталі, незважаючи на дуже складне ринкове середовище. На ринку споживчих товарів посилюється ціновий та рекламний тиск. Ми спромоглися значно збільшити продажі та дохід, забезпечити продовження зростання відкоригованого операційного прибутку. Обсяг продажу за квартал вперше перевищив 5 млрд. євро. Відкоригований операційний прибуток також досяг нового рекордного рівня. Успішний розвиток та дуже якісні показники прибутку стали результатом роботи всіх трьох бізнес-підрозділів у всіх регіонах», - зазначив головний виконавчий директор компанії «Хенкель» Ханс Ван Байлен (Hans Van Bylen). «Такі високі показники діяльності є результатом продажів наших ведучих брендів, активних інновацій, посилення нашої уваги до покупців та клієнтів, розвитку діяльності в електронних напрямках та нашої команди, відданої своїй справі», - додав Ханс Ван Байлен. «Ми продовжуємо зміцнювати портфель наших продуктів та рішень, крім того, ми підписали дві дуже перспективні угоди про придбання».

Коментуючи 2017 фінансовий рік, Ханс Ван Байлен зазначив: «Ми очікуємо протягом року збереження загального високого ступеня невизначеності та нестабільності ринкових умов. Очікується продовження коливань валютних курсів, підвищення цін на товари буде продовжуватися. Ми також готові до подальшого збільшення цінового та рекламного тиску на ринку споживчих товарів. Незважаючи на це, ми переконані в продовженні успішного розвитку нашої компанії».

У такому складному ринковому середовищі компанія «Хенкель» підтвердила прогнози на поточний фінансовий рік: «Ми очікуємо органічне зростання обсягів продажу на рівні від 2 до 4 відсотків. Ми очікуємо збільшення відкоригованої рентабельності обороту більш ніж на 17.0 відсотків, а відкоригованих дивідендів на привілейовану акцію – на 7-9 відсотків», - сказав Ханс Ван Байлен.

Показники обсягів продажу та прибутку в першому кварталі 2017 року

Обсяг продажу в першому кварталі 2017 році досяг нового рекордного рівня – 5,064 млн. євро, номінальне зростання становило 13.6 відсотка порівняно з цим же кварталом попереднього року. Вигідна різниця у валютних курсах забезпечила 1.1 відсотка зазначеного зростання. Доля придбання та продажу активів становила 8.5 відсотка, переважно внаслідок придбання компанії «The Sun Products Corporation». В органічному вираженні, без урахування різниць у валютних курсах та витрат і надходжень, пов’язаних з придбанням та продажом активів, обсяг продажу продемонстрував стабільне зростання у розмірі 4.0 відсотки.

Органічне зростання обсягів продажу забезпечили всі три бізнес-підрозділи. Бізнес-підрозділ «Клейові технології» повідомив про значне органічне зростання обсягів продажу - на 5.5 відсотка. Бізнес-підрозділ  «Косметичні засоби» мав добрі показники органічного зростання продажів – на 2.3 відсотка. Бізнес-підрозділ «Засоби для прання та догляду за оселею» зафіксував значне органічне зростання продажів – на 3.0 відсотки.

Внесок нових ринків у органічне зростання Групи знову був більше середнього – органічне збільшення продажів становило 6.7 відсотка у той час, як на зрілих ринках було відмічене лише помірне органічне зростання продажів – на 2.1 відсотка.

Компанія «Хенкель» повідомила про органічне зростання обсягів продажу в усіх регіонах: продажі в Західній Європі збільшилися на 1.8 відсотка. Продажі в Східній Європі збільшилися на 4.4 відсотка. В Африці та на Близькому Сході обсяг продажів збільшився на 2.2 відсотка. Продажі в регіоні Північної Америки збільшилися на 2.9 відсотка. Рівень зростання обсягів продажу в Латинській Америці становив 8.2 відсотка, в Азійському регіоні - 9.1 відсотка.

Відкоригований операційний прибуток (EBIT) збільшився на 13.8 відсотка та сягнув 854 млн. євро – цьому сприяла ефективна робота всіх трьох бізнес-підрозділів.

Відкоригована рентабельність продажів збільшилася на 0.1 відсотковий пункт, до 16.9 відсотка.

Відкориговані дивіденди на привілейовану акцію збільшилися на 11.0 відсотків, з 1.27 євро до 1.41 євро.

Співвідношення чистого оборотного капіталу та обсягу продажів поліпшилось на 0.5 відсоткового пункту, до 4.9 відсотка.

Станом на 31 березня 2017 року чиста фінансова позиція компанії «Хенкель» склала -1,961 млн. євро (на 31 грудня 2016 року: -2,301 млн. євро). Зміна цього показника порівняно з показником на кінець 2016 року відбулася, в основному, внаслідок позитивного вільного потоку грошових коштів.

Результати роботи бізнес-підрозділів

У першому кварталі бізнес-підрозділ «Клейові технології» досяг дуже значного органічного збільшення обсягів продажу – на 5.5 відсотка. У номінальному вираженні продажі збільшилися на 7.1 відсотка, до 2,295 млн. євро. Відкоригований операційний прибуток збільшився на 10.5 відсотка та досяг 415 млн. євро. Повідомлялось про дуже значне зростання відкоригованої рентабельності обороту – на 18.1 відсотка.

У першому кварталі в бізнес-підрозділі «Косметичні засоби» було зареєстровано органічне зростання продажів на 2.3 відсотка. У номінальному вираженні продажі збільшилися на 6.4 відсотка, до 1,011 млн. євро. Відкоригований операційний прибуток сягнув 169 млн. євро, тобто збільшився на 7.4 відсотки порівняно з першим кварталом попереднього року. Було зафіксовано непогане зростання відкоригованої рентабельності продажів – на 16.7 відсотка.

У першому кварталі бізнес-підрозділ «Засоби для прання та догляду за оселею» забезпечив значне органічне зростання продажів – на 3.0 відсотки. В номінальному вираженні продажі збільшилися на 29.5 відсотка порівняно з першим кварталом попереднього року, сягнувши 1,726 млн. євро. Відкоригований операційний прибуток збільшився на 22.8 відсотка, сягнувши 298 млн. євро, а відкоригована рентабельність продажів становила 17.3 відсотка. Значним внеском у обсяг продажів та операційний прибуток стало придбання компанії «The Sun Products Corporation».

Подальше зміцнення портфелю завдяки перспективним придбанням

Компанія «Хенкель» підписала угоду про придбання глобального бізнесу «Darex Packaging Technologies» у компанії  «GCP Applied Technologies», а також угоду про придбання мексиканської компанії «Nattura Laboratorios», що займається засобами для догляду за волоссям.

Підтвердження прогнозу на 2017 рік

Компанія «Хенкель» підтверджує прогноз на 2017 фінансовий рік. Ми очікуємо на досягнення органічного збільшення обсягів продажу на 2-4 відсотки, сподіваючись, що кожен бізнес-підрозділ забезпечить органічне зростання обсягів продажів у зазначених межах. Компанія «Хенкель» очікує зростання відкоригованої рентабельності продажів (EBIT) більш ніж на 17.0 відсотків порівняно з попереднім роком. Очікується на збільшення відкоригованих дивідендів на привілейовану акцію в межах від 7 до 9 відсотків.


* З урахуванням одноразових витрат/прибутків та видатків на реструктуризацію.

Цей документ містить твердження прогнозного характеру, що ґрунтуються на поточних оцінках та припущеннях, зроблених керівництвом корпорації Henkel AG & Co. KGaA. Для тверджень прогнозного характеру характерним є вжиття таких слів, як «очікувати», «мати намір», «планувати», «передбачати», «припускати», «вважати», «оцінювати», «розраховувати на», «прогнозувати» тощо. Зазначені твердження жодним чином не слід тлумачити як гарантії того, що відповідні очікування точно справдяться. Майбутня діяльність корпорації Henkel AG & Co. KGaA та її афілійованих компаній, а також фактичні результати, яких вони досягнуть, залежать від низки ризиків та невизначеностей і тому можуть суттєво відрізнятися від показників, представлених у прогнозних заявах. Більшість зазначених факторів перебуває поза межами контролю компанії «Хенкель», тому їх не можна заздалегідь оцінити з певним ступенем точності. До числа цих факторів можна віднести майбутні економічні умови, дії конкурентів та інших учасників ринку. Компанія «Хенкель» не планує та не зобов’язується вносити зміни до своїх заяв прогнозного характеру.