8 лист. 2016 р.  Дюссельдорф / Німеччина

Компанія підтвердила прогноз щодо фінансових показників діяльності на 2016 рік

У третьому кварталі компанія «Хенкель» продовжує демонструвати високі показники діяльності

  • Обсяг продажу сягнув 4 748 мільйони євро: органічне зростання склало 2,8% (обсяг продажу у номінальному вираженні збільшився на 3,4%)
  • Органічне зростання обсягів продажу на ринках, що розвиваються, склало 6,7%
  • Операційний прибуток* збільшився на 7,6% до 837 мільйонів євро
  • Дуже суттєве підвищення рентабельності обороту (EBIT margin)*: зростання на 70 базисних пунктів до 17,6%
  • Прибуток на привілейовану акцію* (EPS) збільшився на 9,2% до 1,42 євро

«Компанія «Хенкель» у третьому кварталі продовжує демонструвати високі результати. Обсяг продажу, відкоригована рентабельність обороту (EBIT) та відкоригований прибуток на привілейовану акцію досягли нових висот. Успішному розвитку бізнесу компанії сприяла ефективна робота всіх трьох бізнес-підрозділів «Хенкель» та всіх без винятку працівників компанії, щиро відданих своїй справі», – зауважує головний виконавчий директор «Хенкель» Ханс Ван Байлен (Hans Van Bylen).

У третьому кварталі ми також спромоглися успішно завершити операцію з придбання компанії «Сан Продактс» (Sun Products) та забезпечити її фінансування на вигідних умовах. Ця операція є другою за масштабом в історії нашої компанії. Завдяки їй компанія «Хенкель» піднімається на другу позицію на ринку засобів для прання в США і поповнює свій портфель брендів лінійкою привабливих та авторитетних брендів. Ми з гордістю і радістю вітаємо працівників компанії «Сан» (Sun) з приєднанням до команди «Хенкель». Наразі ми зосередимо свої зусилля на успішній інтеграції набутого бізнесу у бізнес-підрозділ «Засоби для прання та догляду за оселею» в Північній Америці.

У своїх коментарях щодо поточного фінансового року Ван Байлен зазначив: «Ми очікуємо, що впродовж усього 2016 року зберігатимуться досить непрості та невизначені ринкові умови. Як і раніше, ми будемо прагнути до реалізації своїх амбітних цілей за рахунок максимально результативного використання наших успішних брендів, провідних ринкових позицій та високого інноваційного потенціалу».

Компанія підтвердила прогноз щодо фінансових показників діяльності на 2016 рік

Компанія підтвердила свій прогноз на поточний фінансовий рік: «Ми очікуємо, що впродовж усього 2016 фінансового року органічне зростання обсягів продажу коливатиметься у діапазоні 2-4 відсотка. Ми також розраховуємо на те, що відкоригована рентабельність обороту (EBIT) зросте і перевищить позначку 16,5 відсотка, а зростання відкоригованого прибутку на привілейовану акцію відбуватиметься у діапазоні 8-11 відсотка», – повідомив Ханс Ван Байлен.

Показники обсягів продажу та прибутку у третьому кварталі 2016 року

У третьому кварталі 2016 року компанія «Хенкель» досягла чергового високого показника обсягу продажу. Обсяг продажу зріс на 3,4 відсотка і склав 4 748 мільйонів євро. Це відбулося завдяки стабільному органічному зростанню обсягу продажу та придбанням нових напрямів бізнесу. Органічне зростання обсягу продажу (тобто з урахуванням різниць у валютних курсах та витрат і надходжень, пов’язаних з придбанням та продажем активів) склало 2,8 відсотка. З урахуванням негативної різниці валютних курсів у розмірі 3,3 відсотка, обсяг продажу збільшився на 6,7 відсотка.

Темпи органічного зростання обсягу продажу зумовлені стабільно високими показниками діяльності всіх бізнес-підрозділів. Бізнес-підрозділ «Засоби для прання та догляду за оселею» зафіксував органічне зростання обсягу продажу на рівні 4,0 відсотка. Бізнес-підрозділ «Косметичні засоби» продемонстрував підвищення органічного обсягу продажу на 2,6 відсотка. Бізнес-підрозділ «Клейові технології» прозвітував про підвищення органічного обсягу продажу на 2,5 відсотка.

Після врахування одноразових придбань, одноразових витрат та видатків на реструктуризацію відкоригований операційний прибуток (EBIT) зріс на 7,6 відсотка з 778 мільйонів євро до 837 мільйонів євро. Відображений у звітності операційний прибуток збільшився на 16,4 відсотка з 666 мільйонів євро до 775 мільйонів євро.

Відкоригована рентабельність обороту (EBIT margin) збільшилась на 0,7 відсоткового пункта до 17,6 відсотка. Відображена у звітності рентабельність обороту зросла з 14,5 відсотка до 16,3 відсотка.

Фінансовий результат компанії «Хенкель» у цілому склав -15 мільйонів євро і виявився нижчим, ніж фінансовий результат відповідного кварталу минулого року внаслідок придбань. Відображена у звітності податкова ставка склала 23,2 відсотка. У відповідному кварталі минулого року вона становила 24,6 відсотка.

Відкоригований чистий прибуток за даний квартал після вирахування частки міноритарних акціонерів зріс на 9,2 відсотка з 564 мільйонів євро до 616 мільйонів євро. Відображений у звітності чистий прибуток за квартал збільшився на 18,2 відсотка з 494 мільйонів євро до 584 мільйонів євро. Після вирахування 8 мільйонів євро, призначених для виплати відсотків міноритарним акціонерам, квартальний чистий прибуток сягнув 576 мільйонів євро (порівняно з 484 мільйонами євро у відповідному кварталі минулого року).

Відкоригований прибуток на привілейовану акцію (EPS) збільшився на 9,2 відсотка з 1,30 євро до 1,42 євро. Відображений у звітності EPS збільшився з 1,12 євро до 1,33 євро.

Порівняно з відповідним періодом минулого року співвідношення чистого оборотного капіталу та обсягу продажу підвищилося на 0,8 відсоткового пункта і склало 5,2 відсотка.

Стабільно високі показники діяльності протягом перших дев’яти місяців 2016 року

Протягом перших дев’яти місяців 2016 року компанія «Хенкель» продемонструвала органічне зростання обсягу продажу (тобто з урахуванням різниць у валютних курсах та витрат і надходжень, пов’язаних з придбанням та продажем активів) на рівні 3,0 відсотка завдяки злагодженій ефективній роботі всіх бізнес-підрозділів. У номінальному вираженні обсяг продажу зріс на 1,0 відсотка і склав 13 858 мільйонів євро.

Відкоригований операційний прибуток збільшився на 6,9 відсотка з 2 253 мільйонів євро до 2 407 мільйонів євро; відкоригована рентабельність продажу зросла з 16,4 відсотка до 17,4 відсотка.

З урахуванням вирахування відсотків, призначених для міноритарних акціонерів, відкоригований чистий прибуток протягом перших дев’яти місяців збільшився на 8,6 відсотка з 1 632 мільйонів євро до 1,772 мільйонів євро.

Відкоригований прибуток на привілейовану акцію (EPS) збільшився на 8,5 відсотка з 3,77 євро до 4,09 євро.

Станом на 30 вересня 2016 року чиста фінансова позиція компанії «Хенкель» склала -2 661 мільйон євро (станом на 31 грудня 2015 року чиста фінансова позиція складала 335 мільйонів євро). Зміна цього показника порівняно з показником на кінець 2015 року відбулася, в основному, внаслідок виплати дивідендів та здійснення оплат, пов’язаних з придбаннями.

Показники діяльності бізнес-підрозділів у третьому кварталі 2016 року

У третьому кварталі 2016 року бізнес-підрозділ «Засоби для прання та догляду за оселею» успішно зберіг тенденцію до прибуткового зростання за рахунок нарощування як показників обсягу продажу, так і рентабельності обороту (EBIT). В органічному вираженні обсяг продажу збільшився на 4,0 відсотка порівняно з відповідним періодом минулого року. У номінальному вираженні обсяг продажу збільшився на 12,6 відсотка до 1 мільйонів євро, у тому числі завдяки придбанню компанії «Сан Продактс» (Sun Products).

Значне збільшення органічного обсягу продажу зумовлене у першу чергу високими показниками діяльності на ринках, що розвиваються. I У країнах Азії (за винятком Японії), а також Африки та Близького Сходу  зростання обсягів продажу цього бізнес-підрозділу характеризуються двозначними цифрами. Бізнес-підрозділ продемонстрував дуже високе зростання обсягів продажу у регіонах Східної Європи та Латинської Америки, що сприяло досягненню високих результатів діяльності в цілому. Зростання обсягів продажу на ринках розвинених країн було стабільно значним. У країнах Північної Америки було зафіксовано високе зростання обсягів продажу порівняно з відповідним кварталом минулого року. В умовах жорсткої конкуренції бізнес-підрозділ продемонстрував позитивну динаміку продажу в країнах Західної Європи.

Зростання відкоригованого операційного прибутку бізнес-підрозділу «Засоби для прання та догляду за оселею» визначається двозначною цифрою. Цей показник збільшився на 11,0 відсотків до 265 мільйонів євро. Відкоригована рентабельність обороту склала 17,9 відсотка і виявилася трохи нижчою відносно високого рівня цього показника за відповідний квартал минулого року. Причиною цього є операції з придбання, завершена у 2016 році. Без урахування зазначених операцій з придбання відкоригована рентабельність обороту продемонструвала високу динаміку зростання. Відображений у звітності операційний прибуток збільшився на 8,0 відсотка з 211 мільйонів євро до 228 мільйонів євро.

Бізнес-підрозділ «Косметичні засоби» у третьому кварталі 2016 року також успішно зберіг традиційну сталу динаміку прибуткового зростання. Обсяг продажу в органічному вираженні збільшився на 2,6 відсотка. У номінальному вираженні обсяг продажу зріс на 0,4 відсотка до 968 мільйонів євро.

Стабільно успішний розвиток діяльності бізнес-підрозділу на ринках, що розвиваються, супроводжувався надзвичайно високим органічним зростанням обсягу продажу. Показники зростання обсягів продажу у регіонах Східної Європи та Латинської Америки характеризувалися двозначними цифрами. Обсяги продажу у країнах  Азії (за винятком Японії)  виявилися нижчими у порівнянні з показниками третього кварталу 2015 року, тоді як обсяги продажу у країнах Африки/Близького Сходу дуже відчутно зросли. Показники обсягів продажу на розвинених ринках були стабільними. На ринках Західної Європи та розвинених ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону обсяги продажу виявилися нижчими у порівнянні з показниками відповідного кварталу минулого року. У країнах Північної Америки бізнес-підрозділ досяг суттєвого підвищення показнику органічного зростання обсягів продажу.

Відкоригований операційний прибуток бізнес-підрозділу «Косметичні засоби» дуже суттєво збільшився (на 9,7 відсотка) і склав 170 мільйонів євро. Підрозділ зафіксував надзвичайно високе збільшення відкоригованої рентабельності обороту у розмірі 1,4 відсоткового пункта. В результаті цей показник сягнув чергового максимуму на рівні 17,5 відсотка. Відображений у звітності операційний прибуток виріс на 9,1 відсотка і склав 155 мільйонів євро.

Бізнес-підрозділ «Клейові технології» забезпечив у третьому кварталі стабільне органічне зростання обсягу продажу у розмірі 2,5 відсотка. У номінальному вираженні обсяг продажу сягнув 2 272 мільйонів євро порівняно з 2 279 мільйонами євро у другому кварталі минулого року.

На ринках країн, що розвиваються, бізнес-підрозділ спромігся зберегти успішну динаміку показників і забезпечив подальше стабільне органічне зростання обсягу продажу. На ринках Латинській Америці показники органічного зростання обсягів продажу характеризувалися двозначними цифрами. На ринках Східної Європи зафіксовані впевнені темпи органічного зростання обсягів продажу. Обсяги продажу у країнах Африки/Близького Сходу виявилися дещо нижчими, ніж у відповідному кварталі минулого року. В Азійському регіоні (за винятком Японії) підрозділ продемонстрував дуже високі показники органічного зростання обсягів продажу. Показники продажу на розвинених ринках дещо знизились. У Західній Європі та на розвинених ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону показники обсягів продажу виявилися нижчими порівняно з показниками третього кварталу 2015 року. На ринках Північної Америки показники обсягу продажу збереглися на попередньому рівні.

Відкоригований операційний прибуток бізнес-підрозділу «Клейові технології» порівняно з третім кварталом 2015 року значно збільшився – на 4,4 відсотка і склав 430 мільйонів євро. Відкоригована рентабельність обороту продемонструвала дуже суттєве зростання на 0,8 відсоткового пункта і сягнула нового максимуму на рівні 18,9 відсотка. Відображений у звітності операційний прибуток збільшився на 15,3 відсотка і склав 423 мільйони євро.

Показники діяльності у третьому кварталі 2016 року за регіонами

В умовах жорсткої конкуренції органічне зростання обсягів продажу компанії «Хенкель» на ринках Західної Європи виявилося на 0,5 відсотка нижчим, ніж у відповідному кварталі минулого року. Динаміка обсягів продажу у цьому регіоні була неоднорідною. У той час, коли в Німеччині спостерігалася дещо позитивна динаміка органічного зростання обсягу продажу, а в Іспанії були зафіксовані суттєві показники органічного зростання, обсяги продажу у Франції та Італії виявилися нижчими ніж у відповідному кварталі минулого року. У номінальному вираженні загальний обсяг продажу в цьому регіоні склав 1 473 мільйони євро (у третьому кварталі минулого року цей показник склав 1 508 мільйонів євро). У країнах Східної Європи обсяг продажу в органічному вираженні збільшився на 4,5 відсотка. Головним фактором, що сприяв цьому результату, стали високі показники діяльності у Росії та Туреччині. У номінальному вираженні загальний обсяг продажу в цьому регіоні склав 733 мільйони євро і залишився на рівні відповідного кварталу минулого року. Як і раніше, зростання обсягів продажу у регіоні Африки/Близького Сходу зазнало впливу геополітичної нестабільності, що зберігається у деяких країнах цього регіону. Незважаючи на це, ми спромоглися забезпечити значне органічне зростання обсягів продажу, яке склало 6,9 відсотка. У номінальному вираженні обсяг продажу збільшився на 9,0 відсотків і склав 348 мільйонів євро.

Органічне зростання обсягів продажу у країнах Північної Америки склало 1,6 відсотка. У номінальному вираженні обсяг продажу склав 1 067 мільйонів євро, тобто на 13,5 відсотка вище, ніж у відповідному кварталі минулого року. У країнах Латинської Америки органічне зростання обсягу продажу склало 13,9 відсотка. Цей високий результат зумовлений показниками діяльності у Мексиці, де зростання обсягів продажу характеризувалося двозначним числом. У номінальному вираженні обсяг продажу склав 268 мільйонів євро порівняно з 280 мільйонами євро у відповідному кварталі минулого року. Органічне зростання обсягів продажу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні склало 4,3 відсотка. Ця позитивна динаміка зростання обсягу продажу в першу чергу зумовлюється високими результатами діяльності компанії в Індії, Південній Кореї та Китаї. Водночас динаміка продажу в Японії уповільнилась У номінальному вираженні обсяг продажу збільшився на 6,9 відсотка і склав 830 мільйонів євро.

На ринках, що розвиваються, компанія досягла зростання органічного обсягу продажу у розмірі 6,7 відсотка. За рахунок цього внесок ринків, що розвиваються, в органічне зростання обсягу продажу групи «Хенкель» знову перевищив середній рівень. У номінальному вираженні обсяг продажу збільшився на 1,8 відсотка і склав 2 031 мільйон євро. Частка обсягу продажу групи «Хенкель» на ринках, що розвиваються, склала 43 відсотка і збереглася на рівні третього кварталу 2015 року. На розвинених ринках обсяг продажу в органічному вираженні виріс на 0,1 відсотка і склав 2 688 мільйонів євро.

Група компаній «Хенкель» підтверджує свій прогноз на 2016 рік

Група компаній «Хенкель» розраховує на те, що зростання органічного обсягу продажу відбуватиметься у діапазоні 2-4 відсотка, при цьому кожний бізнес-підрозділ забезпечуватиме  зростання у зазначеному діапазоні. Що стосується частки обсягу продажу на ринках, що розвиваються, на сьогоднішній день «Хенкель» очікує на незначне зниження порівняно з відповідним показником минулого року внаслідок негативного  впливу різниць у валютних курсах. Що стосується відкоригованої рентабельності обороту (EBIT), «Хенкель» очікує, що вона підвищиться більше ніж на 16,5 відсотка, при цьому компанія розраховує на те, що відкоригована рентабельність обороту кожного окремого бізнес-підрозділу перевищить відповідний рівень минулого року. Компанія «Хенкель» прогнозує підвищення відкоригованого прибутку на привілейовану акцію у діапазоні від 8 до 11 відсотків.


* з урахуванням одноразових придбань, одноразових витрат та видатків на реструктуризацію


Цей документ містить твердження прогнозного характеру, що ґрунтуються на поточних оцінках та припущеннях, зроблених керівництвом корпорації  Henkel AG & Co. KGaA. Для тверджень прогнозного характеру характерним є вжиття таких слів, як «очікувати», «мати намір», «планувати», «передбачати», «припускати», «вважати», «розраховувати на», «прогнозувати» тощо. Зазначені твердження жодним чином не слід тлумачити, як гарантії того, що відповідні очікування точно справдяться. Майбутня діяльність корпорації Henkel AG & Co. KGaA та її афілійованих компаній, а також фактичні результати, яких вони досягнуть, залежать від низки ризиків та невизначеностей і тому можуть суттєво відрізнятися від прогнозних заяв. Більшість зазначених факторів перебуває поза межами контролю компанії «Хенкель», тому їх не можна заздалегідь оцінити з певним ступенем точності. До числа цих факторів можна віднести майбутні економічні умови, дії конкурентів та інших учасників ринку. Компанія «Хенкель» не планує та не зобов’язується вносити зміни у свої заяви прогнозного характеру.