11 серп. 2016 р.  Дюссельдорф / Німеччина

Компанія «Хенкель» продовжує успішно розвиватися, незважаючи на постійне ускладнення економічних умов

У другому кварталі «Хенкель» демонструє високі показники діяльності

  • Обсяг продажу сягнув 4 654 мільйони євро: органічне зростання склало 3,2% (обсяг продажу у номінальному вираженні знизився на 0,9%)
  • Органічне зростання обсягів продажу на ринках, що розвиваються, склало 6,1%
  • Операційний прибуток збільшився на 6,6% і сягнув 819 мільйонів євро
  • Прибуток на привілейовану акцію* (EPS) збільшився на 8,5% до 1,40 євро
  • Суттєве підвищення рентабельності обороту (EBIT margin)*: інтенсивне зростання на 120 базисних пунктів до 17,6%
  • Компанія підвищила свій прогноз щодо рентабельності продажу на весь фінансовий рік

«У другому кварталі компанія «Хенкель» досягла високих результатів. Ми продемонстрували впевнене органічне зростання обсягів продажу за рахунок, зокрема, інтенсифікації діяльності на ринках, що розвиваються, та позитивних зрушень на розвинених риках. Ми також спромоглися суттєво збільшити показники прибутку та рентабельності. Відкоригований прибуток на привілейовану акцію збільшився на 8,5 відсотка до 1,40 євро, а відкоригована рентабельність обороту досягла 17,6 відсотка – нового рекордного значення для компанії «Хенкель». Успішному розвитку бізнесу компанії сприяла ефективна робота всіх трьох бізнес-підрозділів «Хенкель», – зазначив головний виконавчий директор «Хенкель» Ханс Ван Байлен. «Я хотів би подякувати всім без винятку працівникам компанії, спільними зусиллями яких ми досягли у другому кварталі таких високих результатів.»

«Ми також дуже задоволені придбанням компанії The Sun Products Corporation, домовленість про яке була досягнута саме у другому кварталі. Це дозволить суттєво зміцнити наші позиції на ринку Північної Америки, яка є одним з найважливіших регіонів діяльності «Хенкель» у світі. Після завершення цієї операції ми зможемо зайняти друге місце на ринку засобів для прання у Сполучених Штатах.»

У своїх коментарях щодо поточного фінансового року Ван Байлен зазначив: «Ми працюємо у ринкових умовах, що постійно ускладнюються і супроводжуються помірним глобальним економічним зростанням, уповільненням його динаміки, та характеризуються високим ступенем невизначеності ситуації на ринках та несприятливими змінами валютних курсів. Наші наміри щодо досягнення поставлених амбітних цілей залишаються незмінними, тому ми зосередимо свої зусилля на реалізації потенціалу компанії у сфері інновацій, ефективному просуванні наших сильних брендів та максимально результативному використанні провідних ринкових позицій.»

Компанія підвищує свій прогноз щодо відкоригованої рентабельності обороту на весь фінансовий рік

«Що стосується 2016 фінансового року в цілому, ми, як і раніше, розраховуємо на те, що органічне зростання обсягів продажу перебуватиме в інтервалі значень 2-4 відсотки, а зростання відкоригованого прибутку на привілейовану акцію становитиме 8-11 відсотків. Що стосується рентабельності обороту, ми наразі очікуємо, що показник її зростання сягне рівня близько 16,5 відсотка», – зазначив Ханс Ван Байлен.

Показники обсягів продажу та прибутку у другому кварталі 2016 року

У другому кварталі 2016 року «Хенкель» продемонструвала органічне зростання обсягу продажу (тобто з урахуванням різниць у валютних курсах та витрат і надходжень, пов’язаних з придбанням та продажем активів) на рівні 3,2 відсотка. У номінальному вираженні обсяг продажу зменшився на 0,9 відсотка внаслідок негативної різниці валютних курсів у розмірі 5,3 відсотка і склав 4 654 мільйона євро.

Бізнес-підрозділ «Засоби для прання та догляду за оселею» зафіксував впевнене органічне зростання обсягу продажу на рівні 5,3 відсотка. Бізнес-підрозділ «Косметичні засоби» продемонстрував стабільне підвищення органічного обсягу продажу на 2,1 відсотка. Бізнес-підрозділ «Клейові технології» також прозвітував про підвищення органічного обсягу продажу на 2,6 відсотка.

Після врахування одноразових придбань, одноразових витрат та видатків на реструктуризацію відкоригований операційний прибуток (EBIT) зріс на 8,6 відсотка з 786 мільйонів євро до 819 мільйонів євро. Відображений у звітності операційний прибуток збільшився на 5,8 відсотка з 715 мільйонів євро до 757 мільйонів євро.

Відкоригована рентабельність обороту (EBIT margin) збільшилася на 1,2 відсоткових пункти до 17,6 відсотка. Відображена у звітності рентабельність обороту зросла з 15,2 відсотка до 16,3 відсотка.

Фінансовий результат компанії «Хенкель» в цілому покращився з -11 мільйонів євро у другому кварталі 2015 року до -1 мільйона євро на цей момент. Це відбулося за рахунок збільшення величини чистого відсотка, а також більш сприятливої різниці валютних курсів. Відображена у звітності податкова ставка склала 24,3 відсотка. У відповідному кварталі минулого року вона становила 24,6 відсотка.

Відкоригований чистий прибуток за цей квартал після вирахування частки міноритарних акціонерів зріс на 8,8 відсотка з 558 мільйонів євро до 607 мільйонів євро. Відображений у звітності чистий прибуток за квартал збільшився на 7,7 відсотка з 531 мільйонів євро до 572 мільйонів євро. Після вирахування 11 мільйонів євро, призначених для виплати відсотків міноритарним акціонерам, квартальний чистий прибуток сягнув 561 мільйони євро (порівняно з 521 мільйоном євро у відповідному кварталі минулого року).

Відкоригований прибуток на привілейовану акцію (EPS) збільшився на 8,5 відсотка з 1,29 євро до 1,40 євро. Відображений у звітності EPS збільшився з 1,20 євро до 1,30 євро.

Порівняно з відповідним періодом минулого року співвідношення чистого оборотного капіталу та обсягу продажу підвищилося на 1,3 відсоткових пункти і склало 5,3 відсотка.

Високі показники діяльності у першій половині 2016 року

У першій половині 2016 року компанія «Хенкель» продемонструвала органічне зростання обсягу продажу (тобто з урахуванням різниць у валютних курсах та витрат і надходжень, пов’язаних з придбанням та продажем активів) на рівні 3,1 відсотки завдяки злагодженій ефективній роботі всіх бізнес-підрозділів. У номінальному вираженні обсяг продажу дещо зменшився (на 0,2 відсотка) через несприятливий вплив різниці у валютних курсах і склав 9 110 мільйонів євро.

Відкоригований операційний прибуток збільшився на 6,4 відсотка з 1 475 мільйонів євро до 1 570 мільйонів євро; відкоригована рентабельність продажу зросла з 16,2 відсотка до 17,2 відсотка. Після вирахування відсотків, призначених для міноритарних акціонерів, відкоригований чистий прибуток у першій половині року збільшився на 8,2 відсотка з 1 068 мільйонів євро до 1 156 мільйонів євро.

Відкоригований прибуток на привілейовану акцію (EPS) збільшився на 8,1 відсотка, або на 20 євроцентів з 2,47 євро до 2,67 євро.

Станом на 30 червня 2016 року чиста фінансова позиція компанії склала -118 мільйонів євро (станом на 31 грудня 2015 року чиста фінансова позиція складала 335 мільйонів євро). Зміна цього показника порівняно з показником на кінець 2015 року відбулася, в основному, внаслідок виплати дивідендів та здійснення оплат, пов’язаних з придбаннями.

Показники діяльності бізнес-підрозділів у другому кварталі 2016 року

У другому кварталі 2016 року бізнес-підрозділ «Засоби для прання та догляду за оселею» успішно зберіг тенденцію до прибуткового зростання. В органічному вираженні обсяг продажу збільшився на 5,3 відсотка порівняно з відповідним періодом минулого року, і, як і раніше, перевищує аналогічні показники відповідних ринків. У номінальному вираженні обсяг продажу збільшився на 2,4 відсотка до 1 345 мільйонів євро (у другому кварталі минулого року цей показник склав 1 314 мільйонів євро).

Значне збільшення органічного обсягу продажу зумовлене, у першу чергу, високими показниками діяльності на ринках, що розвиваються. У країнах Азії (за винятком Японії) показники зростання обсягів продажу цього бізнес-підрозділу характеризуються двозначними цифрами. Бізнес-підрозділ продемонстрував дуже високе зростання обсягів продажу у регіонах Східної Європи та Латинської Америки, що сприяло досягненню високих результатів діяльності в цілому. Бізнес-підрозділ досяг високих показників зростання у країнах Африки та Близького Сходу, незважаючи на постійне ускладнення ринкових умов. Зростання обсягів продажу на ринках розвинених країн було стабільним. Зокрема, у країнах Північної Америки було зафіксовано надзвичайно високе зростання обсягів продажу порівняно з відповідним кварталом минулого року. В умовах жорсткої конкуренції бізнес-підрозділ продемонстрував позитивну динаміку продажу в країнах Західної Європи.

Відкоригований операційний прибуток бізнес-підрозділу «Засоби для прання та догляду за оселею» дуже суттєво збільшився – на 8,4 відсотка до 244 мільйонів євро. Відкоригована рентабельність обороту підвищилася аж на 1,0 відсотковий пункт порівняно з другим кварталом 2015 року і склала 18,1 відсотка. Відображений у звітності операційний прибуток збільшився на 10,3 відсотка з 198 мільйонів євро до 218 мільйонів євро.

Бізнес-підрозділ «Косметичні засоби» у другому кварталі 2016 року також успішно зберіг традиційну сталу динаміку прибуткового зростання. Обсяг продажу в органічному вираженні збільшився на 2,1 відсотка. У номінальному вираженні обсяг продажу склав 988 мільйонів євро порівняно з 1 006 мільйонів євро у відповідному кварталі минулого року.

Успішний розвиток діяльності бізнес-підрозділу на ринках, що розвиваються, супроводжувався надзвичайно високим органічним зростанням обсягу продажу. Зокрема, показники зростання обсягів продажу у регіонах Східної Європи та Латинської Америки характеризувалися двозначними цифрами, і стали вагомим внеском у загальний високий результат. Обсяги продажу у країнах Африки/Близького Сходу виявилися дещо нижчими порівняно з показниками другого кварталу 2015 року, тоді як у країнах Азії (за винятком Японії) бізнес-підрозділ спромігся досягти високих показників зростання. Показники обсягів продажу на розвинених ринках виявилися дещо нижчими за показники другого кварталу минулого року. Внаслідок стабільно жорсткої конкуренції та стратегії витіснення, що панують на ринках Західної Європи та розвинених ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також потужного цінового тиску обсяги продажу у цих регіонах виявилися нижчими за відповідний рівень другого кварталу 2015 року. У країнах Північної Америки бізнес-підрозділ продемонстрував стабільно високі показники органічного зростання обсягів продажу.

Відкоригований операційний прибуток бізнес-підрозділу «Косметичні засоби» помітно збільшився – на 3,6 відсотка і склав 172 мільйони євро. Відкоригована рентабельність обороту значно зросла – на 0,9 відсоткових пункти, завдяки чому цей показник сягнув рекордного значення – 17,4 відсотка. Відображений у звітності операційний прибуток виріс на 2,0 відсотка і склав 162 мільйони євро.

Бізнес-підрозділ «Клейові технології» забезпечив у другому кварталі стабільне органічне зростання обсягу продажу у розмірі 2,6 відсотка. У номінальному вираженні обсяг продажу сягнув 2 290 мільйонів євро порівняно з 2 343 мільйонами євро у другому кварталі минулого року.

Бізнес-підрозділ спромігся зберегти успішну динаміку показників і забезпечив подальше стабільне органічне зростання обсягу продажу. Як у Латинській Америці, так і у Східній Європі показники органічного зростання обсягів продажу характеризувалися двозначними цифрами. Обсяги продажу у країнах Африки/Близького Сходу характеризуються впевненими темпами зростання. В Азійському регіоні (за винятком Японії) обсяги продажу виявилися дещо нижчими, ніж у відповідному кварталі минулого року, зокрема, через зниження темпів економічного зростання у Китаї. Показники продажу на розвинених ринках були в цілому позитивними. Підприємства бізнес-підрозділу у Західній Європі продемонстрували стабільні показники зростання обсягів продажу. Проте обсяги продажу на розвинених ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону знову виявилися нижчими, ніж обсяги продажу за відповідний квартал 2015 року. На ринках Північної Америки обсяг продажу виявився трохи меншим, ніж обсяг продажу у відповідному кварталі минулого року.

Відкоригований операційний прибуток бізнес-підрозділу «Клейові технології» порівняно з другим кварталом 2015 року значно збільшився – на 7,1 відсотка і склав 426 мільйонів євро. Відкоригована рентабельність обороту зросла на цілих 1,6 відсотка і сягнула рекордного значення 18,6 відсотка. Відображений у звітності операційний прибуток збільшився на 3,7 відсотка і склав 403 мільйони євро.

Регіональні показники діяльності у другому кварталі 2016 року

В умовах жорсткої конкуренції органічне зростання обсягів продажу компанії «Хенкель» на ринках Західної Європи склало 1,1 відсотка. Зокрема, у країнах Південної Європи та у Великій Британії були зафіксовані надзвичайно високі результати, тоді як обсяги продажу у Франції та країнах Бенілюксу дещо зменшилися. У номінальному вираженні обсяг продажу у цьому регіони збільшився на 1,4 відсотка і склав 1 585 мільйонів євро. У країнах Східної Європи, де склалися досить непрості ринкові умови, обсяг продажу в органічному вираженні збільшився на 9,7 відсотка. Головним фактором, що сприяв цьому результату, стали високі показники діяльності у Росії, Туреччині та Польщі. У номінальному вираженні загальний обсяг продажу в цьому регіоні склав 698 мільйонів євро (у другому кварталі минулого року цей показник склав 707 мільйонів євро). Як і раніше, зростання обсягу продажу у регіоні Африки/Близького Сходу зазнало впливу геополітичної нестабільності, що зберігається у деяких країнах цього регіону. Незважаючи на це, органічне зростання обсягу продажу склало 4,4 відсотка. У номінальному вираженні обсяг продажу склав 333 мільйони євро порівняно з 342 мільйонами євро у другому кварталі 2015 року.

Органічне зростання обсягів продажу у країнах Північної Америки склало 1,8 відсотка. У номінальному вираженні обсяг продажу склав 932 мільйони євро і залишився на рівні, продемонстрованому у відповідному кварталі минулого року (934 мільйони євро). У країнах Латинської Америки органічне зростання обсягу продажу характеризується двозначним числом і складає 11 відсотків, при цьому показники діяльності у Мексиці стали вагомим внеском у цей високий результат. У номінальному вираженні обсяг продажу склав 266 мільйонів євро порівняно з 292 мільйонами євро у другому кварталі 2015 року. Органічне зростання обсягу продажу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні склало 0,4 відсотка. Ця позитивна динаміка зростання обсягу продажу, в першу чергу, зумовлюється високими результатами діяльності компанії в Індії та у Південній Кореї. Водночас динаміка продажу у Китаї дещо уповільнилася. У номінальному вираженні обсяг продажу склав 808 мільйонів євро. Цей результат є нижчим за відповідний показник за другий квартал 2015 року (826 мільйонів євро).

На ринках, що розвиваються, група «Хенкель» досягла зростання органічного обсягу продажу у розмірі 6,1 відсотка. За рахунок цього внесок ринків, що розвиваються, в органічне зростання обсягу продажу знову перевищив середній рівень. Внаслідок негативної різниці у валютних курсах обсяг продажу у номінальному вираженні зменшився на 0,4 відсотка і склав 1 964 мільйона євро. Таким чином, частка продажу групи «Хенкель» на ринках, що розвиваються, склала 42 відсотки у загальній структурі продажу і виявилася дещо нижчою відповідного показника за другий квартал 2015 року. На розвинених ринках обсяг продажу в органічному вираженні виріс на 1 відсоток і склав 2 659 мільйонів євро.

Прогноз групи компаній «Хенкель» на 2016 рік

Група компаній «Хенкель» оновила свій прогноз на 2016 фінансовий рік. Компанія, як і раніше, розраховує на зростання органічного обсягу продажу у розмірі 2-4 відсотка, при цьому кожен бізнес-підрозділ забезпечуватиме  зростання у зазначеному діапазоні. Що стосується частки обсягу продажу на ринках, що розвиваються, на сьогоднішній день «Хенкель» очікує на незначне зниження порівняно з відповідним показником минулого року внаслідок негативного впливу різниць у валютних курсах. Що стосується відкоригованої рентабельності обороту (EBIT), «Хенкель» очікує, що вона підвищиться більше ніж на 16,5 відсотка, при цьому компанія розраховує на те, що відкоригована рентабельність обороту кожного окремого бізнес-підрозділу перевищить відповідний рівень минулого року. Компанія «Хенкель», як і раніше, прогнозує підвищення відкоригованого прибутку на привілейовану акцію у діапазоні від 8 до 11 відсотків.

* з урахуванням одноразових придбань, одноразових витрат та видатків на реструктуризацію

 
Цей документ містить твердження прогнозного характеру, що ґрунтуються на поточних оцінках та припущеннях, зроблених керівництвом корпорації  Henkel AG & Co. KGaA. Для тверджень прогнозного характеру характерним є вжиття таких слів, як «очікувати», «мати намір», «планувати», «передбачати», «припускати», «вважати», «розраховувати на», «прогнозувати» тощо. Зазначені твердження жодним чином не слід тлумачити як гарантії того, що відповідні очікування точно справдяться. Майбутня діяльність корпорації Henkel AG & Co. KGaA та її афілійованих компаній, а також фактичні результати, яких вони досягнуть, залежать від низки ризиків та невизначеностей і тому можуть суттєво відрізнятися від прогнозних заяв. Більшість зазначених факторів перебуває поза межами контролю компанії «Хенкель», тому їх не можна заздалегідь оцінити з певним ступенем точності. До числа цих факторів можна віднести майбутні економічні умови, дії конкурентів та інших учасників ринку. Компанія «Хенкель» не планує та не зобов’язується вносити зміни у свої заяви прогнозного характеру.