11 лист. 2015 р.  Дюссельдорф / Німеччина

Плановий показник росту прибутку на привілейовану акцію за рік у цілому підвищено

«Хенкель» демонструє упевнений ріст продажів та прибутків у третьому кварталі 

  • Обсяг продажів зріс на 8,4% до 4 590 мільйонів євро (органічне зростання: +3.2%)
  • Операційний прибуток* збільшився на 12,3% до 778 мільйонів євро
  • Рентабельність обороту* збільшилась на 0,5 процентних пункти до 16,9%.
  • Прибуток на привілейовану акцію* (EPS) збільшився на 11,1% до 1,30 євро
  • Упевнене зростання обсягу органічних продажів на ринках, що розвиваються: +6,5%.

«Незважаючи на тривалі складні ринкові умови, компанія «Хенкель» продемонструвала високі показники діяльності у третьому кварталі. Значне зростання продажів простежувалось у всіх бізнес-підрозділах компанії, і нам вдалося помітно покращити рентабельність. Завдяки високому органічному зростанню продажів на ринках, що розвиваються, частка цього сегменту у загальному зростанні продажів компанії знову виявилася вищою за середній показник. На розвинених ринках спостерігалася позитивна динаміка, особливо завдяки високій результативності в Північній Америці. У цьому регіоні наш бізнес зростав уже третій квартал поспіль», – зазначив головний виконавчий директор компанії «Хенкель» Каспер Рорстед (Kasper Rorsted). «Скоригований операційний прибуток та скоригована рентабельність обороту досягнули рекордних рівнів у третьому кварталі, а всі бізнес-підрозділи відзвітували про зростання прибутку до вирахування відсотків та податків, а також вищу скориговану рентабельність обороту, ніж у минулому році».

«Висока результативність за підсумками третього кварталу у складних та мінливих ринкових умовах показує нашу можливість адаптуватися до складного економічного середовища. Ключовими факторами нашого успіху залишаються оперативність та гнучкість, що підтверджує вірність нашої стратегії адаптації та подальшого спрощення наших структур та процесів відповідно до мінливих умов ринку».

Плановий показник росту прибутку на привілейовану акцію збільшено 
«Хенкель» визначила прогноз щодо росту органічних продажів та підвищила плановий показник прибутку на привілейовану акцію на 2015 фінансовий рік: «Наразі ми очікуємо, що органічне зростання продажів у 2015 р. становитиме 3 відсотки. Ми і надалі очікуємо підвищення планового показника скорегованої рентабельності обороту приблизно до 16,0 відсотків, а також зростання скорегованого прибутку на привілейовану акцію на більш як 10 відсотків».

Показники продажів і прибуток в третьому кварталі 2015 року
У третьому кварталі 2015 р. обсяг продажів значно збільшився на 8,4 відсотка, до 4 590 мільйонів євро. Після коригування для врахування негативного впливу курсових різниць в розмірі 2,3 відсотка, приріст обсягу продажів склав 6,1 відсотка. Органічне зростання продажів, за вирахуванням впливу курсових різниць і придбань / продажів – досягнуло 3,2 відсотка.

Підрозділ «Миючі та чистячі засоби» продемонстрував високе зростання органічних продажів на 5,5 відсотка. Зростання органічних продажів бізнес-підрозділу «Косметика» склало на міцних 2,1 відсотка. Підрозділ «Клейові технології» також прозвітував про вагоме підвищення обсягу органічних продажів на 2,3 відсотка.

Скоригований операційний прибуток, з урахуванням, разових зборів, разових придбань та витрат на реструктуризацію, зріс на 12,3 відсотки з 693 мільйонів євро до 778 мільйонів євро. Опублікований операційний прибуток (EBIT) зріс на 10,4 відсотків із 603 мільйонів євро до 666 мільйонів євро.

Скорегована рентабельність обороту зросла на 0,5 процентних пункти до 16,9 відсотків. Опублікована рентабельність обороту збільшилася на 0,3 відсотка і досягла 14,5 відсотків.

Фінансові показники компанії «Хенкель» залишилися на рівні аналогічного кварталу попереднього року, тобто -11 мільйонів євро. Податкова ставка склала 24,6 відсотків (в аналогічному кварталі попереднього року цей показник становив 24,0 відсотки).

Скорегований чистий прибуток за квартал, після вирахування відсотків міноритарних акціонерів, зріс на 11,0 відсотків, із 508 мільйонів євро до 564 мільйонів євро. Опублікований чистий прибуток за квартал зріс на 9,8 відсотка, із 450 мільйонів євро до 494 мільйонів євро. Після відрахування відсотків міноритарних акціонерів на суму 10 мільйонів євро чистий прибуток зріс 484 мільйонів євро (в аналогічному кварталі попереднього року: 440 мільйонів євро).

Прибуток на привілейовану акцію (EPS) зріс на 11,1 відсотків з 1,17 євро до 1,30 євро. Після коригування прибуток на привілейовану акцію збільшився на 10,9 відсотків, від 1,01 євро до 1,12 євро.

Співвідношення чистого оборотного капіталу до обсягу продажів зросло на 0,4 відсотки, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і склало 6,0 відсотків. Такий ріст було забезпечено здебільшого за рахунок придбання активів.

Показники діяльності за період з січня по вересень 2015 року 
За період перших дев’яти місяців 2015 р. значно зріс обсяг продажів «Хенкель» – на 1 413 мільйонів євро і склав 13 715 мільйонів євро, що стало новим рекордом для компанії. Цей показник на 11,5 відсотків перевищив показник за аналогічний період 2014 року. Обсяг продажів збільшився на 6,4 відсотка. Зростання органічних продажів – за вирахуванням впливу курсових різниць і придбань / продажів – склало 3,1 відсотка, завдяки ефективній роботі усіх трьох бізнес-підрозділів компанії.

Скорегований операційний прибуток збільшився на 267 мільйонів євро з 1 986 мільйонів євро до 2 253 мільйонів євро (+13,4 відсотків). Скорегована рентабельність обороту зросла від 16,1 відсотків до 16,4 відсотків.

Скорегований чистий прибуток за перші дев’ять місяців, після відрахування відсотків міноритарних акціонерів, зріс на 11,9 відсотків, від 1 459 мільйонів євро до 1 632 мільйонів євро.

Скоригований прибуток на привілейовану акцію (EPS) покращився на 11,9 відсотків в порівнянні з 3,37 євро до 3,77 євро.

Чиста фінансова позиція «Хенкель» станом на 30 вересня 2015 р. склала -336 мільйонів євро (станом на 31 грудня 2014 р. -153 мільйони євро). Така різниця у порівнянні з результатом на кінець 2014 р. здебільшого спричинена виплатою дивідендів та витратами у зв’язку з придбанням активів.

Фінансові показники бізнес-підрозділів у третьому кварталі 2015 року 
У третьому кварталі 2015 р. бізнес-підрозділ «Миючі та чистячі засоби» продовжував тенденцію збільшення прибутків, демонструючи дуже вагоме підвищення скорегованої рентабельності обороту. Продажі зросли органічно на 5,5 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, перевершивши відповідні ринки. Це забезпечило подальший приріст частки ринку. У номінальному виражені обсяг продажів збільшився на двозначні числа, на 10,6 відсотків, до 1 314 мільйонів євро (аналогічний квартал минулого року: 1 188 мільйонів євро).

Настільки значне зростання органічних продажів стосується, в першу чергу, ринків, що розвиваються. Регіони Східна Європа та Азія (за винятком Японії) продемонстрували приріст на двозначні числа. У країнах Латинської Америки відмічалось дуже вагоме зростання обсягів продажів. Не зважаючи на складні умови, регіон Африка/Близький Схід, показали значне зростання. На зрілих ринках було відмічене зростання продажів, у тому числі завдяки вагомій результативності у Північній Америці. Продажі в країнах Західної Європи залишилися на рівні третього кварталу 2014 р.

Скорегований операційний прибуток бізнес-підрозділу «Миючі та чистячі засоби» значно зріс, на 19,3 відсотків, до 239 мільйонів євро. Скорегована рентабельність обороту збільшилась до нового рекорду на рівні 18,2 відсотків. Опублікований операційний прибуток також значно виріс, на 23 відсотка, зі 171 мільйона євро в аналогічному кварталі попереднього року до 211 мільйонів євро.

У третьому кварталі 2015 р. бізнес-підрозділ «Косметика» також продовжив тривалу тенденцію стійкого зростання. Зростання органічних продажів на 2,1 відсотка знову перевищило відповідні ринки і забезпечило зростання частки ринку. У номінальному вираженні обсяг продажівзбільшився на 5,0 відсотків, до 964 мільйонів євро (аналогічний квартал минулого року: 918 мільйонів євро).

Бізнес-підрозділ «Косметика» черговий раз звітував про велике органічне зростання продажів на ринках, що розвиваються. Латиноамериканський регіон знову продемонстрував збільшення на двозначні числа. У Східній Європі відзначався значний приріст обсягу продажів. В Азії (за винятком Японії) обсяги продажів також помітно збільшились, здебільшого завдяки збільшенню показників на двозначні числа у Китаї. Цей бізнес-підрозділ продемонстрував упевнені темпи росту в регіоні країн Африки і Близького Сходу. Бізнес на зрілих ринках продовжував зазнавати впливу інтенсивної конкуренції потужного цінового тиску. Завдяки, зокрема, результатам діяльності у Західній Європі та на розвинених ринках Азіатсько-Тихоокеанського регіону, обсяги продажів опустилися дещо нижче рівня аналогічного кварталу минулого року. І навпаки – попри непросте конкурентне середовище – у Північній Америці був відмічений значний ріст у порівнянні з третім кварталом 2014 р.

Скорегований операційний прибуток бізнес-підрозділу «Косметика» значно збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 10,7 відсотків, до 155 мільйонів євро. Скорегована рентабельність обороту дуже помітно підвищилась до 16,1 відсотка. Опублікований операційний прибуток склав 142 мільйони євро, що позначило приріст на 45,2 відсотка порівняно з аналогічним кварталом попереднього року.

У третьому кварталі бізнес-підрозділ «Клейові технології» знову продемонстрував впевнене зростання органічних продажів – на 2,3 відсотка. У номінальному значенні обсяг продажівзбільшився на 8,5 відсотка, до 2 279 мільйонів євро (третій квартал минулого року: 2 100 мільйонів євро).

Високі показники органічного зростання продажів знову ж таки відмічались на ринках, що розвиваються. Латиноамериканський регіон продемонстрував збільшення обсягу продажів на двозначні числа. У Східній Європі та Африці/Близькому Сході відзначався значний приріст обсягу продажів, хоча ситуація у деяких країнах була складною. В Азії (за винятком Японії) обсяги продажів також були нижчі за рівень аналогічного періоду минулого року, здебільшого у зв’язку зі сповільненням темпів економічного розвитку Китаю. Загалом, обсяги продажів на зрілих ринках показали позитивну динаміку, а на розвинених ринках Азіатсько-Тихоокеанського регіону відмічався вагомий ріст. У Північній Америці відмічалась позитивна динаміка обсягів продажів. Проте в країнах Західної Європи рівень обсягу продажів був дещо нижчий у порівнянні з аналогічним кварталом попереднього року.

Скорегований операційний прибуток бізнес-підрозділу «Клейові технології» досяг високого показника у порівнянні з аналогічним кварталом 2014 року – на 10,3 відсотків до 412 мільйонів євро. Скорегована рентабельність обороту відчутно зросла, вперше досягнувши рівня 18,1 відсотків. Опублікований операційний прибуток зріс на 3,7 відсотка до 367 мільйонів євро.

Регіональні показники у третьому кварталі 2015 року 
Зростання продажів компанії «Хенкель» в країнах регіону Західної Європи сягнуло в третьому кварталі 6,0 відсотків, 1 508 мільйонів євро. У середовищі високої конкуренції ринку обсяг органічних продажів знизився на 1,3 відсотка у порівнянні з третім кварталом минулого року, хоча ситуація в окремих країнах регіону була неоднорідною. У той час як органічні продажі зросли у Сполученому Королівстві, Франції та Південній Європі, обсяг продажів у Німеччині опустився нижче рівня третього кварталу 2014 р. У країнах Східної Європи, обсяг продажів склав 733 мільйони євро у порівнянні з 792 мільйонами євро в аналогічному періоді минулого року. Незважаючи на нелегкі ринкові умови, органічне зростання становить 9,7 відсотків, причому бізнес у Росії та Туреччині зробив головний внесок у загальне зростання. Загальний обсяг продажів в країнах Африки/Близького Сходу збільшився з 279 мільйонів євро до 320 мільйонів євро. Незважаючи на те, що політична нестабільність деяких країн продовжувала впливати на темпи росту, органічні продажі зросли на 5,9 відсотків.

У регіоні Північна Америка органічне зростання продажів зросло із 755 мільйонів євро до 940 мільйонів євро. Органічні продажі виросли на 3,2 відстока, при чому вклад у цей ріст зробили усі три бізнес-підрозділи. У регіоні Латинська Америка продажі збільшилися з 266 мільйонів євро до 280 мільйонів євро. Зростання органічних продажів склало 10,9 відсотків. Таке покращення відбулося здебільшого завдяки росту продажів на двозначне число в Мексиці. У країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону продажі зросли з 691 мільйона євро до 777 мільйонів євро. Зростання органічних продажів становить 0,8 відсотка. У той час, як розвинені ринки регіону відзвітували про приріст, продажі на ринках, що розвиваються зросли незначно у результаті сповільнення динаміки розвитку Китаю.

На ринках, що розвиваються, у Східній Європі, Африці/Близькому Сході, в Латинській Америці та в Азії (за винятком Японії) спостерігалося зростання продажів на 4,2 відсотка до 1 994 мільйонів євро. Ріст органічних продажів на ринках, що розвиваються склав 6,5 відсотків, що знову стало більш ніж середнім за розміром вкладом в органічний ріст групи «Хенкель», який забезпечили усі три бізнес-підрозділи компанії. Частка продажів на ринках, що розвиваються знизилася до 43 відсотків у порівнянні з аналогічним кварталом 2014 року. На розвинених ринках ріст органічних продажів склав 0,4 відсотка і становить 2 563 мільйони євро.

Прогнози групи компаній «Хенкель» на 2015 рік
Компанія «Хенкель» зазначила свої прогнози щодо зростання органічних продажів на рівні близько 3 відсотків у 2015 фінансовому році. Компанія очікує показників зростання органічних продажів у бізнес-підрозділі «Миючі та чистячі засоби» на рівні 4 та 5 відсотків. Щодо бізнес-підрозділу «Косметика», «Хенкель» продовжує очікувати ріст органічних продажів приблизно на 2 відсотки. З огляду, зокрема, на сповільнення темпів економічного розвитку Китаю, «Хенкель» очікує ріст органічних продажів бізнес-підрозділу «Клейові технології» у діапазоні від 2 до 3 відсотків. Як і раніше, компанія «Хенкель» очікує стабільне збільшення частки обсягу продажів від діяльності на ринках, що розвиваються. Компанія «Хенкель» підтверджує свої планові показники скорегованої рентабельності обороту (до відрахування відсотків і податків) і продовжує очікувати підвищення цього показника до майже 16,0 відсотків (у 2014 р.: 15,8 відсотка), і вклад у таке підвищення зроблять усі три бізнес-підрозділи. «Хенкель» збільшила прогнозовані показники приросту скорегованого прибутку на привілейовану акцію і зараз очікує його на рівні понад 10 відсотків (у 2014 р.: 4,38 євро).

*Скоригований з урахуванням разових витрат/прибутків та плати за реструктуризацію боргу

Цей документ містить прогнозну звітність на основі поточних оцінок та припущень, яка зроблена корпоративним управлінням компанії Henkel AG & Co. KGaA. Для прогнозної звітності  характерним є використання таких слів, як очікують, мають намір, планують, передбачають, припускають, сподіваються, оцінюють, передбачають, прогнозують тощо. Такі ствердження в будь якому разі не повинні сприйматися як такі, що є точними. Подальше виконання та досягнення результатів компанією Henkel AG & Co. KGaA та її представництвами залежить від багатьох ризиків та невизначеностей, тому вони можуть значно відрізнятися від прогнозної звітності. Багато з цих чинників перебувають поза межами контролю компанії Henkel, і їх неможливо точно визначити заздалегідь, наприклад, майбутнє економічне становище, діяльність конкурентів та інші фактори, типові для ринку. «Хенкель» не планує і не бере на себе зобов’язання щодо оновлення прогнозної звітності.